Saturday, May 25, 2024
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, January 21, 2013
Pravidlové okénko - Gatecrash
Autor: Flamberg @ 10:29 AM :: 5621 Přečtení :: 16 Komentáře :: :: Pravidla
 

Vážené čtenářky a čtenáři magic-guru, jelikož je již znám celý obsah nové edice Gatecrash a Prerelease turnaje budou za pár dní, pokusím se v tomto článku shrnout ty nejzásadnější dopady nové edice z pohledu pravidel. Koukneme se tedy podrobně především na nové herní mechaniky a na další novinky.

Nový ability word Battalion- Battalion je trigger, který se spouští při deklaraci útočníků. V okamžiku nahlášení útočníků se zkontroluje, zda má útočící bytost se schopností Battalion alespoň dva "spolubojovníky". Pokud ano, tak se posléze dá trigger na stack.

- Na tento trigger lze normálně reagovat. Lze tedy například zastřelit útočící Boros Elite s pomocí karty Shock ještě před tím, než dostane bonus.

- Na druhou stranu, jakmile se tento trigger na stack dostane, je již pozdě zabíjet ostatní útočníky, bez kterých by se trigger vůbec nespustil. Počet "spoluútočníků" se kontroluje při spouštění triggeru, ale při vyhodnocování už ne. Poslední možnost snížení počtu útočníků je v kroku Beginning of Combat (tedy před nahlášením útočníků).  
 

Nový ability word Bloodrush- Bloodrush je aktivovaná schopnost. Nelze tedy zrušit kouzly jako je Cancel či nový Spell Rupture. Ty totiž ruší pouze kouzla ("spell").

- Bloodrush lze aktivovat pouze z ruky, jelikož cenou za aktivaci je diskardování karty, na níž je schopnost napsána.

- Bloodrush vyžaduje legální cíl. Je tedy možné ho aktivovat pouze, pokud se na bojišti vyskytuje právě útočící bytost. Tedy:
    - v kroku Declare Attackers po nahlášení útočníků
    - v kroku Declare Blockers po nahlášení obránců
    - v kroku Combat Damage po rozdělení zranění a provedení jeho dopadů (ubrání životů, zabití příšer)
    - v kroku End of Combat
    
- Pokud bytost přestane útočit (třeba odstraněním z boje pomocí regenerace), ještě před tím, než se Bloodrush vyhodnotí, tak je Bloodrush při svém vyhodnocení zrušen.

Nový keyword CipherCo říkají pravidla:

702.97. Cipher

702.97a Cipher appears on some instants and sorceries. It represents two static abilities, one that functions while the spell is on the stack and one that functions while the card with cipher is in the exile zone. "Cipher" means "If this spell is represented by a card, you may exile this card encoded on a creature you control" and "As long as this card is encoded on that creature, that creature has 'Whenever this creature deals combat damage to a player, you may copy this card and you may cast the copy without paying its mana cost.'"

702.97b The term "encoded" describes the relationship between the card with cipher while in the exile zone and the creature chosen when the spell represented by that card resolves.

702.97c The card with cipher remains encoded on the chosen creature as long as the card with cipher remains exiled and the creature remains on the battlefield. The card remains encoded on that object even if it changes controller or stops being a creature, as long as it remains on the battlefield.


- To, zda použiješ Cipher a na jakou bytost budeš kódovat, se rozhoduješ až při vyhodnocení kouzla se schopností Cipher. Toto se neurčuje už při seslání kouzla a nelze na rozhodnutí tedy reagovat. Protihráč má tudíž ztížené možnosti se kódování bránit třeba podstřelením bytosti - musí odhadovat dopředu tvoje úmysly.
 
- Následkem schopnosti Cipher je přidána spouštěná schopnost na bytost ("Whenever this creature deals combat damage to a player, you may copy this card and you may cast the copy without paying its mana cost"). Je možné zrušit tento trigger (třeba pomocí Stifle) nebo poté samotné zkopírované kouzlo (třeba Cancelem).

- Zkopírované kouzlo má všechny vlastnosti původního kouzla, kromě možnosti být opět zakódováno.

- Jedna bytost může mít na sobě zakódovaných více kouzel. Je jen na tobě, v jakém pořadí tato zakódovaná kouzla budeš případně sesílat.
 
- Vazba mezi bytostí a zakódovaným kouzlem se trvale přeruší, pokud bytost opustí bojiště.

- Vazba se nepřeruší, pokud bytost přestane být bytostí (Keyrune).
 
- Pokud ti soupeř bytost se zakódovaným kouzlem ukradne a zraní s ní v boji hráče, trigger se spustí v jeho prospěch a on bude moci seslat zakódované kouzlo.

Nový keyword EvolveCo říkají pravidla:

702.98. Evolve

702.98a Evolve is a triggered ability. "Evolve" means "Whenever a creature enters the battlefield under your control, if that creature's power is greater than this creature's power and/or that creature's toughness is greater than this creature's toughness, put a +1/+1 counter on this creature."

702.98b If a creature has multiple instances of evolve, each triggers separately.


- Evolve je trigger s takzvanou "intervening if clause". V případě Evolve je tou klauzulí věta "if that creature's power is greater than this creature's power and/or that creature's toughness is greater than this creature's toughness". Tato klauzule musí být splněna jak při spouštění triggeru, tak při jeho vyhodnocení. Jinak se trigger nevyhodnotí.

- Trigger jde normálně na stack a lze na něj reagovat. Je tedy možné zrušit vyhodnocení soupeřova Evolve tím, že nějakým instantem nebo schopností upravím P/T zainteresovaných bytostí (snížit P/T příchozí bytosti nebo zvýšit P/T bytosti s Evolve). Srovnej toto s novou schopností Battalion - ta není napsána s žádnou "intervening if clause" a tedy se podmínka pro spuštění (tj. dva další spolubojovníci) kontroluje pouze při spuštění.

- Countery (ať už +1/+1 z Evolve nebo jiné) z permanentu "spadnou", pokud se dostane do jiné zóny než bojiště. Pokud tedy bytost s Evolve zemře a poté je oživena, vrátí se bez counterů.

- Countery na permanentu zůstávají, pokud se změní jeho charakteristiky. Například, pokud bytost s Evolve přestane být bytostí, countery na ní stále zůstanou. 
 

Nový keyword ExtortCo říkají pravidla:

702.99. Extort

702.99a Extort is a triggered ability. "Extort" means "Whenever you cast a spell, you may pay {W/B}. If you do, each opponent loses 1 life and you gain life equal to the total life lost this way."

702.99b If a permanent has multiple instances of extort, each triggers separately.


- Extort je trigger. Když sešleš kouzlo, tak se schopnost spustí a dáš ji na stack nad toto kouzlo. Nejprve se tedy vyhodnotí Extort. To může být občas důležité (například pokud máš dva životy a sesíláš na sebe Sign in Blood).

- Rozhodnutí, zda si připlatíš, činíš až při vyhodnocení triggeru. Soupeř dopředu neví, jestli budeš připlácet, a nelze na toto rozhodnutí reagovat.

- Pro každý trigger, lze připlatit pouze jednu manu a tím vysát jeden život z každého oponenta.
 
- Pokud máš permanentů se schopností Extort více (nebo jeden permanent s více Extorty), spustí se při seslání tvého kouzla všechny. Triggery se dají na stack a postupně se vyhodnotí. Po každém vyhodnocení mají hráči možnost reagovat. A tvoje rozhodnutí (připlatit/nepřiplatit) může být při každém vyhodnocení jiné.

- Extort se vyjímá zejména v multiplayeru. O život přijde každý oponent a ty si tolik životů přidáš.

Hybridní kartyStejně jako v první edici bloku Return to Ravnica, dočkáme se nadprůměrného počtu vícebarevných karet. Kromě celkem běžných vícebarevných karet, u nichž je třeba při sesílání zaplatit všechny barvy uvedené v sesílací ceně (tj. karty  se zlatým rámečkem), se vyskytují i takzvané hybridní karty, u nichž si při sesílání můžeme částečně vybrat, jakým zpúsobem je zaplatíme (tyto karty mají standardně dvoubarevný rámeček).

Symboly pro hybridní manu představují cenu, kterou lze zaplatit libovolnou manou ze zobrazených dvou barev. Například Red or White lze zaplatit buďto pomocí Red nebo White. Takový symbol je považován zároveň za červený i za bílý.

Karta s hybridním mana symbolem v ceně má obě barvy, nezávisle na tom, jaká mana byla použita k seslání takové karty. Například karta, jež má v sesílací ceně Red or White, je zároveň červená i bílá, přestože při jejím sesílání byla zaplacena pouze bílá mana. Její converted mana cost je 1.

ShocklandsV nové edici se nám vrací zbylých pět "shocklandů", které vyšly v původní Ravnice (Breeding Pool, Godless Shrine, Sacred Foundry, Stomping Ground, Watery Grave). Na co si při hraní s nimi dát pozor:
                                                                                         
- Tyto země mají na sobě uvedené dva subtypy základních zemí (Plains, Island, Swamp, Mountain, Forest), což jim umožňuje produkovat dvě barvy many. Přesto se ale nejedná o basic země. Nelze je tedy například v balíku vyhledat pomocí karty Borderland Ranger, protože na tom je napsáno "basic land card".

- Na druhou stranu, pokud se v textu nějakého efektu píše o Plains, Island, Swamp, Mountain nebo Forest, tak se efekt ptá pouze na subtyp země. Nikoliv na jméno karty. Shockland lze tedy najít například s pomocí karty Farseek. Nebo například schopnost Islandwalk funguje, pokud má soupeř Watery Grave.

- Pokud pomocí nějakého efektu dostanete shockland na bojiště tapnutý (například již zmíněný Farseek), tak přijde tapnutý nezávisle na tom, jestli jste zaplatili 2 životy nebo ne.

KeyruneV edici se nám také opět pro každou guildu vyskytuje jedna "Keyrune". Tedy artefakt, který - kromě toho, že dává manu - lze "oživit".

- Abys mohl s Keyrune zaútočit, musí být pod tvou kontrolou od začátku tvého kola. Pokud jsi tedy dostal na bojiště Keyrune a hned ji oživil, nemůžeš s ní útočit. Pro blokování toto neplatí.

- Keyrune je bezbarvá, dokud ji neoživíš.

- Pokud znovu použiješ oživovací schopnost již oživené Keyrune, tak zaúřadují layers a tato nová aktivace přepíše všechny efekty, které nastavují P/T na konkrétní hodnotu (Diminish). Na druhou stranu bonusy či postihy z jiných efektů (Giant Growth, Downsize) a counterů (Common Bond) se přičtou až poté. Například, dejme tomu, že máš oživenou Dimir Keyrune (2/2). Soupeř na ni sešle Downsize, takže se z ní stane -2/2. Pokud bys nyní opět použil oživovací schopnost, nebude to mít žádný vliv na P/T, protože v rámci vrstev se nejprve opět nastaví P/T na 2/2 (přepíše se původní efekt nastavující na 2/2) a teprve poté se uplatní postih z Downsize.
 
- Oživení Keyrune nespouští žádné "enters-the-battlefield" triggery (například Evolve)

Některé interakce

Zde nastíním pár situací, na něž můžete na Prerelease lehce narazit.

Guardian of the GatelessGuardian patří do nepočetné skupiny bytostí schopných blokovat více bytostí najednou. Raději si tedy zopakujme, co to znamená.
1. V kroku Declare Blockers bránící se hráč nejprve klasicky vybere, které útočící bytosti budou blokovány a jakými obránci.
2. Následně útočící hráč normálně vybere, v jakém pořadí bude obráncům udíleno zranění (tedy určí pro každého útočníka takzvané damage assignment order).
3. Poté to samé udělá bránící se hráč pro své obránce. V běžné situaci, kdy každý obránce stojí proti jednomu útočníkovi, bránící se hráč nemá na výběr. U Guardiana je to ale jinak a je tedy třeba volit damage assignment order i tady.
 

Frilled Oculus + EvolveOculus přijde na bojiště jako 1/3. Spustí tedy Evolve u bytostí se silou maximálně 0 nebo odolností maximálně 2. Nelze použít "ihned" jeho schopnost, aby spustil Evolve i u větších bytostí.

Shadow SliceNa Shadow Slice se mluví o ztrátě životů a ne o damage. Nelze tedy tímto kouzlem poškodit planeswalkera.

Slate Street RuffianKdyž je tato bytost zablokována, tak jde trigger na stack a lze na něj normálně reagovat. Nepodaří se ti tedy vyhodit soupeři z ruky včas případný combat trik.

Alpha Authority + Madcap Skills

 

Pokud se tato dvě očarování sejdou na jedné bytosti, vlastně to znamená, že je neblokovatelná. Je totiž nutné splnit obě omezení, a to lze pouze tak, že bytost nebude blokována vůbec.

Martial GloryToto kouzlo má dva cíle. Můžeš zamířit buďto na jednu bytost dvakrát, nebo na dvě různé. Pokud se ilegálním cílem před vyhodnocením stane pouze jedna zacílená bytost, druhá polovina kouzla se stále vyhodnotí.

Pit FightPit Fight používá, stále ještě nový, termín "fight". V rámci "fight" efektu si vybrané bytosti navzájem udělí damage. Nejedná se o combat damage, a tedy se na tuto výměnu nevztahují schopnosti jako First Strike či Trample. Na druhou stranu Lifelink a Deathtouch normálně fungují.  

To by bylo pro dnešek vše. Pokud máte jakékoliv dotazy, a to nejen k nové edici, neváhejte napsat do našeho fóra Otázky na pravidla.

Přeji dobrý "cardpool" a hodně štěstí na Prerelease!

Flamberg
Váš Rules Advisor

Použité zdroje:
http://www.wizards.com/magic/tcg/article.aspx?x=mtg/tcg/gatecrash/cig#
http://media.wizards.com/images/magic/tcg/products/gtc/EN_MTGGTC_FAQ.doc
http://media.wizards.com/images/magic/tcg/resources/rules/MagicCompRules_20121001.docx
 
 

Komentáře
Autor: Grahf @ Monday, January 21, 2013 6:23 PM
Evolve je vysvetlený správne, ale u toho homuncula máš chybu.
"Spustí tedy Evolve u bytostí se silou maximálně 1 nebo odolností maximálně 3."
Správne je, že evolve spustí u príšer so silou maximálne 0 , alebo odolnosťou maximálne 2.

Autor: Flamberg @ Tuesday, January 22, 2013 8:42 AM
A jó :-)

Přestože jsem to po sobě několikrát četl, tak jsem tuto minelu nějak přehlédl. Prostě není nad kontrolu od jiné osoby. Díky za ni :-)

Hned to jdu opravit.

Autor: solonus @ Tuesday, January 22, 2013 6:47 PM
Bezva článek :) Je super vědět jak je to s věcmi kolem nového prelease. Hlavně karta Pit Fight mě hodně překvapila. Skutečnost, že se aplikuje first strike atp. je hodně zajímavá jsem vůbec nevěděl. Jako pro rekreačního hráče je to příjemný zjištění.

Autor: solonus @ Tuesday, January 22, 2013 6:48 PM
Neaplikuje first strike atp. pardon :-P

Autor: Arbi @ Wednesday, January 30, 2013 3:08 PM
Ahoj jsem začátečník, a evidentně ten hle článek není pro mě :-)) já bych potřeboval konkrétní příklady, ale každopádně děkuju snad jsem pochytil alespoň něco. Chtěl jsem se ale zeptat - Nepochopil jsem u Bloodrush jak je možne jej hrát v: "v kroku Declare Attackers po nahlášení útočníků
- v kroku Declare Blockers po nahlášení obránců
- v kroku Combat Damage po rozdělení zranění a provedení jeho dopadů (ubrání životů, zabití příšer)
- v kroku End of Combat" Když pokud se nachází na creatur, tak ty mohu vykládat jen v hlavní fázi.

Autor: Flamberg @ Thursday, January 31, 2013 12:06 AM
Pokud bytost s Bloodrushem zahraješ jako bytost, tak ano, lze ji hrát pouze v hlavní fázi.

Pokud ale použiješ Bloodrush, tak nesesíláš bytost. Místo toho aktivuješ aktivovanou schopnost a ty se mhou hrát kdykoliv.

Autor: Arbi @ Friday, February 1, 2013 9:10 PM
Děkuju moc. A ještě prosím, bylo by možné uvést konkrétní příklad se Cipher. Díky :)

Autor: Flamberg @ Monday, February 4, 2013 10:55 AM
OK, příklad na Cipher.

Situace: na ruce máš Call of the Nightwing. Na bojišti máš Invisible Stalkera a nějaké země. Probíhá právě tvoje první hlavní fáze a máš prioritu.

1. Dáš Call of the Night na stack. Zaplatíš 2UB.

2. Předáš prioritu soupeři.

3. Soupeř ti prioritu vrátí.

4. Vyhodnotí se vršek stacku - Call of the Nightwing. Nejprve tedy dáš na bojiště 1/1 token. Pak se rozhodneš, zda a na jakou svou bytost budeš "kódovat". V našem případě si můžeš vybrat - buďto budeš kódovat na Stalkera nebo na právě přišlý token. Rozhodneš se kódovat na Stalkera. Karta Call of the Night jde do exilu místo do hřbitova a mezi ní a Stalkerem se vytvoří "vazba".

5. Nikdo už nic nedělá. Skončí hlavní fáze a začne bojová fáze.

6. Trošku boj zjednodušíme (zajímá nás pouze výsledek). Předpokládejme, že soupeř nemá, co by dělal:

6a. V Declare Attackers Stepu nahlásíš útok Stalkerem. Tokenem ještě útočit nemůžeš, protože má sumonning sickness.

6b. V Combat Damage Stepu dá Stalker protihráči zranění (1) a spustí se Cipher zakódovaný na Stalkerovi ("Whenever this creature deals combat damage to a player, you may copy Call of the Nightwing and you may cast the copy without paying its mana cost").

6c. Cipher trigger se dá na stack, hráči na něj mohou reagovat, a až se vyhodnotí, tak v rámci jeho vyhodnocení si v exilu můžeš vytvořit kopii Call of the Nightwing a zadarmo ji seslat.

7. Hráči opět mohou reagovat (třeba zrušit Call of the Nightwing Cancelem) a až se zkopírovaný Call of the Nightwing vyhodnotí, dáš na bojiště další 1/1 token. Kopie se už nikam nekóduje.

8. V dalším svém kole můžeš opět zaútočit Stalkerem a výše popsaným způsobem seslat další kopii zakódovaného Call of the Nightwing a vyrobit si další token.

9. Jakmile Stalker se zakódovaným Call of the Nightwing z jakéhokoliv důvodu opustí bojiště (zemře, soupeř ti ho vrátí na ruku a podobně), zruší se navždy vazba a Call of the Nightwing už jen do konce hry bude viset v exilu.

Autor: arbi @ Sunday, February 10, 2013 5:50 PM
Děkuju děkuju :)
A ještě jednu otázku bych prosím měl. Souvisí pro změnu s bloodrushem a se stackem a předáváním priorit. Přestože jsem o stacku a prioritách už pár článků přečetl, nějak by se mi hodil konkrétní příklad a bloodrush si myslím že je ideální.
Jde mi o to, jak udělit dmg příšeře, která je (nebo předpokládám, že bude) posílené bloodrushem. Situace: Na bojišti je příšera 3/3, kterou soupeř právě deklaroval jako útočící. Já nemám vyloženu žádnou příšeru. Vidím že má karty v ruce a nezataplou manu a předpokládám, že jí chce posílit bloodrushem (který ji mimo jiné přidá i odolnost). Já mám v ruce lightning bolt. Když ale zahraju LB dříve než soupeř bloodrush, bude na staku LB až pod BR, tzn. že dmg bude uděleno až posílené příšeře. Pokud ale po deklarování útočníků nic neudělám, tak už příšera uděluje dmg a je na všechno pozdě? Nevím jestli jsem to popsal pochopitelně. Zkrátka nevíme, jak je to v tomto přépadě, kdo z hráčů má "poslední slovo, na které už ten druhý nemůže reagovat...
děkuju.

Autor: Flamberg @ Sunday, February 10, 2013 9:06 PM
Ano, máš pravdu.

A. Pokud sešleš Lightning Bolt jako první, soupeř může zareagovat nějakým Bloodrushem a útočníka si posílit ještě před tím, než se Blesk vyhodnotí.

1. Soupeř nahlásí útočníka.

2. Soupeř dostane prioritu. Nic nedělá.

3. Dostaneš prioritu. Sešleš Blesk zacílený na útočníka. Blesk jde na stack.

4. Nic už neděláš a předáš prioritu soupeři.

5. Soupeř na Blesk zareaguje bloodrushem. Bloodrush jde na stack nad Blesk.

6. Soupeř ti předá prioritu.

7. Nic neděláš a vrátíš prioritu soupeři.

8. Vyhodnotí se Bloodrush.

9. Soupeř dostane prioritu. Nic nedělá.

10. Nic neděláš a vrátíš prioritu soupeři.

11. Vyhodnotí se Blesk.


B. Naopak, pokud budeš s Lightning Boltem čekat na to, až soupeř aktivuje Bloodrush, může se ti stát, že soupeř se rozhodne neaktivovat nic, Bloodrush si ušetří na horší časy a tobě prostě udělí damage.

1. Soupeř nahlásí útočníka.

2. Soupeř dostane prioritu. Nic nedělá.

3. Dostaneš prioritu. Nic neděláš.

4. Skončí Declare Attackers Step a jde se přes Declare Blockers Step k udílení damage.


C. Jako nejlepší se tedy v této situaci zřejmě jeví, seslat Lightning Bolt ještě před bojem (v Beginning of Combat Stepu). V té chvíli totiž ještě bytosti neútočí a tedy je nejde posílit Bloodrushem. Na druhou stranu, v té chvíli ještě nevíš, která bytost bude útočit (ale v tomto případě je to asi jasné).

Autor: arbi @ Sunday, February 10, 2013 9:44 PM
Paráda. Mockrát děkuju.

Autor: Seyonne @ Monday, February 25, 2013 10:12 AM
"Tyto země mají na sobě uvedené dva subtypy základních zemí (Plains, Island, Swamp, Mountain, Forest)" - tyhle dualy nemají, je to Gate
Tzn. jestli jsem to dobře pochopil, zmiňovaný Farseek by je najít neměl

Autor: Flamberg @ Monday, February 25, 2013 10:23 AM
Přesně tak, Gate jsou prostě jen nonbasic land se subtypem "Gate". Tedy Farseekem je nemůžeš najít. Najít je můžeš třeba pomocí Gatecreeper Vine nebo Expedition Map.

Autor: ... @ Monday, December 2, 2013 9:53 AM
Ahoj,dotaz ohledně Gate.. Příjdu si jak tupec se nato vůbec ptát,ale jsem nějak zaskočen,kolik Land - Gate z therosu je možných hrát v balíčku ? 4 že ? a když budu chtít kombinovat třeba Golgari Guildgate a Selesnya Guildgate tak každý jen 2x ? Nebo můžu mít všechny Gate klidně 4x ? Díky

Autor: Flamberg @ Monday, December 2, 2013 1:23 PM
Ahoj!

Můžeš hrát od každé gate čtyři kousky. Toto pravidlo o stavbě balíčku se dívá na anglické jméno karty, tedy "Golgari Guildgate" a "Selesnya Guildgate".

Autor: ... @ Monday, December 2, 2013 4:31 PM
Myslel jsem si to,ale nebyl jsem si jist. Díky ti :)

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement