Saturday, June 22, 2024
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, October 26, 2015
Recenze Battle for Zendikar Intro Pack: Rallying Cry
Autor: JakubMG @ 8:58 PM :: 3609 Přečtení :: 1 Komentáře :: :: Recenze
 
Magic the Gathering Battle for Zendikar Intro Pack: Rallying Cry

Zdravím všechny hráče mé oblíbené karetní hry Magic the Gatering. Dnes jsem si pro Vás připravil recenzi prvního intro packu z nejnovější edice Battle for Zendikar. Je jím červenobílý intro pack s názvem Rallying Cry těžící z velkého množství nových bytostí s přízviskem Ally.

Struktura textu bude následující:

1.       Odpověď na otázku „Co je intro pack a pro koho je určený?“

2.       Rozbor šedesáti-karetního balíčku Rallying Cry z Battle for Zendikar

3.       Rozbor potenciálních vylepšení balíčku

4.       Závěr

1. Co je to Intro Pack a komu je určený?

Intro Packy mají svůj původ v roce 1997 v době příchodu velké edice Tempest. V té době byly nazývány „theme decks“ a byly jimi pouze šedesáti-karetní předpřipravené balíčky. V roce 2008 s příchodem edice Shards of Alara byly theme decks zastoupeny intro packy, které vedle předpřipraveného balíčku navíc obsahovaly jeden booster aktuální edice. A od velké letní edice Magic 2013 máme v intro pacích booster packy dva.

Již za dob Tempestu byly předpřipravené balíčky stavěny tak, aby měly určitou hlavní myšlenku – mechanismus nebo například typ bytosti typický pro danou edici - a obsažené karty s ní nějak spolupracovaly. Tímto způsobem intro packy dodnes napomáhají inspirovat nové hráče ke stavbě jejich vlastního hracího balíčku. Právě pro magicové nováčky jsou tyto produkty určeny – vedle všech karet v nich lze nalézt i stručná pravidla ke hře obsahující i některé herní tipy.

Šedesáti-karetní balíček obsahuje široké spektrum karet právě proto, aby nového hráče dokázal co nejlépe s jednotlivými mechanikami a se všemi novými kartami seznámit. Některé karty jsou tak logicky horší než ostatní a hráč je může ze svého balíčku vyřadit a nahradit jinými lepšími kartami, které nalezne například ve zmíněných booster pacích. Ty obsahují 11 obyčejných (common), tři neobyčejné (uncommon) a jednu vzácnou (rare) kartu. Přebytečné nebo nehodící se karty tak může nový magikář ideálně vyměnit s jiným za nějaké lepší, čímž se seznámí s druhým neméně kouzelným konceptem celého Magicu – obchodováním s kartami.

2. Rozbor Intro Packu Rallying Cry

Stručně jsme tak vysvětlili, komu a k čemu jsou Intro Packy určeny a nyní se můžeme vrhnout na samotný rozbor prvního Intro Packu z edice Battle for Zendikar:

Intro Pack: Rallying Cry WoTC
Main Deck Sideboard
3 Cliffside Lookout
2 Expedition Envoy
2 Kor Bladewhirl
2 Kor Castigator
3 Reckless Cohort
2 Makindi Patrol
2 Firemantle Mage
1 Chasm Guide
1 Ondu Champion
1 Hero of Goma Fada
2 Kor Entanglers
2 Shatterskull Recruit
1 Angelic Captain
1 Resolute Blademaster
1 Angel of Renewal
2 Lithomancer’s Focus
2 Outnumber
2 Smite the Monstrous
2 Inspired Charge
1 Angelic Gift
1 Blighted Gorge
2 Evolving Wilds
2 Sandstone Bridge
10 Plains
10 Mountain
 

Jak bylo uvedeno výše a je též patrno z decklistu1, balíček je červenobílý a využívá staronového2 typu bytostí – alíků (Ally). Alíci jsou bytosti, které spolu dohromady velmi dobře spolupracují. Typickým příkladem je například Kor Bladewhirl, 2/2 za 1W, jehož schopnost v překladu znamená, že jakmile on nebo jakýkoliv jiný „alík“ přijde na bojiště, všechny naše bytosti dostanou First Strike do konce kola. Na tomto principu funguje většina bytostí s tímto creature typem. Pro balíček navíc platí, že čím větší a dražší ally bytost je, tím mocnější efekt pro naše bytosti přinese. Příkladem mohou být Chasm Guide dodávající bytostem Haste, Resolute Blademaster poskytující našim bytostem Double Strike anebo samotný generál balíčku Hero of Goma Fada, jenž naše bytosti učiní do konce kola nezničitelnými.

Balíček obsahuje i bytosti spolupracující s „alíky“ jiným způsobem, jako jsou například Reckless Cohort, který není nucen útočit, je-li na naší straně bojiště přítomen jiný ally, nebo druhé réro balíčku Angelic Captain, který při útoku „narůstá“ úměrně s počtem ostatních útočících „alíků“.

V balíčku je z celkem 35 nonland karet 26 bytostí a z nich všech 26 má podtyp ally. Bytosti disponují velmi kvalitní manovou křivkou – 5 bytostí za jednu manu, 7 za dvě, 4 za tři, 2 za čtyři, 7 za pět a 1 za šest. Díky tomu, dokážeme na stůl postupně dostávat každé kolo nové bytosti a velmi rychle ubrat oponentovi3 všechny životy. Z hlediska typologie Magicových balíčků se v tomto případě jedná o Aggro od slova agresivní. Věřte mi nebo ne, tento balík dokáže být mnohem agresivnější, než byste si mohli představit :o).
               

Vedle bytostí v balíčku nalezneme 8 instantů a jedno očarování (enchantment). Tyto karty bychom zařadili mezi takzvané noncreature spelly, které mají za úkol různými způsoby podpořit naši herní strategii. Očarování Angelic Gift dodá očarované bytosti flying a umožní nám líznout si kartu navíc. Vzhledem k velkému množství bytostí, jež jsme schopni v rané fázi hry do hry dostat, se budou velmi vyjímat karty Outnumbered  a  Inspired Charge. První karta nás zbaví otravného blokera4, jehož obrana ale nesmí přesahovat množství našich bytostí, a druhý zmíněný instant poskytující našim bytostem +2/+1 do konce kola značně podpoří náš finální útok.

Zbývají už jenom země – těch je v balíčku celkem 25. Všechny naše spelly5 jsou nenáročné na barvu many, tudíž si můžeme vedle klasických hor a plání dovolit hrát i země, jako jsou Blighted Gorge, jež nás v lategame6 zbaví otravné bytosti či dorazí soupeře, anebo Sandstone Bridge, který jednu z našich bytostí vylepší na jedno kolo.

Jsme tak u konce rozboru jednotlivých karet předpřipraveného balíčku. Taktika pro hraní s ním není příliš složitá. Vykládáme bytosti tak rychle, jak to jenom jde a snažíme se co nejvíc vytěžit z jejich společné synergie. Velmi důležitou bude pro tento účel zmíněná manová křivka – čím dřív a čím víc bytostí dostaneme na začátku hry na bojiště, tím větší bude příznivý dopad každého dalšího využití „Ally efektu“. Je proto potřeba nebát se agresivně mulligenovat7, objeví-li se nám na úvodní ruce málo bytostí anebo jen samé drahé. V pozdější fázi už efekty bytostí nebudou natolik relevantní.

Hero of Goma Fada Angelic Captain Sandstone Bridge
 

3. Rozbor potenciálních vylepšení balíčku

Zakoupením Intro Packu jste jako začátečník splnili první krok ve Vaší Magicové kariéře. Nyní přichází druhý krok, o něco složitější, a tím je postupné vylepšování balíčku do takové podoby, abyste s ním mohli čelit Vašim ostřílenějším spolužákům, kteří začali dříve anebo abyste mohli vyrazit na nějaký lokální turnaj a zakusit tak, o čem Magic je ve své competitive podobě. Zvolíte-li si první cíl, tedy postavit balíček takový, aby byl k takzvanému „hospodskému hraní“, jak se říká v Magicovém žargónu, existuje velmi mnoho cest, jimiž se můžete vydat. Pokud byste však uvažovali o přestavbě balíčku na deck hodný turnajové scény, vyžadovalo by to velmi zásadní, ne-li úplně kompletní přestavbu a možná i narušení původní myšlenky celého intro packu. Vzhledem k tomu, že ještě vlastně ani nemáme úplnou představu o budoucí metagame8 ovlivněnou rotací karet a vydáním Battle for Zendikar, a nevíme tak, jaké karty budou dominovat turnajovým formátům9, zaměříme se nyní pouze na možné varianty vylepšení balíčku určenému ke hraní s přáteli.

Během několika testovacích her vyjde najevo, které karty jsou lepší a které byste zase raději z balíčku vyřadili. Balíček v současné podobě obsahuje velké množství druhů karet, ale aby byl Váš budoucí balíček co nejlepší, je třeba vybrat jen ty nejlepší karty a zařadit je v co nejvyšších počtech (tzn. až do čtyř kusů, vyjma základních zemí), aby se zvýšila pravděpodobnost, že si je líznete.

Dovolím si čtenářům navrhnout jeden ze svých nápadů:

Úprava Rallying Cry Jakub Štingl
Main Deck Sideboard
4 Cliffside Lookout
4 Expedition Envoy
4 Kor Bladewhirl
3 Kor Castigator
1 Reckless Cohort
4 Lantern Scout
4 Firemantle Mage
3 Munda, Ambush Leader
1 Chasm Guide
2 Hero of Goma Fada
2 Angelic Captain
1 Resolute Blademaster
2 Outnumber
2 Inspired Charge
2 Rolling Thunder
4 Ally Encampment
2 Evolving Wilds
1 Blighted Gorge
9 Plains
7 Mountain
 


Některé karty jsem vyřadil úplně a nahradil jinými silnějšími. V edici Battle for Zendikar najdeme ještě spousta dalších bytostí s typem ally, jež mají vysoký potenciál. Prvně bych zmínil Lantern Scout, což je bytost do křivky (2/3 za 2W), která při svém příchodu a příchodu každého dalšího alíka obdaří naše bytosti liftinkem. Lifelink je s takto vysokým množstvím bytostí opravdu silným efektem a pomůže nám proti červeným mágům s rychlými potvorami a s hodně pečením. Přestože je to réro, jeho cena je momentálně jen nepatrná (5 Kč), tudíž si můžeme dovolit i čtyři kusy. Druhým velmi schopným alíkem je rérový Munda, Ambush Leader, který našemu balíčku dodává něco, co nám dosud chybělo – karetní výhodu (4 Kč).
                Dále jsem zvýšil počty silnějších levných alíků (Expedition Scout, Kor Bladewhirl, Firemantle Mage) a také obou našich rér. Na pěti manách je proto v tuto chvíli trochu těsno, efekty všech těchto bytostí jsou ale velmi mocné a nemůžeme si je nechat ujít :o).

                Z noncreature spellů jsem většinu vyřadil kromě výše zmíněných Inspired Charge a Outnumbered a přidal jsem navíc ještě Rolling Thunder (za XRR můžeme rozdělí X zranění mezi soupeře a jeho bytosti), který využije naši přebytečnou manu.

                Poněvadž máme agresivně laděný deck, rozhodl jsem se počet landů snížit na 23. Přidal jsem zemi do ally balíčku jak dělanou – Ally Encampment (12Kč), která nám poskytne manu jakékoliv barvy, kterou můžeme spotřebovat pouze na placení ally spellů. To nám velmi pomůže, jelikož balíček nyní obsahuje více karet náročných na barvu many, jako jsou dvoubarevní alíci anebo i zmíněný Rolling Thunder. Také jsem vyřadil země, co přichází do hry taplé (kromě dvou Evolving Wilds), protože, chceme-li být co nejrychlejší, nemůžeme si takové zdržení dovolit.

                Výhodami této přestavby je zaprvé její pořizovací cena – karty, jež jsem přidal, nepřesahují hranici sto korun, za což můžeme děkovat skutečnosti, že jsou všechny z úplně nové edice Battle for Zendikar, a je jich tudíž po všech Prerelease turnajích velké množství v oběhu. A právě proto, že jsou všechny karty z této edice, se můžeme radovat z faktu, že nám neodrotují9 ještě další rok a půl, a můžeme je tedy vyzkoušet i na lokálních turnajích formátu standard.

Lantern Scout Munda, Ambush Leader Ally Encampment

 

                Existuje mnoho dalších možností jak balíček Rallying Cry vylepšit. Jednou z nich je například přidání jedné nebo více barev, které rovněž nabízejí velmi silné efekty spojené s vykládáním bytostí ally. Pro tento účel budeme však muset nejdřív ze všeho zapracovat na naší anabázi – to znamená, že Ally Encampment se stane nutností a budeme muset sáhnout trochu hloub do peněženky, abychom zakoupili některé z nových duál landů10 či staronových fetch landů11 z bloku Khans of Tarkir.

Začal bych přidáním zelené barvy, díky níž budeme moci vyzkoušet Beastcaller Savant (29 Kč), který funguje jako další zdroj many, a urychlí tak tempo vykládání dalších alíků, Veteran Warleader, jenž s větším množstvím alíků na naší straně bojiště narůstá do obřích rozměrů a ještě ho můžeme tapnutím jiných alíků podpořit, a nebo Tajuru Warcaller, který funguje společně s ostatními ally jako takový Inspired Charge na nožičkách.
                Přidáme-li černou barvu, vznikne nám možnost využít bytostí se zajímavými efekty, jako jsou Zulaport Cutthroat, Kalastria Healer  nebo Drana’s Emissary, kteří nás obdaří životy navíc (všechny do 4 Kč), a v neposlední řadě budeme mít možnost zařadit i jeden z nejlepších mythiců edice Drana, Liberator of Malakir, která by pak určitě slušně fungovala jako nový generál balíčku.

4. Závěr

Balíček Rallying Cry působí na první pohled velmi schopně a onen dojem se mu daří potvrdit. Naplno využívá potenciálu "alíkovské" synergie a rovněž disponuje velkým množstvím způsobů jak ho vylepšit. Všem hráčům, kteří mají v oblibě agresivní strategie bych ho vřele doporučil.

Pokud se Vám náhodou Intro Pack Rallying Cry zalíbil, můžete si ho pořídit na partnerském eshopu Veselý drak za zvýhodněnou cenu 329 Kč. Děkuji všem, kteří dočetli až sem a těším se na Vás se svou příští recenzí.

 

Drana, Liberator of Malakir 

Poznámky pod čarou a vysvětlivky:
1: Decklist – seznam karet balíčku

2: S „alíky“ se známe už od starší edice, a sice starého Zendikaru.

3: oponent = soupeř, protihráč

4: bloker = blokující bytost. Jsme-li na tahu a útočíme, může soupeř vyhlásit své bytosti jako blokery.

5: spell = veškeré nonland karty, které „kástíme“ („cast“) jsou nejprve spelly a až po vyhodnocení se mění v permanenty (bytosti, artefakty, enchantmenty, planeswalkeři), resp. odkládají se na hřbitov (instant a sorcery).

6: Lategame = pozdní fáze hry (třeba od osmého-desátého kola dál)

7: Mulligen = výměna úvodních sedmi karet za šest nových po zamíchání balíčku a využití možnosti scry 1 (můžete se podívat na vrchní kartu knihovny a dle své volby ji dát dospod nebo nechat na vrchu.)

8: Metagame = všechny karty a balíčky, které se hrají na daném formátu

9: Formáty: Jednotlivé způsoby, jak hrát Magic. Každý formát má svá pravidla, jak se staví balíčky, které se v nich používají, a jaké mohou obsahovat karty.

Komentáře
Autor: NekraOX @ Sunday, November 1, 2015 7:46 PM
Žádné představení recenzenta na začátku, žádný "podpis" na konci - znamená to, že recenzent je vydavatel článku, JakubMG ? Pokud ne, tak mi tam nějaká identifikace chybí (stačí nick, netřeba občanské jméno ;) ).

Oproti dřívějším pojetím recenzí na magic-guru mi tam chybí ty popisy a zhodnocení každého druhu karty zvlášť. Což není přímo chyba, spíš moje osobní zklamání. Taky to přičítám odlišnému stylu autora.

Obdaření bytostí "liftinkem" trochu pobavilo (divím se, že z toho není "lifting"), hádám, že na vině jsou automatické opravy ve Wordu (případně jiném psacím editoru).

Jinak balíček vypadá dobře a i se mi líbí ty návrhy na levné úpravy (do 100 Kč celkem). Připadá mi to mnohem vhodnější a "v míse", že si začátečník koupí balíček okolo 300 a při vylepšování neutratí za karty navíc několik tisíc :). (Jo, je to můj názor, ale připadá mi divné, když úpravy výrazně převyšují základní pořizovací cenu balíčku.)

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement