Monday, January 30, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Sunday, April 04, 2010
How to rule the rules II - Stack
Autor: Ufin @ 10:02 PM :: 5145 Přečtení :: 1 Komentáře :: :: Pravidla
 
Úvod
Vítejte u druhého článku s tématem pravidla M:tG. Nejprve si zopakujme fakta o této sérii článků. Je určena převážně začínajícím a mírně pokročilým hráčům, ale výjimečně se zde seznámíme i s problémy pokročilejšími. Na druhou stranu předpokládám, že mé články nebudou číst lidé, kteří Magic ještě nikdy nehráli a nemají tedy vůbec žádné povědomí o tom, co Magic je a jak takový souboj dvou planeswalkerů (hráčů) vypadá.
 
Každý článek by se měl věnovat určité ohraničené části pravidel. Nejprve si vždy představíme, co nám o daném aspektu hry říkají pravidla (aktuální Comprehensive Rules – dnes tedy CR z 1.2.2010). Při tom vypíchneme zajímavé a občas ne zcela samozřejmé detaily. Nakonec si ukážeme praktické příklady.
 
Začínáme od základů – posledně jsem rozebírali kolo a jeho průběh. Dnes bych se rád věnoval látce neméně důležité pro Magic:
 
Stack, sesílání a reakce
Co je to stack a co o něm říkají pravidla
 
Výraz stack se dá volně přeložit jako „stoh“, „hromada“ či „kupka“. V Magicu se jedná o jednu z herních zón, která slouží k vyhodnocování sesílaných kouzel či schopností. Primárně existuje pro to, aby hráči mohli reagovat na již zahrané akce, které se ale ještě nevyhodnotily.
 
Na stack by měly standardně putovat všechny následující objekty:
 
·         Když hráč sešle kouzlo (z ruky a podobně), tak tuto kartu položí na stack. Toto kouzlo má vlastnosti stejné, jako má jeho karta (tj. třeba jméno či barvu).
·         Když hráč aktivuje schopnost („activated ability“) či je nějaká schopnost spuštěna („triggered ability“), tak jde na stack imaginární objekt představující tuto schopnost. Tento objekt má jedinou vlastnost a tou je text příslušné schopnosti (tedy žádná barva a podobně).
 
405.1. When a spell is cast, the physical card is put on the stack (see rule 601.2a). When an ability is activated or triggers, it goes on top of the stack without any card associated with it (see rules 602.2a and 603.3).
 
Nový objekt, který jde na stack, je vždy umístěn nad ostatní objekty, které jsou již na stacku. Když se později stack vyhodnocuje, tak se vyhodnotí nejdříve vždy ten objekt, který je nejvýše (tedy byl zahrán jako poslední). Tento princip tedy hráčům zajistí možnost zareagovat na soupeřovy akce před tím, než se provedou.
 
405.2. The stack keeps track of the order that spells and/or abilities were added to it. Each time an object is put on the stack, it’s put on top of all objects already there.
 
Co se stane, kdy by v jedné chvíli mělo jít na stack více objektů najednou (typicky se tak děje při spuštění více „enters the battlefield“ schopností u Allies balíků)? V té chvíli se uplatní takzvané pravidlo „Active Player – NonActive Player“ (APNAP). Toto pravidlo říká, že nejprve příjde na řadu aktivní hráč, tj. hráč jehož kolo právě probíhá, a dá na stack „svoje“ objekty v libovolném pořadí. Poté to samé udělá neaktivní hráč.
 
405.3. If an effect puts two or more objects on the stack at the same time, those controlled by the active player are put on lowest, followed by each other player’s objects in APNAP order (see rule 101.4). If a player controls more than one of these objects, that player chooses their relative order on the stack.
 
Co standardně nejde na stack a tedy se vyhodnocuje okamžitě:
 
·         Takzvané manové schopnosti. To jsou aktivované a spouštěné schopnosti, které jako svůj efekt produkují manu a zároveň nemají žádný cíl („target“). U spouštěných schopností je navíc nutnou podmínkou to, že jsou spouštěné právě nějakou manovou schopností. Sem tedy spadají například schopnosti basic landů či elfů z Llanovaru. Jako příklad spouštěné manové schopnosti lze uvést Wild Growth. Naopak manovou schopnost například nemá Carpet of Flowers nebo Witch Engine.
·         Udělené zranění (tuto změnu v pravidlech přinesla sada Magic 2010).
·         Různé speciální akce jako je zahrání země („play a land“), použití schopnosti Suspend či otočení karty se schopností Morph lícem nahoru („face-up“).
 
Sesílání kouzel a aktivace schopností
Pokud má hráč prioritu, tak ji může využít více způsoby (o tom jsme si povídali minule). Jedna z možností je seslat kouzlo či aktivovat schopnost. Proces sesílání kouzla (creature, instantu, sorcery…) a aktivace schopností má několik, pravidly definovaných, kroků:
 
1.     Hráč ohlásí seslání kouzla / použití schopnosti a položí tento objekt na stack.
2.     Pokud má kouzlo/schopnost možnost volit mód („Choose one –“), tak ho hráč vybere. V tomto kroku je také nutné určit zejména případné alternativní způsoby placení kouzla („Kicker“) či zamýšlenou hodnotu X v ceně kouzla (Fireball).
 
601.2b If the spell is modal the player announces the mode choice (see rule 700.2). If the player wishes to splice any cards onto the spell (see rule 702.44), he or she reveals those cards in his or her hand. If the spell has alternative or additional costs that will be paid as it’s being cast such as buyback, kicker, or convoke costs (see rules 116.8 and 116.9), the player announces his or her intentions to pay any or all of those costs (see rule 601.2e). A player can’t apply two alternative methods of casting or two alternative costs to a single spell. If the spell has a variable cost that will be paid as it’s being cast (such as an {X} in its mana cost; see rule 107.3), the player announces the value of that variable. If a cost that will be paid as the spell is being cast includes hybrid mana symbols, the player announces the nonhybrid equivalent cost he or she intends to pay. Previously made choices (such as choosing to cast a spell with flashback from a graveyard or choosing to cast a creature with morph face down) may restrict the player’s options when making these choices.
 
3.     Hráč ohlásí cíle kouzla. Všechny cíle musí být vybrány. Nesmí se stát, že by některý „target“ nebyl použit. Například, pokud soupeř nemá na bojišti žádnou příšeru, tak na něj nelze seslat Searing Blaze. Nicméně, pro různé výskyty slova „target“ lze teoreticky zvolit stejný objekt. Například u Decimate lze Lodestone Golema zvolit zároveň jako „target artifact“ i jako „target creature“ při jednom seslání kouzla Decimate (není nutné mít čtyři různé cíle).
4.     Hráč ohlásí případné rozdělení efektu kouzla mezi zamýšlené cíle (Arc Lightning). Každý z cílů nicméně musí být zasažen efektem kouzla (tedy například alespoň jedno damage z Arc Lightningu).
 
601.2d If the spell requires the player to divide or distribute an effect (such as damage or counters) among one or more targets, the player announces the division. Each of these targets must receive at least one of whatever is being divided.
 
5.     Hráč určí celkovou cenu za seslání kouzla / aktivaci schopnosti. Celková cena může kromě many obsahovat i cenu ve formě tapování, obětování a podobně (v závislosti na tom, co říká konkrétní karta). Celkovou cenu také můžou upravovat různé efekty (Eye of Ugin).
6.     Celková cena je nyní „uzamknuta“ a následné efekty už ji nijak nezmění.
7.     Pokud je součástí celkové ceny zaplacení many, tak hráč nyní může aktivovat manové schopnosti. Tedy, není nutné mít v mana poolu manu ještě před ohlášením kouzla.
8.     Hráč zaplatí celkovou sesílací cenu / aktivační cenu. Splněním tohoto posledního kroku se z kouzla stane kouzlo seslané („cast"). V této chvíli se tedy spouští schopnosti jako například Cascade.
 
Důležitá poznámka ke schopnostem s aktivační cenou :
Pokud má příšera schopnost, která vyžaduje tapnutí, tak lze tuto schopnost aktivovat pouze, pokud tuto příšeru kontroluješ od začátku svého kola. Analogické pravidlo platí při deklarování útočících příšer (standardně nelze útočit s příšerou, kterou jsem toto kolo vyvolal).
 
602.5a A creature’s activated ability with the tap symbol () or the untap symbol () in its activation cost can’t be activated unless the creature has been under its controller’s control since the start of his or her most recent turn. Ignore this rule for creatures with haste (see rule 702.10).
 
Vyhodnocování kouzel a schopností
Již minule jsme si říkali, že ve chvíli, kdy oba hráči passnou a na stacku je nějaký objekt, tak se tento objekt vyhodnotí. Toto vyhodnocení probíhá následovně:
 
1.     Zkontroluje se, že případné cíle určené při sesílání/aktivaci jsou stále legální (například, že cíli Lightning Boltu nepřibyla protekce proti červené, či že se cíl nedostal mezitím do jiné zóny). Pokud jsou všechny zamýšlené cíle nelegální, tak je kouzlo/schopnost zrušena („countered“).
2.     Dále je třeba zkontrolovat, že u spouštěných schopností, které mají pro spuštění dodatečnou podmínku stále platí tato podmínka. Toto se týká spouštěných schopností s takzvanou „intervening If clause“ zapsanou ve tvaru „When/Whenever/At [spouštěcí událost], if [dodatečná podmínka], [efekt spouštěné schopnosti]“. Pokud dodatečná podmínka již neplatí, tak je schopnost odstraněna ze stacku a neudělá nic. („Intervening If clause“ je například na kartě Bloodchief Ascension)
3.     Nyní se uplatní celý text efektu kouzla či schopnosti („Destoy target creature. It can’t be regenerated.“). Na tento efekt je nutné ihned uplatnit případné replacement efekty (například ochranná schopnost Empirial Arcianděla). Pokud se jedná o kouzlo, které má na bojiště přivolat nějaký permanent (creature, artifact…), tak je tato karta položena ze stacku na bojiště. Pokud se jedná o jiný typ kouzla, tak na konci vyhodnocení putuje karta ze stacku do hřbitova svého sesílatele. Pokud je vyhodnocována schopnost, tak je po vyhodnocení odstraněna ze stacku a tento objekt přestane existovat.
 
Poznámky k vyhodnocování:
·         Pokud je součástí efektu možnost volby, nelze vybrat možnost, která by byla nelegální nebo neproveditelná. Například si u karty Yawgmoth Demon nemůžeš zvolit část „sacrifice an artifact“, pokud žádný artefakt momentálně nekontroluješ.
·         Pokud efekt umožňuje rozdělit nějaké množství (zranění či třeba countery) mezi více necílených objektů, tak se v okamžiku vyhodnocování určí způsob rozdělení. U cílovaných objektů toto rozdělení probíhá už v rámci sesílání/aktivace.
·         Pokud efekt k vyhodnocení potřebuje nějakou informaci (například počet příšer na bojišti), tak se tato informace určí právě při vyhodnocení. Pokud je požadována informace o objektu, který již není viditelný či neexistuje, tak se jako správná vezme poslední známá. Například pokud mám na stole kombo Prodigal Pyromancer + Gorgon Flail, dám pyromancerovu schopnost na stack a ještě před vyhodnocením mi soupeř pyromancera zlikviduje třeba Doom Bladem, tak se stejně pyromancerova schopnost vyhodnotí a udělené damage se bere jako s Deathtouchem.
·         Pokud efekt účinkuje pouze na objekty s určitou charakteristikou, tak se kontroluje pouze tato charakteristika. Takže například Brave the Elements chrání jak čistě bílé, tak i třeba bílo-zelené příšery.
 
Priorita při používání stacku a reagování
O tom, kdy má hráč prioritu nutnou k provádění akcí a jak se priorita v průběhu kola předává, jsme si povídali minule. Dnes se zaměřím pouze na to, jak je to s prioritou při používání stacku a reagování.
 
·         Poté, co hráč seslal kouzlo (či aktivoval schopnost), dostává prioritu zpět ten hráč, který ji měl před tímto sesíláním. Tedy v naprosté většině případů to znamená, že poté, co hráč seslal kouzlo, může dál pokračovat, dokud nepassne.
 
115.3c If a player has priority when he or she casts a spell, activates an ability, or takes a special action, that player receives priority afterward.
 
·         Pokud všichni hráči passnou po sobě, tak se vyhodnotí vršek stacku. Po tomto vyhodnocení (a případném položení spouštěných schopností na stack) dostane prioritu aktivní hráč.
 
115.4. If all players pass in succession (that is, if all players pass without taking any actions in between passing), the spell or ability on top of the stack resolves or, if the stack is empty, the phase or step ends.
 
115.3b The active player receives priority after a spell or ability (other than a mana ability) resolves.
 
·         Pokud všichni hráči passnou po sobě a na stacku v té chvíli nic není, tak se ukončí právě probíhající část kola (krok či fáze) a přejde se k následující.
 
115.4. If all players pass in succession (that is, if all players pass without taking any actions in between passing), the spell or ability on top of the stack resolves or, if the stack is empty, the phase or step ends.
 
Při reagování je třeba mít na paměti především to, že objekty na stacku se vyhodnocují v opačném pořadí než v jakém na stack přišly („first in, last out“). Tento způsob umožňuje zejména provádět takzvané „podstřelení“ (více viz část s příklady).
 
Praktické ukázky
Podstřelení Oran-Riefu Prodigal Pyromancerem
Situace: Právě probíhá soupeřovo kolo. Na bojišti máš Prodigal Pyromancera bez vyvolávací únavy (takže můžeš používat jeho schopnost). Soupeř má na bojišti Oran-Rief, the Vastwood.
 
1.     Soupeř vyvolá Arbor Elfa. Ty na to nebudeš reagovat a Elf vstoupí na bojiště.
2.     Soupeř se rozhodne aktivovat Oran-Rief. Jako cenu za aktivaci tapne Oran-Rief a schopnost jde na stack. Dál už nic nedělá a passne.
3.     Dostáváš prioritu a rozhodneš se takzvaně „podstřelit“. Tedy aktivuješ schopnost Pyromancera (tapneš ho), zacílíš na Arbor Elfa a dáš pyromancerovu schopnost na stack nad Oran Rief. Dál už nic neděláš a passneš.
4.     Soupeř dostává zpět prioritu a taky passne.
5.     Oba hráči passli po sobě a tedy se vyhodnotí vršek stacku – tj. pyromancerova schopnost. Arbor Elf je usmažen Pyromancerem.
6.     Prioritu dostává opět aktivní hráč – tedy soupeř. Už nic nedělá a tedy passne.
7.     Ty svou prioritu taky nevyužiješ a tay passneš.
8.     Oba hráči passli po sobě a tedy se vyhodnotí vršek stacku – tj. schopnost z Oran Riefu. Jelikož Arbor Elf už není na bojišti, tak se nic nestane.
 
Minikombo Pulsemage Advocate & Withered Wretch
Situace: Právě probíhá Tvoje kolo. Na stole máš Pulsemage Advocate a Withered Wretch. Oba hráči již mají v hrobě několik karet.
 
1.     Máš prioritu a rozhodneš se aktivovat Advokáta. Tapneš ho a schopnost jde na stack. Jako cíl zvolíš nějaké tři karty v soupeřově hřbitově a jednu kartu příšery ve svém hřbitově (něco, co momentálně potřebuješ, třeba Goretusk Firebeast).
2.     Priorita Ti zůstává a tedy reaguješ použitím schopnosti Withered Wretch. Zaplatíš jednu manu a jako cíl zvolíš jednu ze tří karet cílených Advokátem.
3.     Priorita Ti zůstává a tedy reaguješ použitím schopnosti Withered Wretch. Zaplatíš jednu manu a jako cíl zvolíš druhou ze tří karet cílených Advokátem.
4.     Priorita Ti zůstává a tedy reaguješ použitím schopnosti Withered Wretch. Zaplatíš jednu manu a jako cíl zvolíš třetí ze tří karet cílených Advokátem.
5.     Až nyní passneš a soupeř dostane prioritu. Nijak nereaguje a také passne. Vyhodnotí se poslední schopnost z Withered Wretch – třetí cílená karta ze soupeřova hřbitova jde do exilu.
6.     Opět passneš a soupeř dostane prioritu. Nijak nereaguje a také passne. Vyhodnotí se další schopnost z Withered Wretch – druhá cílená karta ze soupeřova hřbitova jde do exilu.
7.     Opět passneš a soupeř dostane prioritu. Nijak nereaguje a také passne. Vyhodnotí se první schopnost z Withered Wretch – první cílená karta ze soupeřova hřbitova jde do exilu.
8.     Opět passneš a soupeř dostane priortiu. Nijak nereaguje a také passne. Vyhodnotí se schopnost z Pulsemage Advocate. Součástí vyhodnocení je kontrola všech cílů, jestli zůstaly legální. Tři karty, které jsi odstranil ze soupeřova hřbitova pomocí Withered Wretch přestaly být tímto přesunutím legálními cíli pro Advokáta a tedy s nimi Advokát nebude nijak manipulovat. Nicméně Goretusk Firebeast z Tvého hřbitova je stále legální cíl a tedy jde na bojiště (a spouští se jeho schopnost).
 
Jak je vidět touto kombinací jsme za cenu 3,  dostali na bojiště příšeru, která může stát mnohem víc. Což je dobrá cena za tento efekt. Nemluvě o tom, že tuto akci můžeme používat opakovaně (na rozdíl od různých kouzel se stejným efektem).
 
Kvíz pro začínající brouky Pytlíky
Na přání několika nadějných brouků Pytlíků jsem se rozhodl zařadit do této série článků i drobnou soutěž, kdy se budou moci čtenáři aktivně zapojit. V každém díle nastíním jednu herní situaci a k této situaci položím nějaké zapeklité otázky. Všechny odpovědi zaslané na můj e-mail (flamberg@centrum.cz, jako předmět uvést „Magic-Guru Kvíz“) projdu a vyberu z nich tu, která bude nejen správná, ale představené řešení bude i nejlépe vysvětleno (například citacemi z Comprehensive Rules). Případně rozhodne los. Nejlepší řešení bude uveřejněno v následujícím článku. Řešitel ode mě dostane jeden booster z těch, které dostanu jako honorář za tento článek (jelikož se vlastně bude jednat o spoluautorství ).
Popis situace č.1
Probíhá právě tvoje post-combat main phase a máš prioritu. Na stole máš untapnutého Horobiho, kterého jsi právě vyvolal a v ruce máš Electrolyze. Soupeř má na stole untapnutého Cunning Sparkmage, kterého vyvolal ve svém předminulém kole.
Kvízové otázky k situaci č.1
1.     Ty passneš a soupeř aktivuje mágovu schopnost. Jako cíl zvolí Horobiho. Před tím, než se mágova schopnost vyhodnotí, reaguješ sesláním Electrolyze. Jako cíl zvolíš mága a soupeře. Detailně popiš, co se stane.
2.     Jak se situace změní, pokud se otočí pořadí – tedy nepassneš, sešleš Electrolyze a soupeř zareaguje aktivací mágovy schopnosti?
3.     Jak se situace změní, pokud bude Horobi tapnutý? Bude fungovat jeho schopnost?
4.     Jak se situace změní, pokud budeš mít Horobiho na bojišti už z minulých kol? Bude fungovat jeho schopnost?
5.     Jak se situace změní, pokud by byl Sparkmage vyvolán v minulém soupeřově kole? Bude možné použít jeho schopnost?
Bonusová situace č.2
Skončila právě tvoje pre-combat main-phase a začínáš útočit. Na stole máš Radhu. Soupeř má na ruce Voidslime. Nahlásíš Radhu jakožto útočníka. Soupeř sešle Voidslime s cílem zrušit spouštěnou schopnost Radhy. Co se stane? Je toto vůbec legální?

Závěr
Dnes jsme si popsali jak sesílat kouzla a aktivovat schopnosti. Také jsme se dozvěděli jak správně reagovat a vyhodnocovat. Příště se detailně podíváme na boj, tedy Combat fázi. Popíšeme si její průběh, některé schopnosti příšer spojené s bojem a také to, jak správně použivat bojové triky.
 
Flamberg,
Váš Rules Advisor
 
 
P.S.:Pro články o pravidlech byla vytvořena nová kategorie. Pokud budete chtít v budoucnu tyto články dohledat, najdete je tam.
 
P.P.S.:Pokud narazíte na jakoukoliv nejasnost v pravidlech či na zajímavou karetní interakci, zkuste si projít fórum Otázky na pravidla či naše FAQ. Případně můžete napsat na již zmiňovaný e-mail flamberg@centrum.cz (a doufat, že to nespadne do spam filtru ).

Komentáře
Autor: fila @ Tuesday, June 29, 2010 5:34 PM
jen k překladu stacku.
my programátoři to překládáme zásobník.
a myslím, že je to velmi vhodný překlad, protože to přesně vystihuje pořadí v jakém se vyhodnocuje. Kulka, kterou do zásobníku vložím jako poslední, je vystřelena jako první a naopak ta první až nakonec. Pokud ze zásobníku pár ran vystřelím a pak ho dobiju(zahraju další kouzla/spustí se trigery) opět to poslední přidané se první vyhodnotí.

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement