Thursday, October 28, 2021
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, July 08, 2010
Prázdninový oddech - Vzorová smlouva: Amulet temné síly
Autor: Ufin @ 7:02 PM :: 2253 Přečtení :: 3 Komentáře :: :: Novinky
 
Tato smlouva stvrzuje, že _________, temný mág (dále jen ZAVÁZANÝ), _____ dne, roku ____ tímto souhlasí s termíny, pravidly, a podmínkami určenými v tomto a v přidružených dokumentech (dále jen SMLOUVA). ZAVÁZANÝ souhlasí s převzetím odpovědnosti za služby a majetek nabízený stranou poskytovatele (dále jen TEMNÉ SÍLY), a to v nejzazší míře veškerých právních a/nebo mystických pravomocí.
ZAVÁZANÝ souhlasí s poskytnutím jednoho (1) artefaktu sloužícího jako nádoba pro jeho duši (dále jen AMULET) třicet (30) anebo více dní před svou tělesnou smrtí.

http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_iyfbr6tyfyghdvaweb.png

TEMNÉ SÍLY potvrzují, okamžikem dokončení přirozeného života ZAVÁZANÉHO, jak je tento vymezen platnými nekropředpisy, a následném přemístění duše ZAVÁZANÉHO do AMULETU ve stanovenou hodinu skonu, vyplynou ZAVÁZANÉMU jisté nadsmrtelné mystické výsady. ZAVÁZANÝ bude od této chvíle znám jako:
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_uiyx5etrdbfngdbrsra.png
AMULET, a uložení duše v něm, umožní posmrtné AKTIVITY zahrnující (a to nikoli pouze) pohyb, mluvu, užívání many, vybrané dovednosti a schopnosti, a/nebo jiné stanovené předsmrtné způsobilosti, jak uvedeno dále (viz spis A), a to v ANUITĚ po tu dobu, dokud platí podmínky stanovené ve SMLOUVĚ. TEMNÉ SÍLY nejsou zodpovědné za jakékoli přeměny ve fyzickém vzhledu, morálním charakteru, a/nebo jiných povahových rysů ZAVÁZANÉHO.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_yutd5gertdfghukrnte4na.png
ZAVÁZANÝ souhlasí s tím, že se stane jedním z aktivních zesnulých (dále jen NEMRTVÝ), a souhlasí s převzetím veškerých okolností, podmínek, a ve shodě s tímto i veškerých případných nesvatých stigmat. Ani TEMNÉ SÍLY ani SMLOUVA nezaručují žádné přijetí a/nebo sociální status mezi NEMRTVÝMI nebo ve společenství nekromantů. TEMNÉ SÍLY neberou zodpovědnost za změnu společenského postavení, nebo za vyhnání z jakýchkoli ideologických, mystických a/nebo náboženských institucí, společenství, nebo organizací.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_tyszvw45ebrxydfghurtnetetneta.png
AMULET musí vyhovovat veškerým možným platným normám pro nádoby pro duši a všem ostatním podmínkám uvedeným dále (viz spis B). V případě, že AMULET je žijící artefakt, například Golem, Výtvor, nebo Jiný, musí být písemně uvedeno, a v době přenosu známo, jeho jméno a datum stvoření (viz spis C). TEMNÉ SÍLY nenesou zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození jakékoli duše nebo vědomí již uloženého v AMULETU, ať živém nebo neživém, nebo jím ovládaného, přivozeného procesem přemístění.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_ytsxzvw4retxrcfgrneta.png
ZAVÁZANÝ bude zproštěn tělesného rozkladu vlivem prostého stárnutí, a bude imunní vůči běžným druhům fyzického poškození (dále jen NEZNIČITELNOST). TEMNÉ SÍLY nenesou zodpovědnost za psychologický, mystický a/nebo duševní úpadek vlivem nekonečných muk věčné existence nebo vlivem jakýchkoli jiných osobních obětí a/nebo ceny za NESMRTELNOST.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_ta4v5b64m55eddfa.png
ZAVÁZANÝ na sebe bere okamžitou a věčnou zodpovědnost za AMULET, a zprošťuje TEMNÉ SÍLY jakékoli náhrady v případě rizika ohrožujícího AMULET, zahrnující (a to nikoli pouze) ztrátu, odcizení, neúmyslné poškození, rozpad, nevysvětlitelné požáry, plíseň, požití, démonické oddušnění, nedbalé užití velkých vějířů, děsivou odplatu TEMNÝCH SIL, nebo jakékoli jiné smluvní strany z podsvětí, božské posvěcení, nebo dílo Indriků. Důsledky těchto rizik, zahrnující i kompletní zničení nesmrtelné duše, jsou ZAVÁZANÉMU známy, a pro TEMNÉ SÍLY z nich nevyplývají žádné závazky. TEMNÉ SÍLY rovněž nebudou zodpovědné za výsměšné, popichující noční můry, které budou ZAVÁZANÉHO přiměřeně sužovat během nesčetných věků jeho posmrtné existence.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_utsgbe5rytcfyghijfbwrw3a.png
S konečnou platností, ZAVÁZANÝ souhlasí s přijetím fyzické odolnosti a tělesné síly, jež TEMNÉ SÍLY považují za přiměřené, nikoli nutně se zřetelem k jeho dřívější tělesné schránce, a k jeho dřívějšímu vývoji a úspěchům v kouzelnické profesi.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_ouiyx4wesd6rgfio8wbhlwn7yfhsa.png
Podepsaný,
__________________________
__________________________ (jméno)
__________________________ (datum)

 
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_parchmentFooter.jpg
 


http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_appendix.png
SMLUVNÍ VÝHRADY, které mohou být ČASTO DOTAZOVÁNY
·         Smrtelné zranění, zranění od zdroje s deathtouch, a efekty říkající „znič“ nemohou zavdat příčinu nezničitelné bytosti k odchodu na hřbitov. Nicméně, nezničitelná bytost může odejít na hřbitov z mnoha důvodů (např. důsledkem obětování, nebo že její odolnost klesne na 0 nebo méně).
·         První schopnost Phylactery Licha necílí artefakty. Je možné například vybrat artefakt se shroud.
·          Pokud v okamžiku příchodu Licha na bojiště nemáte pod svou kontrolou žádné artefakty, Lichova první schopnost neprovede nic. V okamžiku příchodu na bojiště se spustí druhá schopnost (pokud nemáte jiný permanent s phylactery žetonem) a budete muset Licha obětovat.
·          Pokud Lich a jiný artefakt vstoupí na bojiště současně, nelze umístit na tento artefakt phylactery žeton. Musíte vybrat artefakt pod svou kontrolou, který je již na bojišti přítomen.
·         Lichova poslední schopnost je „stavová-spouštěcí“. Pokud se spustí, nemůže se spustit znovu, dokud je na stacku. Je-li schopnost zrušena a podmínky na spuštění jsou stále platné, schopnost se spustí okamžitě znovu.
·         Lichova poslední schopnost zjišťuje, jestli kontrolujete permanenty s phylactery žetony, nikoli jen artefakty. Pokud například artefakt s phylactery žetonem nějakým způsobem přestane být artefakt, Lichovi to nevadí.
·         Lichova poslední schopnost zjišťuje, jestli je přítomen jakýkoli phylactery žeton, nejen ten konkrétní z konkrétního Licha. Například, Dáte na bojiště Phylactery Licha a položíte phylactery žeton na Demon’s Horn. Poté zahrajete dalšího Phylactery Licha a položíte phylactery žeton na Crystal Ball. Pokud je poté Crystal Ball zničen, Lichům to nevadí, protože máte stále pod kontrolou Demon’s Horn.
·         Ve hře se neustále zjišťuje, jestli máte pod kontrolou permanent s Phylactery žetonem. V okamžiku, kdy ne, spustí se poslední Lichova schopnost. Schopnost se pak už dále na okolnosti neptá, takže musíte Licha obětovat, i když v okamžiku obětování permanent s Phylactery žetonem kontrolujete.
http://media.wizards.com/images/magic/daily/stf/stf97_parchmentFooter.jpg

Překlad: Honza2
 

Komentáře
Autor: Tomáš @ Saturday, July 10, 2010 8:49 AM
Autor je asi právník :-D, jinak Licha? spíš Liche? Dobré, pobavilo, vzpomenu si na to na preview :-)

Autor: Flamberg @ Sunday, July 11, 2010 11:49 AM
Je to pěkné. Jen by bylo fér uvést, že se jedná o překlad a odkud (http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/stf/97).

Mimochodem, tohoto nekro fešáka jsem měl včera na prerelease, a byl fakt boží :-)

Autor: ufinn @ Tuesday, July 13, 2010 7:44 PM
ze se jedna o preklad je uvedeno u autora, uvedeni zdroje napravime ihned po navratu z dovolene

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement