Tuesday, February 07, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Sunday, July 24, 2011
Gilanův Rozbor pravidel I
Autor: Ufin @ 12:21 PM :: 3783 Přečtení :: 6 Komentáře :: :: Pravidla
 
 Vítám vás u mého prvního článku týkajícího se pravidel.
Nejprve pár slov o mě. Jmenuji se Jakub Novotný a Magicu se věnuji již více než 10 let. Poslední rok spolupracuji s ADC Blackfire Entertainment a odpovídám na dotazy, týkající se nejen pravidel, na fóru serveru Hrajumagic.cz. Vzhledem k tomu, že se často setkávám s opakovanými dotazy na tytéž věci, řekl jsem si, že by bylo vhodné určité části pravidel podrobněji rozebrat a vysvětlit různé záludnosti. Pokud se bude můj první článek líbit, rád se budu psaní věnovat i v budoucnu. Témata jsou přeložena z Wizardího blogu pro rozhodčí a doplněna o vlastní poznatky. Rád uvítám jakékoliv komentáře (pozitivní samozřejmě
raději J ).
 
Teď již k samotným překladům :
 
Jak spolu interagují Inkmoth Nexus a Tezzeret, Agent of Bolas
 
 
 
Jedna z oblastí matoucích hráče je interakce vícero schopností, “oživujících“ permanenty. Velice běžnou interakcí v poslední době je interakce mezi oživovací schopností karty Inkmoth Nexus a druhou schopností planeswalkera Tezzeret, Agent of Bolas. Aby jste mohli této interakce využít, je třeba prvně oživit Inkmoth Nexus jeho schopností a udělat z něj tak 1/1 artefaktovou bytost, která má flying a infect. Takto oživený Nexus si ponechává své původní schopnosti – schopnost generující manu a svou oživovací schopnost, protože nic tyto schopnosti neodstranilo. Oživený Inkmoth Nexus také zůstává nadále zemí.
Díky tomu, že po oživení se z Nexusu stal artefakt, můžeme jej zacílit Tezzeretovou druhou schopností. Takto uděláme z Inkmothu 5/5 artefaktovou bytost, která je stále země, má flying a infect a původní schopnost Inkmoth Nexusu. Tento permanent si ponechává všechny své schopnosti (prozatím), protože typ měnící efekty nezpůsobují ztrátu schopností permanentu, pokud nebylo řečeno jinak nebo efekt měnící typ nezměnil permanent na základní zemi. Protože Tezzeretova schopnost nedělá žádnou z těchto dvou možností, bude mít tento permanent flying a infect do konce kola. Bude z něj 5/5, protože aspekt tohoto efektu určující sílu a odolnost je aplikován v časové posloupnosti a přepíše tedy efekt říkající, že tato bytost bude 1/1. Zůstane i nadále zemí, protože efekt způsobující přeměnu čehokoli na artefakt neodstraní ostatní existující typy permanentů.
 
Jakmile skončí kolo, oživující efekt z Inkmoth Nexusu skončí také. Inkmoth Nexus se nyní stane 5/5 artefaktovou bytostí, která je stále zemí. Ponechává si i nadále původní schopnosti Inkmoth Nexusu, tedy schopnost produkující manu a také oživující schopnost. V tuto chvíli však tento permanent již nebude mít flying ani infect. Je tomu tak proto, že oživovací schopnost Inkmoth Nexusu trvá pouze do konce kola, zatímco oživovací schopnost Tezzereta nikoliv. Oživovací schopnost Tezzereta bude trvat do té doby, dokud oživený permanent zůstane na bojišti. Pokud žádné další efekty nebudou aplikovány, bude Nexus vypadat takto – 5/5 artefaktová bytost se schopnostmi Inkmoth Nexusu. Tak zůstane po zbytek hry, nebo dokud Nexus zůstane na bojišti.
Ze strategických důvodů však můžete znovu využít oživovací schopnosti Inkmoth Nexusu. Pokud tak učiníte, stane se tento permanent 1/1 artefaktovou bytostí, která je stále země a má flying a infect. Bude to 1/1 bytost ze stejného důvodu, díky němuž byla dříve 5/5 – část efektu Nexusu, která určuje sílu a odolnost je opět aplikována v časové ose a přepíše Tezzeretovu schopnost, která z Nexusu udělala 5/5. Poté můžeme znovu použít Tezzeretovu druhou schopnost a udělat z Nexusu 5/5 bytost s flying a infect. Na konci kola oživovací efekt Nexusu skončí a Nexus se stane opět 5/5 artefaktovou bytostí, která je stále zemí.
 
 
Můžete použít schopnost Arachnus Spinnera, i když nemáte žádný Arachnus Web
 
Arachnus Spinner má aktivační schopnost, která umožňuje tapnout spidera pod vaší kontrolou, najít si v knihovně a/nebo hřbitově kartu s názvem Arachnus Web a položit ji na bojiště připojenou k cílové bytosti. Tato schopnost však může být použita i tehdy, když nemáte žádné Arachnus Weby. Ve většině případů to nedopadne jinak, než že pouze prohledáte knihovnu, nic nenajdete a zamícháte si ji. Vzhledem k tomu, že tato schopnost cíluje, může být použita ke zničení bytostí s typem Illusion se schopností, která způsobí, aby byly obětovány tehdy, když jsou cílovány – například Phantasmal Bear.
 
 
Čemu se (ne)můžete vyhnout díky kartě Sundial of the Infinite
Sundial of the Infinite
 
Sundial of the Infinite má aktivační schopnost, kterou můžete aktivovat pouze ve svém kole a která způsobí okamžité ukončení kola. Může se to zdát jako nevýhoda, protože je těžké si představit, proč bychom mohli chtít ukončit své kolo předčasně. Často však existují ve vašem kole situace, které pro vás nejsou výhodné a Sundial vám může pomoci se jim vyhnout. To je způsobeno tím, že když ukončíte kolo pomocí Sudnialu, všechna kouzla a schopnosti, která se nachází na stacku, jsou ze stacku odstraněna a vypovězena (exiled).
Jednou z nejefektivnějších věcí, které můžete pomocí Sundialu udělat, je vyhnutí se spouštěcím (trigger) schopnostem s nevýhodným efektem. Jedním z  příkladů takovéto schopnosti je zpožděná spouštěcí schopnost paktů z edice Future Sight, jako například Pact of Negation. Nejlepším způsobem, jak takto efektivně zrušit toto zpožděné spuštění, je ujistit se, že je tato schopnost na stacku. Crumbling Colossus má také zpožděnou spouštěcí schopnost, která je vytvořena, když Colossus útočí a tato schopnost jde na stack na konci bojové fáze. Pokud je kolo ukončeno v bojové fázi, ale dříve, než jde tato schopnost na stack, počká se spuštěním až do příštího konce bojové fáze. To znamená, že pokud si věci nenačasujete dobře, může se stát, že budete muset Colossuse obětovat na konci bojové fáze soupeřova kola.
 
 
Jak funguje Defender
 
Defender je keyword (klíčové slovo), které existuje od roku 2005. avšak tato myšlenka spadá již do samých počátků Magicu. Tato statická schopnost je jasná – bytosti s defenderem nemohou útočit. Předtím, než vzniklo klíčové slovo defender, byl tento koncept reprezentován bytostmi, jejichž podtyp bytosti byl wall, neboli zeď. Existence specifických pravidel, která by upravovala určitý podtyp, byla v té době považována za zbytečnou a komplikující. S představením této schopnosti jako klíčového slova mohla být pravidla pro defender napsána přímo na kartě [Defender (Tato bytost nemůže útočit)]. Od té doby tedy mohou mít schopnost defender i bytosti s jinými podtypy, než je wall.
Jak již bylo zmíněno výše, když byla hra poprvé představena, podtyp „wall“ znamenal do jisté míry to stejné jako klíčové slovo defender. Nyní již není žádné pravidlo, které by se přímo týkalo podtypu wall. Oficiální Oracle text všech bytostí s typem „wall“ byl změnen tak, aby všechny tyto bytosti, vydané před rokem 2005, nyní měly schopnost defender. Díky tomu tak mohou existovat například karty se schopností Changelling, které mají všechny typy bytostí, tedy i wall. Pokud by tedy pravidla změněna nebyla, nemohly by tyto bytosti útočit právě kvůli pravidlu, že bytosti s podtypem wall nemohou útočit.
Na kartě Angelic Wall můžeme názorně vidět, jak byla schopnost popsána před změnou a po ní.
 
 
U některých karet však Oracle text změněn nebyl. Například Juggernaut stále nesmí být blokován bytostmi s podtypem wall namísto toho, aby nemohl být blokován bytostmi s defenderem.
 
Existují také způsoby, jakými bytost může schopnost defender ztratit. Kupříkladu Gargoyle Sentinel má aktivační schopnost, která umožňuje Sentinelovi ztratit defender a získat flying. Pokud bytost ztratí defender, je nyní schopna útočit tak, jako by mohla bytost bez schopnost defender.
Jelikož možnost útočit se zohledňje pouze tehdy, kdy jsou útočníci deklarováni (tedy ve fázi deklarace útočníků), přidání schopnost defender bytosti poté, co byla legálně označena za útočící, ji neodstraní z boje, ani jí nijak zpětně neznemožní útočit.
 
 
To je tedy pro dnešek vše, snad jsem vše napsal jakžtakž srozumitelně J.
Pokud se bude článek líbit, budu se brzy opět těšit na shledanou u dalších zapeklitých oblastech pravidel a hraní obecně.
 
Jakub Novotný aka gilan
 
Komentáře
Autor: milape @ Sunday, July 24, 2011 2:16 PM
Pěkný článek, vhodné téma na server pro začátečníky, určitě by tu něco takového mělo být - i když je tu již sekce na foru. Zapeklitých věcí v poměrně už dost složitých pravidlech Magicu se najde jistě dost. Pokud sepíšeš další pokračování, určitě dobře!

Autor: AdamF @ Sunday, July 24, 2011 2:41 PM
Vzhledem k tomu, že je to Gilanův rozbor pravidel I, tak asi pokračování bude :-)

Autor: gilan1 @ Sunday, July 24, 2011 2:49 PM
Záleží na tom, jak se bude líbit :) Každopádně na pokračování se už pracuje a budu se snažit, aby bylo ještě lepší.

Autor: zabijak @ Tuesday, July 26, 2011 11:09 AM
chybí mi tu jedna věc, možná sem si ji jennevšiml, protože sem článek přelétl, ale:
když dnes na zed zahraji kouzlo které ji sebere defender může ůtočit? nebonemůže, protože "walls cant attack?

Autor: gilan1 @ Tuesday, July 26, 2011 11:26 AM
Přesně tohle je ve článku také zmíněno - pokud bytosti nějakým způsobem Defender odstraníš, může útočit normálně. Na typu už nezáleží, jak jsem také zmiňoval.

Autor: Kopteff @ Thursday, July 28, 2011 8:17 PM
díky a houšť;)

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement