Tuesday, February 07, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, February 06, 2013
Pravidlové okénko - Zapomenuté triggery
Autor: Flamberg @ 1:00 PM :: 3539 Přečtení :: 3 Komentáře :: :: Pravidla
 

Zdravím všechny čtenáře portálu Magic-Guru! Dnes tu mám článek pojednávající o spouštěných schopnostech a to zejména o jejich jednom aspektu: zapomínání na ně. Tento týden totiž byly představeny změny, jež mají dopad na rozhodování takových situací, kdy hráč zapomene na nějaký svůj trigger.

Trocha teorie...

Co je to trigger

Spouštěná schopnost ("triggered ability" neboli "trigger") je taková, jež začíná jedním z kouzelných slůvek "When", "Whenever" nebo "At" a je zapsaná ve tvaru "[spouštěcí podmínka], [efekt]".

Spuštění triggeru

Pokud kdykoliv během hry nastane situace popsaná spouštěcí podmínkou, schopnost se spustí. Následně, až nějaký hráč dostane prioritu, dá hráč, kterému schopnost "patří" (tj. který kontroluje objekt na němž je schopnost napsána), tuto schopnost na vršek stacku.

Vezměme si jako příklad kartu Battleflight Eagle. Na tomto ptáčkovi je napsáno "when Battleflight Eagle enters the battlefield, target creature gets +2/+2 and gains flying until end of turn". Spouštěcí podmínka této schopnosti tedy čeká na to, až Orel vstoupí na bojiště (například sesláním z ruky nebo s pomocí karty Cloudshift). Jakmile se taková věc stane, schopnost se spustí. Až hráč dostane prioritu (pravděpodobně tedy ihned poté, co Orel vstoupí na bojiště), poputuje trigger na stack.

Vyhodnocení triggeru

Na stacku se s triggerem pracuje podobně jako s kouzly nebo aktivovanými schopnostmi:

1) Pokud trigger vyžaduje cíl, musí jeho kontroler cíl vybrat v okamžiku, kdy trigger dává na stack. Pokud žádný legální cíl není dostupný, trigger se ihned odstraní ze stacku.

2) Na trigger, který je na stacku, lze normálně reagovat (a třeba ho zrušit s pomocí Stifle nebo odstranit jeho cíl).

3) Trigger (jako každý jiný objekt na stacku) se vyhodnotí ve chvíli, kdy bude na vršku stacku a hráči si, bez provedení akce, navzájem předají prioritu.

4) Pokud trigger cílí, tak se před jeho vyhodnocením zkontroluje, zda je cíl stále legální. Pokud ne, trigger "vyšumí" bez efektu a odstraní se ze stacku.

5) Trigger se vyhodnotí prostě tak, že se vezme celý jeho "efekt" (tedy to, co je napsáno za čárkou) a ten se celý provede.

Pokračujme v našem příkladu s kartou Battleflight Eagle. Dejme tomu, že nám Orel vstoupil po seslání na bojiště. Následně se spustí jeho schopnost. Tu dá Orlův kontroler na stack. Jelikož orlova schopnost cílí ("target creature"), musí kontroler při umísťování schopnosti na stack cíl vybrat. Pokud by nebyl žádný vhodnější, zacílil by například na Orla samotného (ten už je v tuto chvíli na bojišti, takže je legálním cílem).

Po vybrání cíle a umístění schopnosti na stack dostanou hráči postupně prioritu. V této chvíli je například možné zastřelit nějakým instantním "bleskem" cíl Orlovy schopnosti, dokud ještě nemá bonus.

Až všichni hráči po sobě passnou, trigger se vyhodnotí a provede se druhá část souvětí ("target creature gets +2/+2 and gains flying until end of turn"). Zacílená bytost dostane do konce kola +2/+2 bonus a létání. Pokud už ale zamýšlený cíl není na bojišti, tak trigger neudělá nic.

    

... A praxe

Dnešní Magic je plný různých triggerů. Stává se, že hráči při hře na některý trigger zapomenou. Na takovou situaci myslí i turnajová pravidla. Pokud jde o "kompetitivní" turnaje, jsou takové prohřešky řešeny s pomocí dokumentu jménem Infraction Procedure Guide. V rámci běžných turnajů (Friday Night Magic) se zapomenutými triggery zaobírá dokument nazvaný Judging at Regular REL.  V posledním roce byla tato pravidla (zejména kompetitivní verze), i na popud hráčů, hojně přepracovávána. Tento týden se nám dostalo další revize, snad na delší dobu poslední.

Judging at Regular REL

Tento dokument se netýká pouze "pro hráčů" ale především nás "obyčejných smrtelníků".

Dříve bylo pravidlo takové, že pokud hráč zapomněl provést nějaký svůj trigger, protihráč byl povinen zachovat se jako "dobrák", sklerotika (a rozhodčí) na zapomenutý trigger upozornit a trigger se nechal vyhodnotit. Výjimkou byly triggery obsahující v textu slůvko "may". U těch se předpokládalo, že zapomětlivý hráč prostě trigger nechce provést (například Ajani's Mantra).

V nové úpravě, ale nejsi povinen protihráče upozorňovat ani na "povinné" triggery (tedy ty bez "may", například jako má náš Battleflight Eagle). Záleží jen na tobě, jestli hráče (a rozhodčí) upozorníš nebo zda zachováš "poker face" a soupeře poučíš o jeho chybě až po hře.

Stále nicméně platí, že nesmíš úmyslně opomíjet své triggery (a doufat, že soupeř na ně zapomene) nebo úmyslně neupozornit protihráče a rozhodčí na chybu týkající se čehokoliv jiného ve hře. Takové chování se totiž bere jako podvod a po něm následuje diskvalifikace.

Pokud si v průhěhu hry všimneš nějakého svého triggeru, na který jsi zapomněl, musíš zavolat rozhodčí. Ten nechá zmíněné "povinné" triggery, které se měly spustit v tomto kole, provést a tebe upozorní, ať dáváš větší pozor. Pokud budeš zapomínat pravidelně, můžeš být teoreticky ohodnocen Game Lossem.

Infraction Procedure Guide

Zopakuji, že následující se týká pouze velkých turnajů, kde je "Rules Enforcement Level" nastaven na "Competitive" nebo "Professional". Tedy turnajů jako jsou Grand Prix Trial, Pro Tour Qualifier, Grand Prix či World Magic Cup Qualifier.

Stejně jako u "Regular" REL, nejsi povinen upozornit na soupeřův trigger. Nicméně, pokud chceš, můžeš.

Co je ovšem zásadní je to, že i když soupeř svůj trigger nijak neohlásil, vždy musíš předpokládat a založit svá rozhodnutí na tom, že trigger se vyhodnotil. Samozřejmě jen do chvíle, než z nějaké soupeřovy akce bude zřejmé, že na trigger zapomněl. IPG také připouští, že v některých situacích budeš muset protihráče na jeho trigger upozornit (třeba i nepřímo), abys byl vůbec schopen zjistit, jaký je stav věcí ve hře, a podle toho byl schopen se správně v herní situaci rozhodnout.   

Z druhé strany, pokud si v průběhu hry všimneš, že jsi na nějaký svůj trigger zapomněl, zavoláš rozhodčí a, pokud trigger není příliš "starý", tak ten nechá rozhodnout protihráče, zda si přeje, aby se trigger provedl. Ty následně můžeš případně dostat Warning za Game Play Error — Missed Trigger.  

Kdy se trigger dle IPG bere jako zapomenutý

Zapomenutý je ten trigger, o kterém soupeři nedáš včas vědět. Toto musíš provést, nejpozději dokud se trigger nemá nějakým způsobem projevit ve hře. Na triggery tedy není nutné upozorňovat hned při tom, co byla splněna jejich spouštěcí podmínka.

U triggerů, které vyžadují od hráče nějakou volbu při položení na stack (vybrání cíle, vybrání módu), je třeba tuto volbu včas nahlásit. Tedy pokud začne některý hráč místo nahlášení této volby provádět nějakou jinou akci, například sesílat kouzlo, trigger se bere za zapomenutý.

Příklad: Dejme tomu, že zaútočíš Archonem of the Triumvirate. Jakmile necháš protihráče nahlásit obránce, nebo řekneš něco ve stylu "máš to za čtyři?", trigger je zapomenutý a nemůžeš detainovat nic.

U triggerů, jejichž výsledný efekt se nějak ve hře vizuálně projevuje (vrací bytosti na ruku, zabíjí, vytváří tokeny, přidává countery, přidává životy...), je třeba tento efekt včas provést. Toto se týká také triggerů, při jejichž vyhodnocení probíhá nějaké rozhodování. Nesmíš tedy začít provádět akci, jež by byla možná až poté, co se trigger vyhodnotil. Například nesmíš seslat sorcery nebo zahrát zemi. Naopak můžeš seslat instant a až potom si na takový trigger vzpomenout. Trigger se totiž v té chvíli ještě stále může nacházet na stacku.

Příklad: Na bojišti máš Venser's Journal. Začne tvé kolo, ty si odtapneš a lízneš si kartu. Až potom si uvědomíš, že máš na stole Žurnál. Bohužel, tím, že sis líznul, jsi ukázal, že jsi na trigger zapomněl a tedy si nepřidáš žádný život.

U triggerů, jež upravují normální pravidla hry, nesmíš nechat zajít situaci tak daleko, aby došlo ke konfliktu s těmito změněnými pravidly.

Příklad: Zaútočíš s Pyreheart Wolfem a dalšími bytostmi. Necháš protivníka, aby zablokoval nějakou tvou bytost pouze jedním obráncem. Nyní se musíš ozvat a upozornit soupeře, že jeho blok je nelegální. Pokud necháš soupeře následně seslat nějaký combat trick nebo dokonce necháš bytosti rozdat v boji damage, svůj trigger jsi "prošvihl".

Triggery, které se ve hře nijak vizuálně neprojevují, jsou nejzrádnější. Taková spouštěná schopnost se bere za zapomenutou pouze, pokud neukážeš, že o triggeru víš, ve chvíli, kdy by jeho efekt měl nějaký dopad na hru.


                                              
Příklad: Zaútočíš s Knightem of Glory. Exalted trigger necílí, ani se ve hře nijak vizuálně neprojevuje. Může se lehce stát, že se situace dostane až k udílení damage bez toho, že by sis na exalted vzpomněl. Jakmile ale řekneš "přicházíš o tři životy?", je jasné, že se Exalted spustil, vyhodnotil, zvětšil Rytíře o +1/+1. Dále pokud má soupeř možnost blokovat, musí při vymýšlení správného bloku předpokládat, že Rytířův Exalted se spustil a rytíř je větší. Přestože o něm útočící hráč třeba vůbec neví. To se ale dozvíš až ve chvíli, kdy soupeř řekne, kolik damage Rytíř udělil.

Toto jsou čtyři nejběžnější situace, o nichž se IPG zmiňuje. Pro detaily o dalších "obskurnějších" možnostech doporučuji se do tohoto dokumentu ponořit, a nebo se prostě zeptat na kompetitivním turnaji rozhodčích.

Snad toto téma nebylo pro vás příliš těžké a nezáživné a z článku jste si něco odnesli. Pokud byste měli dotazy k triggerům nebo k čemukoliv jinému, neváhejte se zeptat na našem fóru.

Přeji co nejméně zapomenutých triggerů!

Flamberg
Váš Rules Advisor

Použité zdroje:
http://gatherer.wizards.com/
http://media.wizards.com/images/magic/tcg/resources/rules/MagicCompRules_20130201.docx
http://www.wizards.com/wpn/Document.aspx?x=Magic_The_Gathering_Infraction_Procedure_Guide
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/feature/233
http://blogs.magicjudges.org/telliott/2013/02/03/missed-triggers-3-the-bonus-disc/

Komentáře
Autor: Aggrokumano @ Wednesday, February 06, 2013 8:13 PM
Konečně to někdo rozumně shrnul ;)

Autor: Maissi @ Wednesday, February 06, 2013 10:35 PM
"Pokud si v průhěhu hry všimneš nějakého svého triggeru, na který jsi zapomněl, musíš zavolat rozhodčí."
Takže třeba na GP/T se nemůžeme s protihráčem dohodnout, že se ten trigger spustí? Co by mne/nás čekalo, kdyby to viděl rozhodčí?

Autor: Flamberg @ Thursday, February 07, 2013 6:57 AM
Nikdo vám samozřejmě nedokáže zabránit rozhodčí nezavolat (snad vám to třeba rozmluví okolní hráči). Můžete se dohodnout na řešení situace okolo zapomenutého triggeru. Pokud si tohoto všimne rozhodčí, tak vám nehrozí žádná penalizace. Rozhodčí pouze začne vaši herní situaci řešit. A určitě vás poučí, že rozhodčí byste měli volat vždy (jedinou výjimkou je právě případ, kdy soupeř zapomene na svůj trigger).

V Magic Tournament Rules se píše:

Players are responsible for:
• Bringing to a judge’s attention any rules or policy infraction they notice in their matches.

Pokud se rozhodnete řešit situaci bez rozhodčího, měli byste alespoň minimálně ctít princip, že o tom, jestli se tvůj missed trigger vyhodnotí, rozhoduje ve většině případů oponent.

Problém při nezavolání rozhodčího je v tom, že v té chvíli vlastně děláte rozhodnutí o nápravě vaší herní situace bez rozhodčího. Přitom rozhodčí je na DCI sanctioned turnaji právě od toho. Rozhodčí udržuje konzistenci v rozhodování o jednotlivých prohřešcích, zná IPG a tedy by měl vědět nejlépe, jak je povoleno konkrétní vzniklou situaci napravit.

Dále, kvůli tomu, že arbitra nezavoláte, rozhodčí pak neví o "problémových hráčích", tedy hráčích, kteří hrají méně přesně a dělají více chyb. Pokud o takovém hráči rozhodčí ví, může se na něj více zaměřit. Občas se tak totiž maskují podvodníci - dělají chyby úmyslně a když se na problém přijde, snaží se protihráče přesvědčit, že není nutné rozhodčího volat. Přitom, pokud by se jejich prohřešky v průběhu turnaje "sečetly", dostali by třeba Game Loss.

U tebou zapomenutého triggeru, na který ty sám upozorníš, ale snad taková situace nehrozí.

Nakonec je dobré zmínit, že u zapomenutých triggerů ti většinou nehrozí žádný postih (maximálně Warning).

Přikládám ještě pár citátů z IPG:

Judges should be seen as a benefit to the players, helping to ensure the consistent and fair running of a tournament. Players should be encouraged to use judges as needed, and should not be afraid to call a judge when one is required. If a player commits an offense, realizes it, and calls a judge over immediately and before he or she could potentially benefit from the offense, the Head Judge has the option to downgrade the penalty without it being considered a deviation, though he or she should still follow any procedures recommended to fix the error. For example, a player offers his deck to his opponent and while cutting his opponent’s deck discovers that a card that belongs in his deck is still exiled from a previous game. If he calls the judge over immediately, the Head Judge may choose to issue a Warning rather than a Game Loss.

A third or subsequent Warning for a Game Play Error offense in the same category should be upgraded to a Game Loss.

The controller of a missed triggered ability receives a Warning only if the triggered ability is usually considered detrimental for the controlling player. The current game state is not a factor in determining this, though symmetrical abilities (such as Howling Mine) may be considered usually detrimental or not depending on who is being affected. Whether a Warning is issued or not does not affect any additional remedies that may be applicable. Failure to Maintain Game State penalties are never issued to players who did not control the ability.

Judges should not intervene in a missed trigger situation unless they intend to issue a Warning or have reason to suspect that the controller is intentionally missing his or her triggered abilities.

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement