Thursday, October 06, 2022
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, February 25, 2013
Recenze Gatecrash Intro Pack: Dimir Dementia
Autor: JakubMG @ 10:58 PM :: 3449 Přečtení :: 4 Komentáře :: :: Recenze
 

Recenze Gatecrash Intro Pack: Dimir Dementia


Zdravím všechny čtenáře magicového  internetového portálu Magic-guru u druhé intro packové recenze. Jak víte, nejsem zrovna člověk, který by se vyžíval v psaní dlouhých a poutavých úvodů, takže se rovnu vrhnu na rozbor balíčku intro packu. První recenze se zabývala černobílým intro packem Orzhov Oppression, kde jsem taky shrnul, pro koho jsou intro packy obecně určeny a s jakými se ještě setkáme plus krátké seznámení s jednotlivými guildami, z nichž intro packy vycházejí. Nechce se mi přepisovat to samé jinými slovy v každém rozboru znova a nejsem zastáncem metody Ctrl + C/V, takže pokud byste se chtěli něco z toho dozvědět, můžete se to dočíst tam anebo v článku od Aggrokumano Rozbor Gatecrashe na constructed, kde je to také hezky a přehledně vysvětleno.


Opět v balíčku naleznete šedesátikaretní předpřipravený balíček, se kterým můžete ihned začít hrát. Jednou z karet je generál – rérová (vzácná) bytost, jejíž ability definují myšlenku balíčku, a která je ve foilovém provedení. Vedle tohoto balíčku jsou v intro packu dva booster packy, kde máte vždy patnáct dalších karet a těmi je možné balíček posléze ještě lépe vylepšit. Nakonec najdete v intro packu dvě plaketky, kde naleznete informace jak hrát karetní hru Magic the Gathering a jaký je obsah všech intro packů a krátký popis myšlenky a strategie předpřipraveného balíčku. Rozbalování a krátký rozbor intro packu naleznete také ve video recenzi, která, doufám, se od minula alespoň po technické stránce trochu vylepšila:Dnes se podíváme na intropack, který se jmenuje Dimir Dementia, a jak už je z názvu patrno, karty jsou z guildy Dimiru, což je černomodrá guilda. Dimirská schopnost se jmenuje Cipher a je to velmi silná schopnost – podle toho jsou taky ceněny (manově) karty, které ji mají. Vyskytuje se pouze na kartách typu sorcery, kde dané sorcery má vždy nějakou schopnost a za ní je Cipher (Then you may exile this spell card encoded on a creature you control. Whenever that creature deals combat damage to a player, its controller may cast a copy of the encoded card without paying its mana cost.), což v překladu znamená, že můžeme zahrané sorcery s abilitou Cipher zašifrovat („encodnout“) na libovolnou bytost, kterou kontrolujeme. Pokud tato bytost dá někdy v budoucnosti zranění do hráče, můžeme zašifrované kouzlo zkopírovat – tedy vlastně znovu zahrát.

Dimir Dementia WoTC
Main Deck Sideboard
1 Dimir Guildgate
12 Island
13 Swamp
2 Balustrade Spy
1 Consuming Aberration
2 Deathcult Rogue
2 Dinrova Horror
1 Duskmantle Guildmage
3 Gutter Skulk
1 Incursion Specialist
1 Jace’s Phantasm
1 Mindeye Drake
1 Mortus Strider
1 Sage’s Row Denizen
1 Vedalken Entrancer
1 Welkin Tern
2 Wight of Precinct Six
1 Coerced Confession
2 Death’s Approach
2 Dimir Keyrune
2 Grisly Spectacle
1 Last Thoughts
1 Midnight Recovery
1 Paranoid Delusions
1 Rise from the Grave
1 Shadow Slice
1 Totally Lost
1 Whispering Madness
 

 

Mezi kartami obsaženými v předpřipraveném balíčku najdeme 20 bytostí, 26 zemí a 14 kouzel. Je to tedy úplně stejný poměr jako v minulém intropacku Orzhov Oppression. Mezi 14 kouzly nalezneme pět kouzel, které mají cipher – novou guildovní mechaniku.

Stejně jako v minulém předpřipraveném balíčku, i zde postrádám nějakou ducha/smysluplnou myšlenku balíčku. Chápu, že intropacky jsou určeny pro hraní mezi kamarády, ale myslím, že lze sestavit balíček, který se bude věnovat více jednomu tématu než všem dohromady. Uznávám, že tu je patrná jakási snaha o využití Cipheru – mezi bytostmi nalezneme hodně potvor s nějakou formou evasion, - jako je Flying nebo Unblockable, - díky níž bytosti nesoucí šifru snadněji dají do soupeře zranění. Potom se však z některých karet zdá, že se balíček snaží představit i další obvyklou mechaniku v barvách Dimiru – odemílání soupeřovi knihovny (dávání karet z jeho knihovny do hřbitova), což je sice zajímavý alternativní způsob zničení soupeře, ale balíček by v takovém případě musel být založen výhradně na tom. Před veškerými úpravami předpřipraveného balíčku bychom se tedy měli rozhodnout, v jakém směru bychom deck měli stavět, aby byl dostatečně konkurence schopný. Dnes nebude primární rozlišení mezi dvěma decky, jejichž decklisty posléze načrtnu, v ceně obsažených karet, ale především ve strategii těchto decků. Na rozdíl od minula budou oba navrhnuté balíčky vycházet ze strategií nastíněných v intro packovém předpřipraveném balíčku.

 

Nyní konkrétně: Strategie založena na abilitě Cipher bude agresivnější než odemíláni – s neblokovatelnými bytosti je každá karta s Cipherem forma karetní výhody – zahrajeme ji jednou a vzápětí po útoku ji zkopírujeme, tj. zahrajeme ji podruhé. Proto bude podstatné mít v decku vedle sorcery s cipherem hodně takových potvor. Hned na dvoumanovém slotu se taková potvůrka objevuje – Welkin Tern (2/1 Flying, může blokovat jen bytosti s Flyingem) je super agresivní potvora, pro kterou se hodí naše šifry. Další zajímavá bytost za dvě many je Incursion Specialist, který je za specifických podmínek 3/3 unblockable, což zní docela slibně, ale upřímně řečeno není vůbec jednoduché dané podmínky splnit, na tož ho pak automaticky považovat za neblokovatelnou potvoru. Na rozdíl od minulého orzhovského intro packu, je zdejší Dimir Keyrune jedna ze základních karet našeho balíčku – oživuje se na 2/2 unblockable, tudíž dělá ideální cíl pro naše šifry. Vedle toho tu je samozřejmě nezanedbatelný bonus v podobě manové stabilizace a skutečnost, že je to de facto bytost, kterou nedokáže zničit žádný sorcery removal – co více si za tři many přát? Další velmi schopnou bytostí je Deathcult Rogue (2/2 za 1U/B U/B, může být blokován pouze bytostmi typu rogue), což je vlastně 2/2 unblockable za tři many, protože bytostí typu rogue je na standartu sice docela dost, ale prakticky žádná se vůbec nehraje. Vedle těchto neblokovatelných nebo „pseudoneblokovatelných“ bytostí je v balíčku také mnoho potvor se schopností Flying, jako je Balustrade Spy (2/3 Flying za 3B, když přijde na bojiště, tak cílový hráč musí odemílat karty z knihovny do té doby, než odemele land) nebo Mindeye Drake (2/5 Flying za 4U, když umře, tak si jakýkoliv hráč odemele pět karet z knihovny), jejichž manacost je však o něco vyšší kvůli jejich odemílacím schopnostem, což není pro cipher – deck žádoucí.

 

Na druhou stranu mill („mlýnek“ – odemílání) - balíček moc bytostí hrát nechce a chce se chovat o něco kontrolněji – zdržovat soupeřův tlak do chvíle, kdy mu odemeleme poslední kartu z knihovny. Vedle zmíněných Flyingů, kteří odemílají po troškách, je tu například modrý Sage’s Row Denizen (2/3 za 2U, který při příchodu jiné modré bytosti na bojiště pod naší kontrolu odemele dvě karty z knihovny vybraného hráče) nebo Vedalken Entrancer (1/4 za 3U, za modrou manu a tapnutí odemele dvě karty z knihovny jakéhokoliv hráče), kteří odemílají pravidelně. A také tu máme některé bytosti, které nějakým způsobem odemílání využívají – Jace’s Phantasm (1/1 Fyling za U, dostává +4/+4 pokud má soupeř deset nebo více karet v hrobě), Wight of Precinct Six(1/1 za 1B, získává +1/+1 za každou potvoru v hrobě soupeře nebo docela zajímavý dimirský guildmág, jehož dvě schopnosti se sice hezky doplňují, ale jsou příliš drahé na to, abychom si mohli dovolit zaplatit je obě naráz. Nejlépe se však odemíláním zabývá náš generál balíčku, foilové réro Consuming Aberration, který umí jak velmi aktivně odemílat, tak využívat velkého množství karet v hrobě soupeře.

 

Zmíněné bytosti jsou ještě doplněny výplní typu Gutter Skulk (2/2 za 1B), Mortus Strider (1/1 za 1UB, když umře, vrátíme si ho na ruku) a zajímavým kontrolním Dinrova Horror (4/4 za 4UB, když přijde na bojiště cílový permanent se vrátí na ruku jeho vlastníka a ten hráč musí zahodit jednu kartu).

Mezi noncreature spelly najdeme pět zmíněných cipher kouzel, mezi nimiž je i druhé réro intro packu, ale nemůžu říct, že bych z něho byl uchvácen. Mezi cipher kouzly je i odemílací Paranoid Delusions (za UB odemele tři karty z knihovny cílového hráče, cipher), který se doplňuje s druhou strategií balíčku. S odemíláním se rovněž doplňuje enchantment Death’s Approach (B, aura, očarovaná bytost má –x/-x, kde x = počet bytostí v hrobě jejího kontrolera) a podporuje ho instantní Grisly Spectacle (za 2BB zničí neartefaktovou bytost a odemele tolik karet, kolik měla zničená bytost sílu). Druhý instantní trik je Totally Lost, který má pěkný obrázek (za 4U položí vybranou bytost na vrch knihovny jejího vlastníka). Mezi sorcery najdeme kromě množství cipher kouzel ještě odemílací karetní výhodu Coerced Confession a Rise from the Grave, který dokáže vytáhnout nějakou pěknou potvoru, již jsme třeba odemleli soupeři.

Předpřipravený balíček obsahuje 13 bažin a 12 ostrovů a jednu dimirskou guildgatu.

Konečně jsem rozebral dopodrobna všechny karty obsažené v předpřipraveném balíčku. Nyní se podíváme na nějakou strategii, typy jak co hrát, na což navazuje kapitola o možných úpravách balíčku.

 

Jak s balíčkem hrát? Jako u všech intro packů ani zde neexistuje přesná definice, protože balíček je natolik rozmanitý a obsažené karty jsou rovněž spíše rozmanité než vzájemně spolupracující. Ideálně bychom chtěli vykládat bytosti po křivce, na potvory s nějakým typem evasion šifrovat karty s cipherem nebo postupně odemílat soupeře, díky čemuž nám vyrostou jiné potvůrky a za pomoci různých triků přetlačit soupeře. Obávám se však, že v současné podobě není balíček úplně stabilní právě kvůli té „všestrannosti“. Rychlé aggro ho rozjede mnohem rychleji, než stačí poskládat některé ze zmíněných vražedných kombinací a pomalejší konzistentní deck se jedné neblokovatelné bytosti s šiframi dokáže zbavit nějakým removalem a většinou zvládne hru stabilizovat natolik, že obrátí hru a zabije nás dříve, než ho stačíme odemlít. Proto je lepší soustředit se při vylepšení pouze na jednu z nabízených strategií – cipher + nekokovatelnost / odemílání. Pokud se Vám zalíbilo foilové réro a chcete stavět okolo něj, věnujte se odemílacímu decku, který sice nebude rychlý, ale může být zábavné za něj hrát. Pokud se Vám líbila více nová guildovní mechanika, postavte balíček okolo bytostí s evasion, které obdarujete různými šiframi a posléze je dokážete ochránit před soupeřovým removalem. Karty a balíčky, které zde navrhnu, budou vesměs docela levné (do 50 korun), abychom se nedostali příliš daleko od původní ceny intropacku. Nejdříve bych se podíval na strategii, kterou jsem uvedl na druhém místě:

 


Cipher je od pohledu silná schopnost, ale raději ji vidíme na kouzlech, která chceme často a pravidelně využívat. Stejně jako většina jsem i já doufal, že vyjde nějaké slušné, ale ne moc drahé zabíjení s cipherem, čemuž se nejvíce blíží Hands of Binding (1U, tapne jakoukoliv bytost a ta se příští kolo neodtapne, cipher), ale není to jednoduše removal. Další zajímavé sorcery s cipherem je Undercity Plague, které donutí vybraného hráče ztratit život, zahodit kartu a obětovat permanent, jeho vyvolání však stojí 4BB, což je pro aggro spíše nepřijatelná cena. Pravdou však zůstává, že podaří-li se kouzlo zahrát a zašifrovat na některou z našich neblokovatelných potvor, tak dokážeme hru velmi výrazně zvrátit. Stejně tak je to u Stolen Identity, s manacost 4UU a dokáže za tuto cenu zkopírovat cílovou bytost nebo artefakt – nevýhodou oproti „podzemnímu moru“ je to, že kopírování už počítá s nějakým cílem, který je možné kopírovat, takže občas není karetní výhoda natolik očividná, v jiných případech, může být docela brutální a připomínám, že vybírat cíl pro kopii můžete i ze své strany bojiště, takže můžete nakopírovat další neblokovatelnou bytost nebo třeba i artefaktovou keyrunu. Problémem zůstává jen ten manacost. Pokud potřebujete blokery na obranu, aby vás soupeř nezabil dříve, než ho stihnete ujezdit „nositeli šifer“, můžete vyzkoušet commonový Call of the Nightwing, což vám vytvoří jednoho 1/1 Flying tokena a kombí se tak vlastně sama se sebou – na vyrobeného tokena můžete kouzlo hned zašifrovat.

Druhou částí naší skládačky jsou nositelé šifer. Asi nejlepší se pro tuto funkci zdá Invisible Stalker, což je 1/1 hexproof, unblockable, takže skoro nezničitelná bytost, která bude každé kolo dávat damage, a tudíž kopírovat encodnutá kouzla. Další pěkná bytost v dinárských barvách, která stojí za vyzkoušení je Barbor Bandit, což je de facto 3/3 s možností unblockable za 1U. Pokud máte už intropack z minulé recenze, tak jste seznámeni s nenápadnou potvůrkou Tormented Soul, což je 1/1 unblockable, která sama neumí blokovat – ideální nosič za manu. Poslední zajímavá neblovatelná potvora, kterou chci zmínit je Latch Seker, 3/1 unblockable za 1UU, tedy velmi agresivně laděná bytost, ale taky dost zranitelná.

 

Přestože je tato strategie jistě zajímavá a bez velkého množství removalu i špatně napadnutelná, může se stát, že vás soupeř dokáže zabít dřív, než vy jeho anebo vám nějakým způsobem zabije bytost, na niž jste zašifrovali své ciphery a vy najednou zjistíte, že nemáte alternativní způsob, jak hru ukončit ve svůj prospěch. Proto je potřeba ochránit své bytosti a zbrzdit soupeřův tlak, takže bych balíček postavil jako jakýsi aggrokontrol, který bude zabíjet právě přes „nosiče“. Na ochranu vašich potvor se v dinárských barvách ideálně hodí nějaké kontrování – Negate, Dispell, Syncopate a jistě vymyslíte i jiné možnosti, jak se zbavit soupeřova removalu. Ultimate Price, Tragic Slip, Murder a jiné zbrzdí soupeřův rychlý nástup. A určitě vyzkoušejte nový Dimir Charm, který toho dokáže opravdu hodně a velmi se hodí právě pro tento deck. Protože tím pádem zahrneme do balíčku hodně karet, které jsou sorcery nebo instanty, vyzkoušel bych určitě Runechanter’s Pike, která je jak dělaná stvořená pro Invisible Stalkera a jiné neblokovatelné potvory. Konečně se tedy dostáváme k decklistu celého balíčku, který jsem nečrtnul takto:

 

UB Aggrocontrol Jakub Štingl
Main Deck Sideboard
4 Invisible Stalker
4 Dimir Keyrune
4 Delver of Secrets
4 Runechanter’s Pike
4 Hands of Binding
2 Stolen Identity
2 Undercity Plague
2 Shadow Slice
4 Dimir Charm
3 Negate
3 Ultimate Price
4 Dimir Guildgate
4 Drowned Catacomb
8 Island
8 Swamp
 

 

Jak už jsem vysvětloval, balíček je navržen, aby neznásoboval cenu intropacku. Mezi kouzly s cipherem najdete zmíněné dvě réra (to které je obsažené v intropacku jsem nezařadil, protože se vůbec do koncepce balíčku nehodí) v ceně do 15 korun a obě obsažena ve dvou kusech, aby zbytečně nechodila ve více kopiích na ruku na začátku hry. Keyruny jsou v playsetu, stejně jako Stalker a rychlý Delver of Secrets (12 Kč/ks), který zde nahradil o něco pomalejší Tormented Soul vzhledem k velkému množství instantů nebo sorcery a k playsetu Dimir Charmu (10 Kč/ks), který nám ho občas pomůže otočit. Mezi dalšími kontrolními instanty najdete skvělý Negate a Ultimate Price (5 Kč). Mezi zeměmi jsou další tři Guildgaty (5 Kč/ks) a přibyl playset Drowned Catacomb (50 Kč za jednu), což je momentálně nejdražší karta decku. Cena Runechanter’s Pike, pro kterou je zde momentálně 20 kusů krmiva, z čehož 10 jsou cipher kouzla, 30 korun za kus. Zemí je nyní pouze 24, přičemž máme ale dvě šestimanové karty, takže pokud se Vám to bude zdát málo, pokuste se jednu přidat navíc.

 

V této podobě může být balíček docela zábavný, docela průměrně složitý na hraní a dokáže slušně překvapit. Nejlepší jsou momenty, když např. se Stalkerem na stole zahrajete Undercity Plague a rozjedete, když to přepočítáte, je to vlastně čtyřkaretní výhoda plus 3 zranění do hráče v jednom kole :o). Jediné, co je potřeba, odhadnout, co hraje soupeř, jaká bytost je pro něj důležitá, a proto mu ji musíme zabít, kdy si máme nechat manu na kántrování a kdy je určitě volná cesta pro nositele našich šifer. Balíček dokáže být velmi agresivní v podobě otočeného delvera ve druhém kole, ale zase dost kontrolní a zakončující hru s neblokovatelnou bytostí nosící jednu ze zabíjecích šifer.

 

Celková cena UB aggro-cipher decku se pohybuje okolo 580 korun bez základních zemí, z čehož 200 je za duály. Myslím, že za balíček, který je dokonce celkem konkurence schopný je to docela příznivá cena, přičemž hodně karet máte obsaženo v samotném intropacku.

 

Po tomto shrnutí bychom se mohli podívat, jaký balíček je možné postavit na téma odemílání soupeřovy knihovny. Zde samozřejmě můžeme využít i našeho generála!

Vezměme nejdříve karty, které dokážou odemílat nejlépe. Karty v předpřipraveném balíčku jsou sice zajímavé tím, že mají vždy nějaký efekt a k tomu dokážou soupeře odemílat, nemyslím si však, že přes ně vede nejlepší cesta, protože potřebujeme soupeře odemlít rychle a hlavně efektivně. Paradoxně nejvitálnější kartu pro náš balíček nalezneme mezi zeměmi – Nephalia Drownyard se od vydání dodnes hraje v kontrolech, které hrají tuto barevnou kombinaci, bohužel jich poslední dobou moc není, ale s nástupem gatecrashe se to možná změní. Je to výhradně kontrolní záležitost, což se nám dost hodí, protože odemílačku špatně postavíme jako rychlý deck. „Nefálie“ neodemílá sice po velkém množství, ale protože je to land, určitě si ho zahrajeme v našem balíčku klidně v playsetu. Karta, která naopak je mnohem lépe odstranitelná, ale zase odemílá opravdu ve velkém je největší Jace 3.0 Memory Adept, jediným problémem však je jeho vysoká cena, která v poslední době vystoupala na 290 Kč za kus. Další velmi vitální karta pro takový balíček vyšla nyní v Gatecrashi a už není tolik drahá – Mind Grind, stojí UBx, soupeř odemílá karty tak dlouho z vrchu balíčku, dokud neodemele x landů. Tedy, když dokážeme přežít do chvíle, kdy máme na stole třeba 8 zemí, zahrajeme Mind Grind za 6, přičemž musíme počítat s tím, že soupeř by měl mít v balíčku celkem přibližně 24 zemí, na stole už tak 6-8, takže mu odemeleme 1/3 až ½ zbytku, což už něco znamená. Pro zajímavost a zvážení ještě navrhnu podobnou kartu z Dark Ascension Increasing Confusion, která sice odemílá za Ux pouze x karet z knihovny, ale má flashback a při jeho využití odemílá dvakrát tolik. Podle mého názoru je lepší první možnost, ale nemám s tímto balíčkem moc nahráno, takže za vyzkoušení stojí určitě obě dvě. Poslední nezmíněnou odemílací kartou je artefakt Sands of Delirium – stojí tři jakékoliv many a za tapnutí a x man, odemele x karet, do něhož můžete spotřebovat všechnu zbývající manu, když máte stabilizovanou situaci na stole.


V této koncepci balíčku není důležité ochránit naše bytosti před zabíjením, ale hlavně ochránit sebe. Bude to vlastně klasický kontrol a hlavní způsob zabití soupeře bude odemílání. Celkově bude tento balíček dražší než ten předchozí, protože kontroly prostě drahé jsou. Protože se budeme snažit přežít do pozdější fáze hry, musíme zařadit nějaké zabíjení, které dosáhne na víc potvor najednou – takovým zabíjením se říká plošné ničení nebo Vrata (podle karty Wrath of Goths) a nejlepším příkladem toho na standartu v těchto barvách je Mutilate (za 2BB všechny bytosti dostanou –x/-x, kde x = počet swampů, které kontrolujeme), pro kterou je však evidentně důležité mít v balíčku hodně swampů. Na zpomalení soupeře se opět skvěle hodí Dimir Charm, kde využijeme především mód na zničení malé bytosti a ještě pro jistotu nějaké další zabíjení – můžete si vybrat mezi manově nenáročným Ultimate Price (1B, zničí jednobarevnou bytost), který však s přibývajícím počtem vícebarevných bytostí ztrácí na kvalitě, na nic se neptajícím Murderem (1BB, zničí libovolnou bytost), jehož manacost však zase není úplně super, Dead Weightem (za B aura, která dává -2/-2), který se výborně hodí na odstranění menších rychlých potvor anebo novým edictem Devour Flash, kde si cíl sice nevybíráme a soupeř dostává životy, ale náš balíček zabíjí přes odemílání, takže mu to nevadí a na rozdíl od cílujícího zabíjení s tímto dokážeme zničit i třeba hodně nepříjemného Stalkera z minulého balíčku nebo ještě horšího Geist of Saint Traft.


Aby však balíček nebyl pouze o odemílání a měl šanci na vítězství například i proti balíčku, ve kterém se nějakou náhodou ocitl elixír (Elixir of Imortality), tak můžeme zkusit nějaké bytosti z intro packu jako alternativní cestu k vítězství. Mám samozřejmě na mysli našeho generála Consuming Aberration, který za pomocí nephalií, mind grindů a všeho ostatního může vyrůst do obrovských rozměrů. Hrajeme ho samozřejmě po vratech, aby měl volnou cestu dát soupeři oří dávku damage. Druhou na první pohled nenápadnou potvůrku, kterou bych určitě zkusil je Jace‘ s Phantasm, který je v našem balíčku za krátkou dobu 5/5 s Flyingem, s jehož pomocí se náš kontrol může nečekaně přeměnit na aggro a zabít s tímto duchem soupeře během pár útoků. Lepší ale pravděpodobně bude hrát ho také až po vratech. Posledním bijcem, kterého bych určitě alespoň vyzkoušel, je Geralf’s Mindcrusher (za 4UU 5/5 Undying, když přijde na bojiště, soupeř si odemele pět karet z knihovny), který nám díky schopnosti undying pomůže ve všech směrech – obraně, útoku i odemílání.

 

Ušetříme na duálech, protože nestavíme trojbarvu na rozdíl od jiných kontrolů a drahé Watery Grave můžeme stejně jako v předchozím decku prozatím nahradit dimirskými gateami. Vedle Nephalií bych ještě zkusil jeden land dávající bezbarvou manu a tím je Ghost Quarter, který nás zbaví nepříjemného Kessig Wolf Run nebo i jiných podobných zemí. Stále si ale musíme dávat dobrý pozor na to, abychom měli v balíčku dost swampů pro Mutilate.

Tím jsem skončil s výčtem karet pro UB kontrol mill. Tady je decklist:


UB Mill Jakub Štingl
Main Deck Sideboard
3 Mind Grind
2 Jace, Memory Adept
4 Mutilate
4 Dimir Charm
4 Think Twice
2 Devour Flesh
3 Dead Weight
2 Jace’s Phantasm
1 Geralf’s Mindcrusher
2 Consuming Aberration
3 Dissipate
1 Essence Scatter
1 Curse of Death’s Hold
1 Increasing Ambition
4 Nephalia Drownyard
4 Drowned Catacomb
3 Dimir Guildgate
3 Island
2 Evolving Wilds
1 Ghost Quarter
9 Swamp
1 Duress
 

 

Vedle všech zmíněných karet jsem ještě po testingu zařadil jeden Duress (za B se podíváme soupeři na ruku a vybereme jednu noncreature, nonland kartu, již posléze soupeř zahodí) jako další zrušení odpovědi na naše klíčové karty - obrovskou Aberaci, „hodiny“ nebo Mind Grind. Vyzkoušejte sami, zda je lepší to nebo o něco (manově) dražší rušení („kántrování“). To je zde zastoupeno třemi kopiemi Psychic Strike (za 1UB zkántruje kouzlo a soupeř si odemele dvě karty do hrobu) a jedním Essence Scatter (1U, zkántruje potvoru) proti rychlým balíčkům. Ještě je tu na chuť jedna Curse of Death’s Hold (za 3BB aura, která očaruje hráče, jeho bytosti získávají -1/-1), s níž jak určitě uznáte, se situace na stole stabilizuje mnohem snáze.

Ke strategii jak s balíčkem hrát můžu říct, že se pouze snažíte přežít, co nejdéle a postupně soupeře odemíláte. Není úplně jednoduché ho hrát, protože se musíte často rozhodovat o dost složitých věcech – kdy zahrát vrata, jaký mód dimir charmu bude v této chvíli nejlepší, jestli mám odemílat mind grindem toto kolo nebo počkat ještě na nějaké další many… Kontroly prostě nejsou moc jednoduché na hraní. A ani na stavění… takže určitě vyměňujte, přidávejte, odebírejte karty, pokud se vám v balíčku nebudou líbit, protože nejsem žádný výborný kontrol - deckbuilder a myslím, že aggro-verze, která následuje, se povedla o něco lépe :o).

 


Pokud by se Vám obecně více zamlouvala aggro strategie, pokusil jsem se udělat balíček, který rychleji odemílá, a dokáže tak rychle nakrmit Wight of Precinct Six, a Jace’s Phantasm nechat vyrůst do správné velikosti. Vedle těchto bytostí bych zařadil ještě třetí Consuming Aberration jako jakéhosi finišera a určitě bych vyzkoušel vůdce dimirské guildy Lazav, Dimir Mastermind, jehož schopnost může být velice zajímavá v našem balíčku. Další potvůrkou z našeho intropacku, která není zas tak špatná je Balustrade Spy, který má vedle létání docela přijatelná čísla a také dokáže napomoct soupeřovu odemletí. Poslední potvoru, kterou jsem zařadil je Undead Alchemist, jehož schopnost vypadá sice velmi slibně, problémem však zůstává jeho křehkost – čísla 4/2 jsou jednoduchý cíl pro jakýkoliv blesk. Mezi noncreature kouzla jsem zařadil obyčejné Thought Scour, Dream Twist, Mind Sculpt, Increasing Confusion a Sands of Delirium jako krmivo pro výše zmíněné potvory a nějaké čištění v podobě Dimir Charmu a Psychic Strike.

Decklist aggro millu bych udělal asi takhle:

 

UB Aggromill Jakub Štingl
Main Deck Sideboard
4 Wight of Precinct Six
2 Balustrade Spy
1 Lazav, Dimir Mastermind
1 Undead Alchemist
3 Dimir Charm
4 Dream Twist
4 Mind Sculpt
4 Jace’s Phantasm
1 Increasing Confusion
3 Consuming Aberration
3 Sands of Delirium
4 Thought Scour
2 Psychic Strike
4 Dimir Guildgate
4 Drowned Catacomb
8 Island
5 Swamp
1 Sleep
3 Nephalia Drownyard
 

 

Nephalie jsou nyní pouze tři, což však aggro verzi bude bohatě stačit, hlavně proto, že dávají pouze bezbarvou manu, ale ta je v prvních kolech potřeba ve správných barvách. Strategie balíčku spočívá v tom, že vykládáte malé potvůrky, které posilníte veškerým odemíláním a pojistíte rušením a ničením. Balíček opravdu dokáže být velmi agresivní, ale kdyby nevyšla tato metoda, máme záložní win-kondice v podobě obrovské Insectile Aberration, které většinou stačí přežít upkeep a jedinkrát se projet do soupeře, nebo Sands of Delirium, Nephalie a Increasing Confusion, které zakončí započatou práci menších odemílacích prostředků. K první zmíněné strategii jen zmíním, že Dimir Charm má vedle asi nejčastěji užívané schopnosti zničení malé bytosti ještě možnost zkántrovat sorcery, kterým můžete zkántrovat nějaká vrata jako Terminus, Mutilate nebo třeba Mizzium Mortars, ne však Supreme Verdict (ten nelze zrušit).

 

Cena aggro verze je na černém rytíři ze dne 13. Února 2013 do 800 korun bez basic zemí, přičemž 200 z toho je za duály a hodně karet máte v balíčku a všechny určitě snadno seženete mezi kamarády za lepší cenu.

 

Cena kontrolní verze bude o něco dražší především kvůli drahým Jaceům, kteří by se koneckonců mohli ujmout v nevelkém počtu i v aggro verzi, ale tím by se hodně prodražila a myslím, že bez nich funguje taky dobře. Za UB kontrol mill dáte asi 1400 opět bez základních zemí, z čehož 790 je za dva Jace a duály a opět věřím, že dokážete sehnat i všechny ostatní karty levněji.

 

Při větších finančních příjmech samozřejmě můžete zauvažovat o některých dalších kartách, jako jsou duály-shocklandy Watery Grave (můžete se rozhodnout pro to, aby přišly odtaplé, ale ztratíte za to dva životy, dávají černou nebo modrou manu a mají podtyp swamp, island), které se vždycky budou hodit, protože to jsou nejlepší duály na standartu za několik posledních let. Jejich cena je však asi 280 Kč/ks. Pro kontrol určitě najdete i další planewalkery kromě Jace do této dvojbarvy – např. Tamiyo (400 Kč/ks) nebo Lilianu (700 Kč/ks) tím se však cena posune opravdu někam jinam a v takovém případě bych možná už přemýšlel o přidání třetí barvy a přestavění UB kontrolu na Esper kontrol, který nabízí především možnost hrát větší množství hromadného zabíjení (Supreme Verdict, Terminus), ale jeho cena je asi největší ze všech balíčků na standartu (celkově okolo sedmi tisíc korun). Podívat se můžete například na decklisty z nějakého velkého mezinárodního turnaje – opět bych zde odkázal na článek Agrokumana, který přináší novinky o podobných turnajích a nejdůležitější i nejzajímavější decklisty, které se na nich objevovaly – Flash News 6.

 

Toť asi vše k možným úpravám předpřipraveného balíčku intro packu Dimir Dementia.

 

Zdá se, že pro dnešek je to ode mě ke druhému intropacku s názvem Dimir Dementia úplně všechno a těším se na vás u další recenze, která se bude týkat pro změnu červenozeleného intro packu z guildy Gruul, který se jmenuje Gruul Goliaths. Děkuji všem poctivým čtenářům, kteří dočetli až sem. Pokud se Vám dnešní intro pack líbil, můžete si ho koupit v našem partnerském internetovém obchodě Veselý Drak za zlevněnou cenu 299 Kč.

Jakub Štingl

Komentáře
Autor: uzdil88 @ Tuesday, February 26, 2013 7:30 AM
recenze se mi moc líbila, vzhledem k tomu, že nabízí mnoho možností jak intro pack upravit a to se mi, vezhledem k tomu, že nejdem žádný velký stavitel, hodí.

Autor: Flamberg @ Tuesday, February 26, 2013 7:59 AM
Naprosto souhlasím. Tahle recenze je fakt dobrá a, pro většinu čtenářů, určitě plná užitečných rad a doporučení.

Autor: Rat @ Wednesday, February 27, 2013 1:33 PM
Recenze opravdu pekna.Jen dotaz jak je mozne hrat sifru na keyrunu?Resp kdyz je aktivovana ano ale pak je z ni zas artefakt

Autor: Flamberg @ Wednesday, February 27, 2013 1:39 PM
Kouzlo zůstane zašifrované, i když keyrune přestane být bytostí. Aby se zrušilo "zakódování", musí kouzlo s Cipherem nějak zmizet z Exilu nebo musí bytost změnit zónu (tedy umřít, vrátit se na ruku a podobně).

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement