Tuesday, February 07, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, July 12, 2013
Nepřijatelné jednání na turnaji, část první: Co potřebuje vědět každý
Autor: JakubMG @ 5:13 PM :: 3024 Přečtení :: 0 Komentáře :: :: Pravidla
 

Nepřijatelné jednání na turnaji, část první: Co potřebuje vědět každý

 

Vítám vás v prvním dílu článků o tom, co se na turnajích nesmí. Především pak co zakazují pravidla v souvislosti s dohodami a s uplácením. Hráči, diváci, organizátoři i rozhodčí se svojí účastí na turnaji zavazují dodržovat sadu pravidel a postupů, popsaných hned v několika dokumentech. Pro hráče a diváky jsou tyto odpovědnosti shrnuté v Magic Tournament Rules, kapitole 1.1. Jedna z povinností hráčů uvedených v MTR paradoxně je i vědět, co je v MTR napsané. Protože jsme na Konferenci Rozhodčích 2013 došli k závěru, že zdaleka ne všichni hráči mají možnost si Magic tournament rules v anglickém jazyce přečíst, nebo dokonce neví, že je jejich odpovědností se s obsahem seznámit, tyto povinosti uvedu i teď. Poté se podíváme na to, co MTR uvádí o zakázaných aktivitách.

Odpovědnosti hráčů:

- Uctivé jednání k ostatním účastníkům, organizátorům, a divákům. Zdržení se nesportovního chování.

- Udržovat hru přehlednou a odpovídající pravidlům.

- Dodržování začátků a konců vyhlášených časových limitů.

- Zavolat rozhodčí při jakémkoli porušení pravidel nebo postupů ve vlastních zápasech

- Informování rozhodčích o všech nesrovnalostech ve svých výsledcích a v pozici v turnaji.

- Bezodkladné Informování DCI o všech nesrovnalostech ve svých záznamech odehraných her, v žebříčku turnajů, nebo v počtu Planeswalker Points. Pokud má hráč podezření, že je něco z toho nesprávně, měl by postupovat dle Magic: The Gathering Appeals policy. http://www.wizards.com/WPN/Document.aspx?x=Event_Appeal_Policy

- Mít pouze jedno členské číslo DCI. Kdokoli má více než jedno, je povinnen kontaktovat zákaznickou podporu Wizards of the Coast, a ta členské účty sloučí.

- Nepřihlašovat se na turnaje, které hráč nesmí hrát (například vítěz PTQ nesmí hrát další PTQ pro stejný PT).

- Seznámení se a obecná znalost pravidel v aktuální verzi tohoto dokumentu

- Osobní přítomnost na turnaji. Není povoleno zaregistrovat se na turnaj jen za účelem získání Planeswalker Points za účast.


Hráči jsou povinni si pro účast na turnajích přinést následující:

- Pomůcky pro evidenci herních informací (tapovatelné tokeny, žetony, tužku a papír). Ty musí být viditelně srozumitelné, spolehlivé, a zaznamenávat historii

- Platné členské číslo DCI registrované na vlastní jméno. Noví hráči si mohou číslo pořídit přímo na turnaji.

- Ostatní materiály nezbytné pro účast na turnaji, například postavený balíček a/nebo decklist na constructed formáty.

- Hráčům zůstávají zmíněné zodpovědnosti i v případech, kdy se rozhodčí rozhodne mu s nějakým úkonem pomoci.

- Jednotliví členové týmů se považují za hráče a jsou stejnou měrou odpovědni za dodržení turnajových procedur, jako je správné vypsání result-slipu. Hráči jsou nicméně zodpovědní pouze za hry, které sami hráli a ne za hry, které hráli členové stejného týmu sami.

- Hráči, kteří neplní své povinnosti, mohou být penalizováni a jejich jednání předáno DCI k revizi. Wizards of the Coast a DCI si vyhrazují právo pozastavit nebo ukončit členství hráče z jakýchkoli důvodů a bez předběžného upozornění.

 

Odpovědnosti diváků:

- Všechny osobně přítomné osoby na turnaji, které nespadají do žádné z předchozích kategorií (organizátor, rozhodčí, hráči), jsou diváci. Diváci jsou během sledování her povinni zustat tiše a nezasahovat do hry, ani do dalších částí turnaje, kdy i hráči musí zůstat v tichosti.

- Pokud divák považuje za možné, že viděl porušení herních nebo turnajových pravidel, je doporučené a žádoucí, aby toto porušení sdělil rozhodčímu co nejrychleji.

- Na competitive a regular RELu mohou diváci požádat hráče, aby přerušili hru, než upozorní rozhočího. Na REL Professional diváci do zápasu sami zasahovat nesmí. Hráči mohou požádat rozhodčího, aby některým divákům nebylo umožněno sledovat jejich zápas. Totéž mohou vyžadovat i organizátoři, a to i bez nutnosti dotazovat se rozhodčího.

Nyní když je zřejmé, že hráči mají za povinnost mít přehled o obsahu Magic Tournament Rules, mužeme přejít k tomu, co uvádějí o chování neslučitelným s další ůčastí na turnaji. To najdeme v kapitole 5.5. Tournament Violations
     Narušování turnaje

5.1. Cheating

5.1. Podvádění

Podvádění nebude tolerováno. Hlavní rozhodčí přijímá a vyšetřuje všechny případy potencionálního podvodu. Pokud dojde k závěru, že hráč podvádí, udělí mu příslušný postih dle Infraction Procedure Guide. Veškeré diskvalifikace jsou přezkoumány komisí DCI a je možné, že DCI udělí další postihy.

5.2. Collusion and Bribery

5.2. Tajné dohody a uplácení

Rozhodnutí dropnout z turnaje, vzdát se nebo úmyslně remizovat nemůže být učiněno výměnou za jakoukoliv nabídku či odměnu. Není povoleno vzdát se, dropnout, nebo dohodnout si remízu výměnou za nabídku nebo přijetí odměny nebo jakékoli jiné motivační nabídky. Je zákázáno dělat takové nabídky.

Pokud při takové nabídce hráč nezavolá okamžitě rozhodčího, budou oba hráči postiženi stejným způsobem.

Hráči si mohou dohodnout sdílení cen, které na tomto turnaji ještě nedostali, a mohou se na tom dohodnout před i během hry. To je ovšem možné jen pokud takové jednání neovlivní výsledek hry/zápasu popř. takové jednání není výměnou za odstoupení hráče.

Tyto zákazy (nabízení, přijetí, nebo nenahlášení nabídky výměnou za výsledek) mají následující vyjímku. Ve FINÁLE vyřazovací části turnaje (obvykle TOP8) si mohou finalisté domluvit rozdělení cen, které jim připadnou, jak chtějí. V takovém případě musí z každého finálového stolu jeden hráč dropnout. Hráči poté obdrží ceny podle následných standings.

Výsledek hry nebo zápasů nesmí být určen náhodným nebo jinak netypickým způsobem, než je klasický průběh hry. Takovým jednáním je například hod kostkou, hod mincí, zápas v páce nebo hraní jakékoliv jiné hry.

Hráčům není povoleno uzavírat dohody o výsledcích s hráči ostatních zápasů (nelze se domlouvat zároveň s vedlejším stolem na výsledku obou). Hráči smí používat informace o výsledcích jiných her a zápasů z jiných stolů, ale není povoleno, aby opouštěli svá místa k získání těchto informací.

Ve vyřazovací části turnaje (obvykleTOP8), kde se hraje pouze o peníze a/nebo produkty, mohou hráči, se svolením organizátora, rovnoměrně rozdělit ceny. Poté mohou buďto hrát dál, nebo ukončit turnaj. Musí s tím však všichni souhlasit.

Příklad: Před semifinále turnaje (s cenami 12,8,4,4 booster packy) mohou hráči požádat organizátora o ukončení turnaje, s tím, že každý hráč dostane 7 booster packů.

Příklad:Ve finále PTQ s jedním kvalifikačním slotem a letenkou se finalisté mohou domluvit na rozdělení cen, ale nesmí to ovlivnit výsledek zápasu. Jeden z nich pak musí odstupit z turnaje, a nechat letenku i pozvánku na PT hráči, který v turnaji zůstává. Ten pak pak může rozdělit ostatní ceny dle předchozí dohody. Letenka a pozvánka se považují za jednu cenu, kterou nelze dělit.5.3 Wagering

5.3 Sázení

Učastníci turnaje, organizátor, rohodčí, ani diváci nesmí nabízet ani uzavřít sázku na jakoukoli část hry, zápasu, kola, ani celého turnaje.

 

5.4 Unsporting Conduct

5.4. Nesportovní chování

Nesportovní chování nebude tolerováno v žádných situacích. Všichni účastníci jsou povinni se chovat slušně a s respektem k ostatním. Nesportovním chováním je zejména:

-Neslušné vyjadřování

-Jakékoli ohrožování nebo zastrašování

-Konfliktní jednání, hádky, nebo obtěžování ostatních

-Neuposlechnutí instrukcí pořadatele turnaje

Všechny nahlášené případy nesportovního chování jsou dodatečně posuzovány komisí DCI.

 

5.5 Slow Play

5.5. Pomalá hra

Hráči musí hrát přijatelně rychle bez ohledu na složitost herní situace a dodržovat časové limity určené pořadateli. Hráči musí hrát dost rychle, aby se zápas dohrál do časového limitu. Úmyslné zdržování je nepřijatelné. Hráči mohou žádat rozhodčího o posouzení, zda jejich zápas není pomalý, a pokud je to možné rozhodčí, jim pomohou.

 

Tímto končí část Magic Tournament Rules věnovaná tématu, ale je to jen část toho, co rozhodčí používají při posuzování problematického chování. V druhém dílu zkráceně uvedu, co k tomu říkají ostatní oficiální zdroje (především Infraction Procedure Guide – Přiručka rozhodčích pro řešení problémů), a uvedu vám pak také jasné příklady toho, co se smí a co se nesmí, jaké jsou za to postihy, a přidám výklad proč.

 

Jára Karban

 

Komentáře
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement