Monday, January 30, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, March 04, 2014
Pravidlové okénko - Slow Play
Autor: Flamberg @ 3:50 PM :: 2893 Přečtení :: 1 Komentáře :: :: Pravidla
 
Slow play – Pomalá hra
 
zpracoval Jakub Roh (DCI L2 Judge)
 
Slow Play (SP) je prohřešek, který vyplývá z IPG (Infraction Procedure Guide – Přiručka rozhodčích pro řešení problémů). Hráč se dopustil SP, jestliže neprovedl herní akci v rozumném časovém odstupu od akce předcházející. K SP může dojít v průběhu několika kol, kdy hráč nehraje dostatečně rychle na to, aby zápas mohl být bez problémů dohrán. SP se také může dopustit hráč, který mezi hrami sideboarduje a míchá déle, než by bylo zapotřebí. Posledním typem SP jsou takové akce, kdy hráč provádí stále stejnou smyčku kroků, a snaží se dosáhnout určitého herního stavu, aniž by věděl, kolikrát bude muset smyčku provést. Klasickým příkladem takového „loopu“ je balíček „Four Horsemen“ využívající kombo Basalt Monolith + Mesmeric Orb, kdy untapujete Basalt Monolith tak dlouho, dokud nedostanete karty do hřbitova v přesném pořadí – pokud se vám to nepodaří, odemelete si Emrakula, který vám hřbitov zase zamíchá, a smyčku provádíte znovu.

      

První důležitou věcí, kterou je nutné zdůraznit, je to, že veškerý obsah napsaný níže se aplikuje jen tehdy, byl-li SP neúmyslný. Pokud do definice SP přidáme úmysl hráče získat výhodu z časového limitu, jedná se již o zdržování (Stalling) a penalizací je diskvalifikace z turnaje.

Slow Play spolu se zdržováním (Stalling) jsou jedinými prohřešky v IPG, která nemají přesně danou definici – IPG používá pojmy „déle než je potřebné“ („longer than is reasonably required“) nebo „dostatečně rychle“ („quickly enough“). Z této definice tedy plyne, že se rozhodčí rozhoduje zejména podle svého uvážení zda jde o Slow Play .

Proč je vyhledávání a penalizace za Slow Play důležitá? Turnajové hry MtG jsou omezeny časovým intervalem (většinou 50 minut), a je nutné, aby hráči v těchto minutách úspěšně dohráli svůj zápas. Pokud z těchto 50 minut odečteme čas nutný na míchání balíčku popřípadě na sideboard, vychází nám z toho zhruba 40 minut na odehrání tří her. Za předpokladu, že by každá hra trvala 15 kol, máme na jedno odehrané kolo méně než minutu.

Slow Play se neodehrává jen v prvních 50 minutách zápasu. S ukončením časového limitu totiž má každý nedohraný zápas nastavených dalších 5 kol. Hráč tedy přestává být omezen časem, nicméně pokud by každé z těchto kol trvalo například 2 minuty, tímto jednáním se zpozdí celý turnaj o zhruba 15 minut (a všechni ostatní hráči tak musí zbytečně čekat). Na klasickém PTQ, kde se hraje 7-8 kol tak turnaj skončí o dvě hodiny později.

V praxi se ale často setkáváme se situací, kdy hráč „potřebuje“ více času na to, aby mohl přemýšlet nad „komplexní situací“ na stole. Je potřeba si uvědomit, že tato komplexní situace v 90% případů vznikla z méně komplexních situací v kolech předcházejících. Stejně tak se předpokládá, že pokud hrajete MtG na competitive/professional RELu, měli byste mít alespoň základní znalost fieldu a Wrath of God od „UW controlu“ nebo Living End od „Living End“ balíčku by vás neměly zaskočit a zahrání těchto karet jste měli předpokládat.

      

Důležitou součástí MtG je i blafování. Blafování není slow play. Pro rozhodčího je v těchto případech obsah ruky irelevantní, a pokud budete penalizováni za Slow Play, není to proto, že máte na ruce dvě země a na stole nic, ale proto, že jste v rozumné době neprovedli žádnou akci, která by nějak vyvinula/změnila herní situaci.

Základní penalizací za Slow Play je Warning, ve většině případů vám ale rozhodčí udělí tzv. Caution – napomenutí. Pokud vám tedy rozhodčí řekne „potřebuji, abys hrál rychleji“, pravděpodobně vám velmi brzy poté udělí i Warning, pokud neprovedete nějakou akci. S tímto Warningem pravděpodobně přijde také otázka, jestli jste už Warning za Slow Play v právě probíhajícím turnaji dostali – pokud ne, budete poučeni o tom, co se stane, když dostanete Warning podruhé. Ve většině případů budete za dva Slow Play Warningy penalizováni Game Lossem.
 

Pár příkladů:
1. Hráč zahraje Cranial Extraction na Life from the Loam, pří exilování Life from the Loam si začne sepisovat soupeřův deck.


2. Hráč vstane od stolu po začátku kola, aby šel na záchod nebo se šel podívat na standingy. Tento příklad se neuplatní, jestliže dostal povolení od rozhodčího od stolu odejít.

3. Hráč se opakovaně dívá na svůj hřbitov, oponentův hřbitov, přepočítá karty v knihovně, pak ještě jednou aby se nespletl. Pokud provádění těchto akcí trvá nepřiměřeně dlouho a tyto akce nijak nesměřují k pokroku, jedná se o Slow Play.

4. Akce mezi hrami (popř. při hře) jako je sideboardování, míchání knihovny trvá nepřiměřeně dlouhou dobu.
Komentáře
Autor: NekraOX @ Monday, March 17, 2014 6:09 PM
Díky za článek. I když ten vágní termín "nepřiměřeně dlouho" určitě bude vzbuzovat diskuze. Jako casual hráči (=nehraju turnajově) mi postihování Slow Play přišlo hlavně jako buzerace hráčů, aby neměli dost času přemýšlet. Článek toto vysvětluje - ovlivnění dalších hráčů - prodloužení oby do konečného vyhodnocení.

You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement