Tuesday, February 07, 2023
Všechny články Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, November 23, 2015
Recenze Battle for Zendikar Intro Pack: Eldrazi Assault
Autor: JakubMG @ 10:55 PM :: 2572 Přečtení :: 0 Komentáře :: :: Recenze
 
Magic the Gathering Battle for Zendikar Intro Pack: Eldrazi Assault

Zdravím všechny čtenáře Magic-Guru! Po menší odmlce jsem se opět rozhodl věnovat se rozdělané práci a dokončit recenze Intro Packů edice Battle for Zendikar. Dnes se podíváme na předposlední z pětice těchto produktů s názvem Eldrazi Assault. Je v barvách černé a červené a ve velké míře jsou v něm zastoupeny bytosti a kouzla obsahující nový keyword Devoid.

Struktura textu bude následující:

1.       Odpověď na otázku „Co je intro pack a pro koho je určený?“

2.       Rozbor šedesáti-karetního balíčku Eldrazi Assault z Battle for Zendikar

3.       Rozbor potenciálních vylepšení balíčku

4.       Závěr

1. Co je to Intro Pack a komu je určený?

          Opět ocituji sama sebe z minulých recenzí, poněvadž se domnívám, že k těmto tématům již není co dodávat, neboť se v jejich kontextu nic nezměnilo:

          Intro packy mají svůj původ v roce 1997 v době příchodu velké edice Tempest. V té době byly nazývány „theme decks“ a byly pouhými šedesáti-karetními předpřipravenými balíčky. V roce 2008 s příchodem edice Shards of Alara byly theme decks zastoupeny intro packy, které vedle předpřipraveného balíčku navíc obsahovaly jeden booster pack aktuální edice. A od velké letní edice Magic 2013 máme v intro pacích booster packy dva.

         Již za dob Tempestu byly předpřipravené balíčky stavěny tak, aby měly určitou hlavní myšlenku – mechanismus nebo například typ bytosti typický pro danou edici - a obsažené karty s ní nějak spolupracovaly. Tímto způsobem intro packy dodnes napomáhají inspirovat nové hráče ke stavbě jejich vlastního hracího balíčku. Právě pro magicové nováčky jsou tyto produkty určeny – vedle všech karet v nich lze nalézt i stručná pravidla ke hře obsahující i některé herní tipy.

         Šedesáti-karetní balíček obsahuje široké spektrum karet právě proto, aby nového hráče dokázal co nejlépe s jednotlivými mechanikami a se všemi novými kartami seznámit. Některé karty jsou tak logicky horší než ostatní a hráč je může ze svého balíčku vyřadit a nahradit jinými lepšími kartami, které nalezne například ve zmíněných Booster pacích. Ty obsahují 11 obyčejných (common), tři neobyčejné (uncommon) a jednu vzácnou (rare) kartu. Přebytečné nebo nehodící se karty tak může nový magikář ideálně vyměnit s jiným za nějaké lepší, čímž se seznámí s druhým neméně kouzelným konceptem celého Magicu – obchodováním s kartami :-).
 

2. Rozbor Intro Packu Eldrazi Assault

         Pokud se cítíte být již dostatečně poučeni o podstatě intro packů, zbývá už jenom rozhodnout se, který z nich zvolíte jako svůj průvodní balíček do této karetní hry. V této volbě by Vám měl pomoci následující rozbor, kde se dozvíte nejenom, jaká je myšlenka a hlavní mechanismy balíčku, ale také jak s daným balíčkem nejefektivněji hrát a jak ho případně posléze vylepšovat dalšími kartami.

 

Intro Pack: Eldrazi Assault WoTC
Main Deck Sideboard
2 Sludge Crawler
2 Kozilek’s Sentinel
3 Culling Drone
2 Forerunner of Slaughter
2 Nettle Drone
2 Vile Aggregate
2 Dominator Drone
3 Vestige of Emrakul
2 Mind Raker
1 Silent Skimmer
1 Barrage Tyrant
2 Processor Assault
2 Transgress the Mind
2 Molten Nursery
2 Touch of the Void
1 Complete Disregard
2 Swarm Surge
1 Grip of Desolation
1 Serpentine Spike
1 Blighted Fen
2 Evolving Wilds
2 Looming Spires
10 Mountain
10 Swamp
 


Již od pradávných časů je pravidlem, že předpřipravené intro packové balíčky jsou laděné velmi agresivně. Decky, které se svou herní strategií blíží rampě nebo třeba nějakému midrange1 decku (jako byl třeba intro pack Swarming Instincts), jsou výjimkami. Je tedy zřejmé, že i balíček, který je v červené a černé, bude taky aggro2. Rovněž podíváme-li se na zastoupení jednotlivých druhů karet v balíčku, je nám jasné při pohledu na 22 bytostí, že se jedná o aggro nebo o midrange, a když se podíváme na manovou křivku (od jednomanových bytostí: 2 – 7 – 6 – 6 – 1), je to jasné aggro.

         Může se tak zdát, že předpřipravené balíčky trpí jistou monotónností. Tomuto pocitu se snaží intro packy vyhnout tak, že vždy obsahují speciálně profilované bytosti, které se veskrze snaží hráčům představit novou schopnost či mechanismus anebo schopnost známou již z dřívějška, jež je hojně zastoupena v právě vyšlé edici.

         V rámci intro packu Eldrazi Assault se nám Wizardi pokusili představit hned dvě zbrusu nové schopnosti – Devoid a Ingest. Co se týče první zmíněné schopnosti, není to ani tak schopnost jako spíše vlastnost bytosti. Volně bychom devoid přeložili tak, že daná karta něco postrádá, je něčeho zbavená, a jak se v kontextu s pravidly dozvídáme, karty s devoidem jsou opravdu zbaveny docela zásadní vlastnosti – barvy. Devoid nijak prakticky nemění bojové schopnosti dané příšery, ani nijak neovlivňuje ostatní bytosti. Je to pouze určitá, řekl bych „změna vizáže“. Permanenty, které mají devoid jsou bezbarvé, a to i přesto, že mají v manacostu barevnou manu. Ačkoliv se pro danou příšeru nic nemění, existují bytosti či kouzla, která devoid ovlivňuje spíše negativním způsobem – například kouzlem zacílovatelným pouze na bytosti určitých barev nelze zacílit bytost s devoidem a nelze mít proti bytostem s devoid protekci.

A také jsou karty, které naopak dokážou pracovat s jinými bezbarvými permanenty. Dvě kouzla jsou obsažena v tomto balíčku – tou první je sorcery Swarm Surge, které přidává všem našim bytostem +2/+0 a všem bezbarvým (což v našem balíčku znamená všechny) navíc dodává First Strike. Z tohoto sorcery se tak stává konečná pro všechny soupeře, kteří nechají naše bytosti moc dlouho na pokoji.  Druhou kartou spolupracující se colorless kouzly je enchantmentza 2R Molten Nursery, který, kdykoliv zahrajeme bezbarvé kouzlo, udělí jedno zranění do jakéhokoliv cíle dle naší volby. Tento permanent tak může včas zahraný fungovat jako opravdový kulomet a občas dosáhne i na nějakou menší soupeřovu příšeru, když dokážeme zahrát dvě nebo tři bezbarvé karty za kolo.

Je ale i spousta bezbarvých bytostí, které prokazují lepší výkon ve spolupráci s jinými bezbarvými kartami. Nejlepší takovou bytostí je Forerunner of Slaughter, jenžto je 3/2 Devoid za RB, což už samo o sobě tvoří nadprůměr, přičemž navíc dokáže za jednu jedinou manu dodat Haste jakékoliv bezbarvé bytosti (tedy klidně i sobě samé). Vytváří tak moment překvapení, který je v každém agresivním decku velmi důležitým prvkem. Kozilek’s Sentinel je další z kvalitních dvojdropů – se svým tělem ¼ za 1R je odolný vůči velkému množství červenému pečení a kdykoliv zahrajeme bezbarvou kartu, přidá si +1/+0 do konce kola. Obvykle tak proto útočí jako 2/4 až ¾, což je za dvě many velmi solidní poměr. Vile Aggregate je x/5 za tři many, Devoid a Trample, jehož síla roste s počtem bezbarvých bytostí, které kontrolujeme. Pokud se soupeři nepodaří udržet množství našich prcků na uzdě, přesvědčí ho tento pašík o nesprávnosti jeho jednání. Dominator Drone je spíš podpůměr, co se týče poměru cena výkon, jeho přidaná hodnota v podobě vysátí dvou životů ze soupeře za podmínky, že kontrolujeme další bezbarvou bytost, ale neurazí. A podobně jako Molten Nursery funguje i schopnost Nettle Drone, což je 3/1 za 2R Devoid, jehož schopností je „pinkat“do soupeře za jedno zranění, když ho tapneme. Bude tak velice užitečný v pozdější fázi hry, kdy již nebudeme mít jak prorazit opponentovy obranné linie – navíc se tento střelec může odtapnout kdykoliv zahrajeme nějaký bezbarvý spell (tedy prakticky jakýkoliv z balíčku) – ve výsledku jsme tak schopni udělit přibližně 1, 7 zranění za kolo jen díky této bytosti bez ohledu na obránce.

Kapitolou samotnou o sobě je Barrage Tyrant, jehož úloha je v tomto balíčku, ještě, troufám si říci, o něco vyšší než v ostatních intro pacích. Je to „pouhá“ 5/3 za 4R, devoid s aktivační schopností 2R, obětuj bezbarvou bytost: dej do vybraného cíle množství zranění podle síly, jakou měla obětovaná bytost. Důležitý je tento bijec ne ani tak kvůli své síle, která není zas tak úchvatná, ale spíš kvůli oné aktivační schopnosti. Abychom pochopili její nezměrnou výhodu, je třeba nejdříve pochopit celý balíček. Deck se chová dost agresivně, dokáže na soupeře vyvinout docela podstatný tlak již v úvodních kolech hry, načež je téměř jisté, že v určitou chvíli nás pomalejší midrange balíčky zastaví s pomocí větších bytostí. V takovou chvíli přichází na scénu buď již zmíněny enchantment Molten Nursery, kterým se pokusíme soupeře dostřílet anebo právě s pomocí Barrage Tyranta, jehož palebná síla je ještě o úroveň vyšší. Ještě lepší bude v takový moment veškeré posilování jako již zmíněné Swarm Surge – nejdřív s posílenou bytostí zaútočíme, například za čtyři (příkladem může být 2/2 devoid Ingest Culling Drone) a pak ho ještě obětujeme do Tyranta. Není to ve výsledku vůbec tak špatné, jak se zpočátku zdálo :o).

Nový termín Ingest byl již o něco lépe představen v jedné z předchozích recenzí. Když bytost s Ingestem3 udělí protihráči zranění, je donucen navíc umístit vrchní kartu z knihovny do exile zóny. Samo o sobě je to takové nijaké, pomineme-li fakt, že se nám občas podaří soupeři „odemlít“ nějakou velmi dobrou kartu a budeme z toho mít radost. Balíček však obsahuje též některé karty, které dokážou s takto odstraněnými kartami spolupracovat. Například takový Mind Raker, což je 3/3 za 3R nám dokáže vrátit libovolnou bytost z hrobu zpět do ruky v případě, že přesuneme jednu ze soupeřových karet z exile zóny do jeho hrobu. Tuto schopnost však nelze využít v případě, že jsme do té chvíle za pomoci nějakébytosti s ingestem nějakou tu kartu ze soupeřovy knihovny neodstranili. Mezi dalšími kartami využívajícími exilnutých karet nesmíme opomenout Processor Assault, jejíž samotné zahrání vyžaduje navrácení jedné exilnuté karty, a je to sorcery za 1R, které udělí pět zranění do jakékoliv bytosti, čímž poskytuje opravdu významnou změnu tempa v náš prospěch.

U černočervených balíčků bývá často velmi hojně zastoupena tzv. „disrupce“. Do této kategorie zahrnujeme všechny karty, které nějakým způsobem narušují soupeřovu hru – removal, rušení, zahazování karet z ruky atd. Removal4 máme zastoupen v podobě již zmíněného Assaultu, dále Touch of the Void, což je sorcery za tři many udělující do vybraného cíle tři zranění a, pokud byla zranění udělena do bytosti, která tak umře, místo toho se odstraní („exilne“) ze hry. „Dotek prázdnoty“ tak dobře spolupracuje s kartami jako Mindraker, které vyžadují soupeřovy karty v exile zóně. S těmi rovněž ladí dobře další removal Grip of Desolation, jehož cena je sice o trochu vyšší (4BB), ale můžeme s ním odstranit jednu libovolnou bytost a ještě navíc jeden land. Mým nejoblíbenějším je asi Complete Disregard (instant za 2B), protože mi svým efektem připomíná na starém Zendikaru velmi oblíbené zabíjení Smother, – odstraní libovolnou bytost se sílou tři a méně. Transgress the Mind je typickým zástupcem disrupce soupeřovy ruky – můžeme si vybrat jednu kartu ze soupeřovy ruky, jejíž manacost je tři nebo méně, a tu odstraníme. Velmi praktické, zbavíme-li prostřednictvím této karty soupeře nějakého zabíjení, a ochráníme tak naši nejlepší bytost. Druhým rérem balíčku je Serpentine Spike, jehož cena je dle mého názoru poněkud nesmyslně vysoká, efekt je však ve správnou chvíli opravdu velice silný – za 5RR to je sorcery, jež udělí 2 zranění do jedné bytosti, 3 zranění do další bytosti a 4 zranění do třetí. Všechny bytosti, které takto umřou, se odstraní ze hry. Drobnou nevýhodou je, že kouzlo nelze použít, pokud nemá alespoň tři validní cíle – není tak možné odstranit tímto způsobem pouze dvě libovolné bytosti, musí být vždy tři.

Ze zemí bych zmínil pouze velmi kvalitní uncommon zemi Blighted Fen – dává pouze bezbarvou manu, ale za její obětování a připlacení pěti man můžeme soupeře donutit k obětování jedné z jeho bytostí. Ve chvíli, kdy jsme již zahráli vše, co bylo třeba a nemáme tak lepší využití pro manu, můžeme tuto zemi použít na místo dalšího removalu, a vytěžit z ní karetní výhodu.Balíček není příliš složitý na hraní. Hraje se jako úplně klasické aggro. Snažíme se tlačit na soupeře od prvních kol a za pomoci všemožné disrupce mu překazit plány. Zabíjení a blesky budeme často používat na to první, co se namane, protože všechny trpí určitými omezeními a nejdou tak veskrze použít na moc velké bytosti. Naše příšerky však dokážou být velmi rychlé, a tak se často ani žádná větší bytost na soupeřovu stranu stolu nestihne dostat. Pokud se tak přesto stane a mělo by to znamenat, že náš pozemní tlak je zastaven, přicházejí na scénu střelci jako Nettle Drone, Molten Nursery a Barrage Tyrant, kteří by měli zvládnout započatou práci dokončit.

3. Rozbor potenciálních vylepšení balíčku

Základní myšlenka balíčku je, zdá se, docela jasná a nemyslím si, že je potřeba ji nějak dopilovávat. Jelikož se chci držet v rámci úprav v edici Battle for Zendikar, nepřibude nám do decku příliš mnoho nových objevů. Spíše se zaměříme na očesání těch méně kvalitních bytostí a kouzel, abychom navýšili počet těch kvalitnějších. V edici BFZ je však ještě pár dalších karet, které v intro packu nebyly obsaženy a určitě stojí za vyzkoušení.

Vzhledem k velkému počtu bezbarvých bytostí bych si nenechal ujít možnost vyzkoušet další réro Gruesome Slaughter. Jeho cena, pouhých pět korun (Černý rytíř 21. 11. 2015), není moc překvapivá, protože vzhledem k vysokému manacostu (6 man) nejde zas o takovou pecku. Vyžaduje totiž velice úzce vyprofilovaný balíček, v žádném jiném nebude moc dobře fungovat. A přesně takovým balíčkem je právě Eldrazi Assault! Toto sorcery způsobí, že všechny bezbarvé bytosti, které kontrolujeme, mají do konce kola novou schopnost: za tapnutí udělí do libovolné bytosti počet zranění podle jejich vlastní síly. Ve správnou chvíli, kdy budeme mít na stole alespoň tři nebo čtyři bytosti se jedná vlastně o jednostranný board clear5! Jednotlivé dávky zranění můžeme rozdělit, jak chceme, takže je můžeme například složit za účelem zničení nějaké větší bytosti anebo je nechat rozdělené a každou z nich využít na zabití menších příšerek. Troufám si tvrdit, že za šest man tato neuvěřitelná potenciální karetní výhoda určitě stojí.

Náš balíček zároveň zvládá docela velkým počtem způsobů odstraňovat soupeřovy karty (Ingest, různá zabíjení…). Tuto skutečnost jistě uvítá další bezbarvý šikula Wasteland Strangler, který je 3/2 Devoid za 3 many, tedy spíše podprůměr, využijeme-li však jeho schopnost, že za navrácení soupeřovy karty z exile zóny do hrobu můžeme cílové potvoře udělit -3/-3 do konce kola, stává se ze Stranglera bijec první třídy, který znechutí nejednoho soupeře. Cena 5 korun za kus předurčuje tuto kartu, že ji budeme hrát v playsetu6.

Trochu jsem se podivil, že výrobci intro packu do předpřipraveného balíčku nezařadili ještě jednu vcelku kvalitní bytost spolupracující s ostatními bezbarvými potvorami a do agresivního balíčku jak dělanou. Řeč je o Skitterskinovi, což je 4/3 Devoid za 4 many, jenž nemůže blokovat, ale má schopnost regenerace za jednu černou a jednu bezbarvou manu za podmínky, že kontrolujeme nějakou další bezbarvou bytost. V balíčku to tak bude jeden z nejúdernějších bijců, kterého se bude soupeř velmi těžko zbavovat, a bude-li tak chtít učinit, musí se nejprve zbavit všech ostatních bytostí anebo ho nějakým způsobem třeba odstranit ze hry.

Ačkoliv se jedná o velmi rychlý agresivní deck, jehož cílem je zničit soupeře dříve, než stačí něco pořádného zahrát, je potřeba mít vždy připravenu odpověď na všechno, resp. alespoň na všechny bytosti. V edici nám příklad takové odpovědi v černé barvě vyšel, ačkoliv tentokrát se její rarita posunula na vyšší úroveň a s ní i cena karty. Nemluvím o ničem jiném než o Ruinous Path, kartě, jejíž kvality se ještě nedokázaly pořádně prosadit na standardu, což je pro nás spíše výhodou, poněvadž ji můžeme v českých obchodech, jako je Černý Rytíř sehnat za vcelku příjemnou cenu 35 korun za kus. Její efekt je podle mého názoru stále velmi silný – za 1BB zničí libovolnou příšeru nebo planeswalkera a má Awaken 4 za 5BB (zaplatíme-li vyšší cenu, můžeme navíc „oživit“ jeden land tak, že na něj položíme daný počet counterů – takový land může ihned útočit, popř. blokovat a stále dodává manu).

Můj návrh balíčku po přidání výše navržených karet a zvýšení počtů některých již obsažených vypadá takto:

Úprava Eldrazi Assault Jakub Štingl
Main Deck Sideboard
3 Sludge Crawler
3 Kozilek’s Sentinel
4 Culling Drone
4 Forerunner of Slaughter
2 Vile Aggregate
4 Wasteland Strangler
1 Mind Raker
3 Skitterskin
2 Barrage Tyrant
3 Complete Disregard
1 Gruesome Slaughter
2 Transgress the Mind
2 Ruinous Path
3 Swarm Surge
2 Blighted Fen
2 Looming Spires
9 Mountain
10 Swamp
 

Při zhotovení výše uvedené úpravy mne potkalo mnohem více dilemat, než jsem čekal. Bylo opravdu z čeho vybírat a spoustu pěkných karet jsem musel vyškrtnout. Nakonec jsem skončil u trochu agresivnější verze, než byla ta původní – zvýšil jsem počet dvojdropů (jednadropy v této dvojbarvě bohužel nejsou v edici vůbec obsaženy), snížil počet zemí a přidal kvalitnější removal. Karty rozebírané před návrhem decklistu po úpravě, které by mohly v balíčku mít velký potenciál, jsem nezařadil ve vysokých počtech (kromě Wasteland Stranglera, ten je velmi dobrý), protože jsem je ještě neměl možnost dostatečně vyzkoušet a nechám na Vás, milí čtenáři, abyste sami posoudili, které z těchto karet se do balíčku hodí nejvíce. Cena této úpravy by mne ke dni 21. 11. 2015 vyšla na 138 korun, z čehož 70 korun tvoří dva kousky Ruinous Path.

Balíček by přesto šel pojmout ještě o něco agresivněji s ještě větším počtem dvojdropů (a Sludge Crawlerů), playsetem Swarm Surge, které by mělo za úkol ukončovat hru a nějakými těmi Nettle Drony, kteří by práci dokončovali, kdyby se něco po cestě pokazilo. Také by šlo postavit balíček opírající se spíše právě o střílení s pomocí Nettle Dronů a hlavně Molten Nursery, které dokáže střílet i do bytostí a zlepšuje tak match-up s jinými rychlými balíčky s malými potvorami. V takovém případě by také více zazářil discard (Transgress the Mind), který by ochránil klíčové karty před removalem. Je zkrátka mnoho různých možností jak balíček Eldrazi Assault vylepšit a všechny bych být vámi určitě zkusil.4. Závěr

Jak se říká „v nejlepším je dobré přestat“, a tak vás nechám, čtenáři Magic-Guru, abyste se sami poprali s radami, které se mi, doufám, podařilo prostřednictvím tohoto rozboru dostatečně srozumitelně formulovat, a věřím, že, když už nic jiného, alespoň jste si užili čtení recenze. Pokud se Vám snad intro pack Eldrazi Assault v průběhu čtení zalíbil, máte jedinečnou možnost si ho pořídit za zvýhodněnou cenu 329 Kč na našem eshopu Veselý Drak. Děkuji všem, kteří dočetli až sem, a přeji vám hezký zbytek týdne :o).

Barrage Tyrant

 

S pozdravem Jakub Štingl


Poznámky pod čarou a vysvětlivky:

1: Midrange - typ balíčku, který se stejně jako aggro zakládá na bytostech, v tomto případě jsou však bytosti o trochu dražší, a tedy daleko větší a schopnější. Jeho parketou je tzv. midgame, neboli střední fáze hry.

2: Aggro - typ balíčku agresivně laděného – spoléhá se většinou na velké množství levných a rychlých bytostí, díky kterým má převahu především v early game – úvodní fázi hry.

3: V překladu do češtiny ingest značí něco jako pojmout či pozřít ve významu pozřít potravu.

4: Removal = ničení nebo odstraňování bytostí či jiných permanentů. Spadají do něj prakticky všechny karty, jež obsahují slova „destroy“, „exile“ apod.

5: Board clear = hromadné ničení bytostí (například Wrath of God, Day of Judgement), občas i jiných permanentů (Armagedon…)

6: Playset = maximální možný počet, v kterém lze hrát jednu konkrétní kartu v balíčku. Téměř na všech formátech, stejně tak na standardu, je roven čtyřem.

Komentáře
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
You must be logged in to post a comment. You can login here
Print  
Reklama Minimize
Print  
© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Terms Of UsePrivacy Statement