Sunday, March 07, 2010
How to rule the rules I - Kolo a jeho průběh
Autor: Ufin @ 2:55 PM :: 4137 Přečtení :: 13 Komentáře :: :: Pravidla

Úvod

Vítám Vás u prvního ze série článků o pravidlech hry Magic: the Gathering. Tato série bude určena převážně začínajícím a mírně pokročilým hráčům. Výjimečně se zde seznámíme i s problémy pokročilejšími. Nicméně, myslím, že téměř každý si z těchto článků něco odnese. Jak se říká: „opakování, matka moudrosti“. Na druhou stranu ale předpokládám, že mé články nebudou číst lidé, kteří Magic ještě nikdy nehráli a nemají tedy vůbec žádné povědomí o tom, co Magic je a jak takový souboj dvou planeswalkerů (hráčů) vypadá.
 
Každý článek by se měl věnovat určité ohraničené části pravidel. Nejprve si vždy představíme, co nám o daném aspektu hry říkají pravidla (aktuální Comprehensive Rules – dnes tedy CR z 1.2.2010). Poté vypíchneme zajímavé a občas ne zcela samozřejmé detaily. Nakonec si ukážeme praktické příklady.
 
Jelikož jde o úvodní článek, tak bych se dnes chtěl věnovat skutečným základům. Jedním z těchto základních kamenů Magicu je:
 

Kolo a jeho průběh

Co o kolu říkají pravidla

 
Kolo každého hráče se standardně skládá z pěti fází. Tři z těchto fází se navíc dělí do několika kroků. Přehledně to můžeme vidět zde:
 
1. Beginning Phase
1.1. Untap Step
1.2. Upkeep Step
1.3. Draw Step
2. Main Phase (precombat)
3. Combat Phase
3.1. Beginning of Combat Step
3.2. Declare Attackers Step
3.3. Declare Blockers Step
3.4. Combat Damage Step
3.5. End of Combat Step
4. Main Phase (postcombat)
5. Ending Phase
5.1. End Step
5.2. Cleanup Step

Priorita aneb kdo je na řadě?

 
Sesílat kouzla a aktivovat schopnosti příšer a jiných permanentů lze pouze tehdy, když má daný hráč takzvanou prioritu. Prioritu lze získat následovně:
 
1. Na začátku fáze či stepu prioritu získává aktivní hráč (tj. hráč, jehož kolo momentálně probíhá). Týká se to všech fází kromě Untapu. V Untapu nedostává prioritu žádný hráč. Další výjimkou je Cleanup Step – v něm aktivní hráč dostane prioritu pouze, pokud se v rámci kroku spustily nějaké triggery.
 
2. Poté, co je vyhodnocen nějaký objekt na stacku (kouzlo, schopnost), dostává prioritu aktivní hráč.
 
3. Poté, co hráč (aktivní či neaktivní) seslal kouzlo či aktivoval schopnost a dal tento objekt na stack, tak mu zůstává priorita a může pokračovat v krasojízdě.
 
Pokud se hráč rozhodne svou prioritu nevyužít k žádné akci, tak takzvaně „passne“ a priorita jde k druhému hráči. Pokud passne i ten, tak se buďto vyhodnotí objekt na vršku stacku, nebo se (pokud je stack prázdný) ukončí probíhající fáze/krok a jde se na další.

Co si počít s prioritou?

Pokud má hráč prioritu má následující možnosti:

1. Seslat Instant či zahrát schopnost („activated ability“).
2. Seslat kouzlo, které není Instant. To ale pouze v případě, že právě probíhá hráčovo kolo a to konkrétně Main Phase. Navíc musí být prázdný stack.
3. Položit zemi. To ale pouze v případě, že právě probíhá hráčovo kolo a to konkrétně Main Phase. Navíc musí být prázdný stack. Dále je povoleno zahrát pouze jednu zemi za kolo.
4. Na bojišti otočit příšeru, která je lícem dolů („face-down“).
5. Zahrát Suspend.
6. Neudělat nic a předat prioritu soupeři („passnout“).
 
 

Praktické ukázky

Kdy aktivovat Prodigal Pyromancera

Situace: Právě probíhá Tvoje kolo. Na bojišti máš Prodigal Pyromancera bez vyvolávací únavy (takže můžeš používat jeho schopnost). Soupeř má na bojišti Oran-Rief, the Vastwood.
 
Ty máš několik možností, jak využít Pyromancerovu aktivovanou schopnost. Samozřejmě můžeš udělat to, že jakmile dostaneš prioritu (v upkeepu), tak tapneš Pyromancera a škrábneš soupeře na 1.Nicméně z taktického hlediska je lepší si Pyromancera šetřit.
 
Aktivovanou schopnost totiž můžeš použít v podstatě „kdykoliv“. Pokud Tě tedy situace nenutí, je lepší s použitím počkat až na konec soupeřova kola (End Step). Pokud bys totiž Pyromancera použil již ve svém kole, mohlo by se stát, že soupeř by ve svém kole zahrál nějakou zelenou 1/1 příšerku, na kterou by dal +1/+1 counter z Oran-Riefu. Pokud si Pyromancera necháš až na konec soupeřova kola, tak soupeři bráníš v seslání takových obludek (což je většinou výhodnější než 1 damage v soupeři). A kdyby se něco pokazilo, tak to 1 damage můžeš udělit (téměř) vždycky…
 
Jak by proběhlo „podstřelení“ soupeřova Oran-Riefu (a tedy proč nemá pro soupeře smysl vyvolávat příšeru s Toughness 1) si detailně ukážeme příště.
Únik soupeřova planeswalkera před Tvým Lightning Boltem

Situace: Právě probíhá soupeřovo kolo, konkrétně jsme na začátku třeba první (pre-combat) main phase. Soupeř má v ruce planeswalkera Jace Belerena. Ty máš na ruce Lightning Bolt.
 
1. Soupeř je aktivní hráč (probíhá jeho kolo) a má tedy prioritu.
115.3a The active player receives priority at the beginning of most steps and phases, after any turn-based actions (such as drawing a card during the draw step; see rule 703) have been dealt with and abilities that trigger at the beginning of that phase or step have been put on the stack. No player receives priority during the untap step. Players usually don’t get priority during the cleanup step (see rule 514.3).
 
 
2. Soupeř ukáže, že sesílá Jace. Zaplatí 1UU. Jace jde na stack. Priorita zůstává u soupeře.
115.3c If a player has priority when he or she casts a spell, activates an ability, or takes a special action, that player receives priority afterward.
 
 
3. Soupeř se rozhodne, že nebude nijak reagovat na svého Jace, který je na stacku, a tedy "passne".
115.3d If a player has priority and chooses not to take any actions, that player passes. If any mana is in that player’s mana pool, he or she announces what mana is there. Then the next player in turn order receives priority.
 
 
4. Dostal jsi prioritu. Rozhodneš se nereagovat (Lightning Bolt si šetříš na Jace, do toho ale bude moci damage jít, až bude na bojišti).
115.3d If a player has priority and chooses not to take any actions, that player passes. If any mana is in that player’s mana pool, he or she announces what mana is there. Then the next player in turn order receives priority.
 
 
5. Oba jste passli a tedy se vyhodnotí vršek stacku. Jace jde na bojiště se třemi loyalty countery.
115.4. If all players pass in succession (that is, if all players pass without taking any actions in between passing), the spell or ability on top of the stack resolves or, if the stack is empty, the phase or step ends.
 
 
6. Po vyhodnocení Jace dostane prioritu opět soupeř, protože je aktivní hráč (probíhá právě jeho kolo).
115.3b The active player receives priority after a spell or ability (other than a mana ability) resolves.
 
7. Soupeř nahlásí použití první Jaceovy schopnosti ("+2: Each player draws a card."). Schopnost může použít, protože právě nic není na stacku. Zaplatí aktivační cenu, tj. přidá dva loyalty countery na Jace, a Jaceova schopnost jde na stack. Priorita zůstává u soupeře.
606.3. A player may activate a loyalty ability of a permanent he or she controls any time he or she has priority and the stack is empty during a main phase of his or her turn, but only if none of its loyalty abilities have been activated that turn.
 
115.3c If a player has priority when he or she casts a spell, activates an ability, or takes a special action, that player receives priority afterward.
 
 
8. Soupeř se rozhodne, že nebude nijak reagovat na schopnost svého Jace, která je na stacku, a tedy "passne".
115.3d If a player has priority and chooses not to take any actions, that player passes. If any mana is in that player’s mana pool, he or she announces what mana is there. Then the next player in turn order receives priority.
 
 
9. Až teď jsi dostal prioritu. Jace už má na sobě pět counterů. Je jen na tobě, co provedeš se svým Lightning Boltem. Určitě s ním ale nebude možné zlikvidovat Jace.
 

Závěr

Dnes jsme si popsali základní průběh kola a ukázali předávání priority mezi hráči. Příště se detailně podíváme na kouzla, aktivované schopnosti a na stack – sesílání kouzel v reakci na jiná kouzla a jejich vyhodnocování.
 
Pro články o pravidlech byla vytvořena nová kategorie. Pokud budete chtít v budoucnu tyto články dohledat, můžete použít Vyhledávání.
 
Pokud narazíte na jakoukoliv nejasnost v pravidlech či na zajímavou karetní interakci, zkuste si projít fórum Otázky na pravidla a případně napsat.

Autor: Flamberg