Tuesday, June 30, 2015
Schopnosti potvor
Autor: Tharin @ 7:00 PM :: 31278 Přečtení :: 28 Komentáře :: :: Pravidla
V článku jsou zahrnuty takzvané "Keyword abilites", které jak už jsem zmínil se vyskytují na některých potvorách ale nejen u nich. Upozornil bych, že se nejedná o překlad z pravidel, ale spíše o vlastní popis funkce schopnosti, kde jsem se také snažil doplnit některé rozporuplné a jiné nějak nejasné situace, které z pravidel, a zejména pouze z překladu Keyword Abilites, nejsou na první pohled jasné.
 
Tyto schopnosti jsem si dovolil rozdělit do tří skupin podle toho kde kartu ovlivňují a nebo podle toho, kde je možné onu schopnost zahrát.
 

První z těchto tří skupin jsou schopnosti, které je možé zahrát pouze z ruky a nebo je možné je aktivovat při zahrání kouzla. Mezi ně patří: Cascade, Cycling, Devour, Evoke, Flash, Kicker, Multikicker, Prowl a Reinforce.

Schopnosti používané při kouzlení nebo hrané z ruky:

Cascade
Pokud je zahrána karta s vlastností Cascade, tak hráč Exiluje postupně karty z vrchu knihovny dokud takto neodstraní kartu, která neni zem a má Mana Cost menší než původní karta se schopností Cascade, kterou zahrál. Tu kartu poté může zahrát bez placení její ceny. Poté všechny karty, které z knihovny takto Exiloval umístí v náhodném pořadí na spodek své knihovny.
Takto zahraná karta bezplatně za schopnost Cascade je umístěna na Stack nad původní kartu, která schopnost Cascade má a tak se i vyhodnotí dříve než ona
Pokud je původní kouzlo, které má schopnost Cascade, nějakým způsobem Counterováno, tak se schopnost Cascade stále vyhodnotí.
Zahraná karta navíc pomocí schopnosti Cascade může být Counterována běžným způsobem.
V případě, že zahraná karta za schopnost Cascade má také schopnost Cascade, tak se opět postupuje stejným způsobem znovu (druhá zahraná karta se schopností Cascade putuje na Stack a poté se znovu opakuje proces Exilování karet a hledání nové karty s menším Mana Costem než zahraná druhá karat se schopností Cascade).

Cycling
Cycling se rozděluje na dvě schopnosti: běžný Cycling a takvzaný Typecycling.
Obě tyto schopnosti se na kartě hrají pouze z ruky a umožní vám za zaplacení ceny schopnosti buďto líznout jednu kartu (Cycling) a nebo dohledat určený typ země a ten si vložit do ruky (Typecycling).
Při použití jakékoliv formy schopnosti Cycling je nutné tuto kartu s touto schopností zahodit na hřbitov (Discard).
Typecycling je zapsaný ve formě "Typ"cycling, podle typu země, které je s ním možné dohledat (např. Mountaincycling, Swampcycling atd.)
Po zahrání Typecyclingu a dohledání země je poté nutné zamíchat knihovnu.

Devour
Jakmile potvora se schopností Devour vstoupí do hry, můžeme obětovat libovolný počet potvor, které kontrolujeme a ta získá X Counterů +1/+1 zvyšující její sílu a odolnost za každou takto obětovanou potvoru, kde X je síla schopnosti Devour.
Například tedy pokud zahraná potvora má Devour 2 a zvolíme si obětovat tři jiné potvory, tak tato potvora se schopnosti Devour získá celkem šestkrát +1/+1 Counter. 
Některé potvory s touto schopností Devour získávají nebo dělají další efekt v případě, že při jejich zahrání byla obětována alespoň jedna potvora, jejich počet je pak označován jako "It devoured".

Evoke
Potvoru se schopností Evoke můžeme namísto běžné ceny zahrát za její Evoke cenu. Pokud takto některou potvoru zahrajeme, tak poté co přijde na bojiště ji musíme ihned obětovat. Tímto vstupem se aktivují všechny běžné schopnosti, které účinkují, když některá potvora vstoupí na bojiště a zpravidla sama potvora, kterou je možné hrát za nějakou Evoke cenu má schopnost, která se aktivuje jakmile na bojiště vstoupí.

Flash
Schopnost Flash umožňuje zahrát potvoru kdykoliv, kdy můžete hrát jiná Instant kouzla. Tedy například i v oponentově tahu, pokud máte prioritu, i v případě, že jsou kouzla na Stacku a podobně.

Kicker
Schopnost Kicker nám umožňuje zaplatit další cenu nad původní cenu potvory pro aktivaci nějakého speciálního efektu při vyvolání potvory.
Dodatečnou platbu za schopnost Kicker neni možné zaplatit až při vyhodnocení kouzla, ale je nutné ji zaplatit už při jeho sesílání.

Multikicker
Multikicker má stejné vlastnosti jako schopnost Kicker, ale je ho možné při sesílání kouzla zaplatit libovolněkrát a tím tolikrát navýšit sílu efektu pro kterou se vztahuje.

Prowl
Prowl nám umožňuje zahrát potvoru za speciální cenu v případě, že jsme toto kolo udělili do oponenta zranění nějakou potvorou se stejným typem jako je potvora s Prowl, kterou chceme zahrát.
Většina potvor, které mají schopnost Prowl a jsou zakouzlena pomocí Prowl ceny udělají dodatečný efekt.

Reinforce
Reinforce je schopnost, kterou je možné aktivovat pouze z ruky a to kdykoliv máte prioritu. Účinek této schopnosti je, že můžete na cílovou potvoru umístit počet +1/+1 Counterů zvyšující sílu a odolnost potvory tolikrát, kolik je síla schopnosti Reinforce (například Reinforce 3 umístí na cílenou potvoru tři +1/+1 Countery).
 

Druhou skupinou jsou schopnosti, které ovlivňují věci vztahující se k boji a ke zranění. To jsou takové, které například určují zda potvora může nebo jak útočí a co se stane, když zaútočí. Dále takvzané "Evades" schopnosti, které potvoře umožňují vyhnout se blokování, schopnosti které pozměňují efekt zranění, které potvora udělí a další.
Jmenovitě a abecedně to jsou: Annihilator, Deathtouch, Defender, Exalted, Fear, First Strike, Flying, Infect, Intimidate, Landwalk, Lifelink, Reach, Trample, Vigilance a Wither.

Schopnosti ovlivňující zejména útok, boj, obranu a nebo efekt zranění:

Annihilator
Annihilator je schopnost, která v případě, že potvora s touto schopnost zaútočí (je vyhlášena do útoku) nutí bránícího hráče obětovat X počet libovolných permanentů, kde X je síla schopnosti Annihilator. Permanenty k obětování si určuje bránící hráč sám.
V případě, že jsou některé  potvory vyhlášeny do útoku na oponentova Planeswalkera a ten je poté v rámci vyhodnocení schopnosti Annihilator obětován, tak tyto potvory stále útočí na Planeswalkera a neudělají tak zranění do ničeho (pokud nebudou blokovány).
Pokud má potvora více schopností Annihilator najednou (například Annihilator 2 a Annihilator 4) spustí se při útoku obě schopnosti zároveň a bránící hráč tak musí obětovat celkem 6 permanentů.

Deathtouch
Každé odkudkoliv udělené zranění větší než nula od potvory se schopností Deathtouch je považováno za smrtelné.
Pokud je potvora s touto schopností blokována více než jednou potvorou může její majitel rozdělit zranění do obránců dle svého uvážení bez běžného omezení nutnosti udělit potvorám v blokovaném pořadí smrtelné zranění podle jejich odolnosti.

Defender
Schopnost Defender je jednou z negativních schopností, která zamezuje potvoře aby mohla být vyhlášena do útoku.

Exalted
Pokud máte na nějaké potvoře nebo jiném permanentu schopnost Exalted, tak všechny potvory, které máte získávají z této karty vlastnost, která jim přidá +1/+1 do síly a odolnosti do konce kola v případě, že je to jediná potvora, která byla vyhlášena k útoku.
Toto platí i pro potvoru, která je nositelem schopnosti Exalted.
V případě, že máte víc permanentů s Exalted schopností, tak potvora, která útočí sama získá zvlášť bonus do síly a odolnosti za každou schopnost Exalted, která se vyskytuje na permanentech co vlastníte. Tedy pokud máte dvě potvory, každá se schopností Exalted a některá z nich zaútočí sama, tak získá bonus +2/+2 do konce kola.
Pokud do útoku vyhlásíte více potvor než jednu a poté o všechny takto vyhlášené krom jedné přijdete, tak schopnost Exalted uplatněna nebude.
V případě, že se stane situace, kdy vyhlásíte jednu potvoru do útoku, která tak získá ze schopnosti Exalted bonus a jiný efekt Vám umožní vložit útočící potvoru na bojiště, tak první útočící potvora o bonus z Exalted schopnosti nepřijde a druhá potvora bonus nezíská, protože už je určena jako útočící a nebyla nikdy vyhlášena jako jediná útočící potvora. Toto platí i v případě, že by žádná potvora do útoku vyhlášena nebyla a poté po kroku vyhlášení útočících potvor byla takto útočící potvora vložena na bojiště (bonus nezíská).

Fear
Fear je další ze schopností, která umožňuje potvoře vyhnout se tomu aby byla blokovaná.
Potvora, která má schopnost Fear, může být blokována pouze artefaktovou potvorou a/nebo potvorou, která má černou barvu.

First strike
First Strike je bojovou schopností, která potvoře umožní udělit zranění dříve než v základním kroku pro udělení zranění. Pokud taková potvora útočí nebo blokuje, vytvoří se před krokem udělení zranění nový krok pro udělení, kterého se účastní pouze potvory s touto schopností First strike (a nebo Double Strike). Po tomto kroku si pak hráči znovu vystřídají prioritu a je možné mezi tímto krokem a krokem, kde se uděluje běžné zranění hrát instanty a aktivovat aktivační schopnosti karet. Dále potom pokračuje uděleování běžného zranění, kterého se ale už potvora se schopností First Strike neúčasní (narozdíl od schopnosti Double Strike).
V případě, že potvora získá schopnost First Strike poté co v boji už ostatní potvory se schopností First Strike (nebo Double Strike) zranění udělili, tak tato potvora pořád udělí zranění v druhé části boje.

Flying
Flying umožňuje potvoře vyhnout se při útoku blokování a blokovat ji tak mohou pouze potvory, které taky mají schopnost Flying a/nebo schopnost Reach a tedy taky umožňuje potvoře při obraně blokovat útočící potvory se schopností Flying.

Infect
Zranění udělené do hráče potvorou se schopností Infect udělí hráči poison countery v počtu uděleného zranění namísto ubrání životů (hráč, který má deset nebo více poison counterů prohrává hru).
Zranění takto udělené do planeswalkerů působí jako normální zranění.
Pokud potvora s touto schopností udělí zranění do potvory, tak se zranění projeví ve formě -1/-1 counterů o počtu zranění, které je uděleno.
Schopnost Infect se uplatňuje ať je zranění uděleno jakkoliv, tedy nemusí být pouze z boje (stejně jako schopnosti Lifelink nebo Deathtouch).

Intimidate
Intimidate je další ze schopností, která umožňuje potvoře vyhnout se tomu aby byla blokovaná.
Potvora, která má schopnost Intimidate, může být blokována pouze artefaktovou potvorou a/nebo potvorou, která s ní sdílí stejnou barvu.

Landwalk
Landwalk je označován pomocí zapsání "typ"walk. Tím typem je typ země, pro kterou daná schopnost platí, například tedy Mountainwalk, Islandwalk, nonbasic landwalk a jiné. Landwalk dává potvoře schopnost být neblokovatelná v případě, že bránící hráč na kterého potvora útočí vlastní Permanent zem daného typu (Mountain, Island, Nonbasic land a jiné).

Lifelink
Pokud potvora se schopností Lifelink udělí jakýmkoliv způsobem do něčeho zranění, které neni preventováno, tak její vlastník získá počet životů o hodnotě uděleného zranění.

Reach
Schopnost Reach pracuje pouze v obraně a umožňuje potvoře s touto schopností blokovat útočící potvory, které mají schopnost Flying.

Trample
Trample je schopnost, která funguje pouze v útoku. Umožní potvoře, v případě že byla blokována, dát přebytečné zranění (počet zranění nad hodnotou odolnosti blokující potvory, které je potřeba k zabití) do soupeře nebo planeswalkera na kterého útočí.
Jednodušeji v příkladu, pokud potvora se silou a odolností 6/6 a se schopností Trample útočí na hráče a je blokována slabší potvorou se silou a odolností 3/3, tak útočící potvora udělí tři zranění do blokující potvory a tři zranění do hráče.
V případě, že blokující potvora má schopnost Protection proti takového útočící potvoře, tak útočící potvora stále udělí přebytečné zranění do hráče.
Pokud potvora se schopností Trample útočí na oponentova Planeswalkera, tak nemůže žádné přebytečné zranění udělit do oponenta.

Vigilance
Tato schopnost dává potvoře vlastnost, že se při vyhlášení do útoku se nemusí tapovat a tak může například zůstat do obrany nebo (a to i během doby co tato potvora útočí) použít nějakou schopnost vyžadující její tapnutí.

Wither
Pokud potvora s touto schopností udělí jakkoliv zranění do potvory, tak se zranění projeví ve formě -1/-1 counterů o počtu zranění, které je uděleno.
Zranění uděleno do hráče nebo Planeswalkera působí normálně jako běžně zranění.
 
 

Do poslední skupiny, kterou jsem vytvořil, patří schopnosti které jsou jednoduše mezi sebou více různé a tak jsem je nemohl jinak zařadit do oddělených více specifických skupin. Zařazené jsou zde tři schopnosti, které různým způsobem ochraňují potvoru - Persist, Protection, Shroud. Dále schopnost, která zrychluje potvoru po jejím vyvolání - Haste a jako poslední schopnost Unearth, která je jedinečná tím, že je aktivní pouze pokud je potvora v hřbitově.

Ostatní schopnosti:

Shroud
Shroud znemožňuje pomocí kouzel a schopností cílovat potvoru s touto schopností.
Takto chráněná potvora stále může být ovlivněna efekty, které zasahují například všechny potvory na bojišti (Pyroclasm, Wrath of God - "Each/All Creature"). Základní pomůckou zde je, že Shroud chrání před efekty, které vyžadují cílovat (slovo "Target") vybranou potvoru.
Schopnost Shroud na potvoře, kterou máte Vy znemožňuje i Vám ji cílovat (a tak si ji například posilovat) a ne pouze opponentovi.
Tato ochrana platí pouze až poté, když je potvora na bojišti a tedy ji nechrání při vyvolání a tak lze potvoru zacílovat například kouzlem Cancel v době, kdy je potvora vyvolávána (je na Stacku).

Haste
Haste je schopnost, která ruší Summoning Sickness při vstupu potvory na bojiště.
Potvora s touto schopností tak může ve stejném kole jako byla přivolaná rovnou útočit a nebo používat své aktivační schopnosti, které vyžadují Tapnutí pro aktivaci.

Persist
Persist funguje jako ochrana potvory a umožňuje ji v některém případě vrátit po její smrti oslabenou na bojiště.
Potvora, která se schopností Persist bude bude odcházet z bojiště do hřbitova, tak pokud před odchodem neměla žádné -1/-1 Countery se vrací zpátky vlastníkovi na bojiště s jedním -1/-1 Counterem.

Level Up
Level Up je aktivační schopnost, která za zaplacení její ceny umožní umístit jeden Level counter na potvoru s touto schopností.
Tuto schopnost je možné používat pouze jako Sorcery.

Protection
Protection ochraňuje potvoru před jednou nebo více z barev jiných karet.
Tato ochrana spočívá v několika stupních:
Protection se nejběžněji oběvuje v ochraně proti jednotlivým barvám many (Red, Blue, ...), ale vyskytuje se například i ochrana proti artefaktům (Protection from Artifacts) a podobně.
Ochrana před artefakty se neuplatňuje na artefakty, které už jsou například Equipnuté na oponentově potvoře a například zvyšují její sílu a odolnost, stále je důležitá barva nebo typ potvory na které je Equip nasazený.

1) Nemožnost cílovat potvoru kouzlem nebo schopností kartou před kterou má ochranu.
V případě, že potvora byla zacílena kouzlem nebo schopností v době, kdy potvora proti němu neměla ochranu a poté získá před jejím vyhodnocením ochranu před tímto kouzlem/schopností na stacku, který ji cíluje, tak toto kouzlo/schopnost při vyhodnocení bude mít nelegální cíl a vyhodnotí se neplatně.
Tato ochrana platí pouze až poté, když je potvora na bojišti a tedy ji nechrání při vyvolání a tak lze potvoru, která má ochranu proti modré, zacílovat například modrým kouzlem Cancel v době, kdy je potvora vyvolávána (je na Stacku).

2) Nemožnost udělit zranění potvoře ze zdroje karet před kterou má ona potvora ochranu.
To platí například v boji jak v útoku, tak v obraně, nebo u kouzel, které necílují a udělí plošně potvorám zranění (např. Pyroclasm) a tedy se sice dostanou přez ochranu cílování, ale stále je potvora chráněna před udělením zranění z tohoto zdroje.

3) Nemožnost být blokován potvorou proti které má potvora s touto schopností ochranu.
Pokud blokující potvora změní stav na tu proti které má útočící ochranu až poté co byla přidělena do bloku, tak se z bloku nevyřadí a stále bude blokovat útočící potvoru a bojovat s ní.

Unearth
Unearth je aktivační schopnost, kterou lze použít pouze pokud je potvora se schopnosti Unearth v hřbitově.
Unearth lze aktivovat pouze jako sorcery.
Takto přivolaná potvora za příslušnou platbu, která je uvedena u schopnosti Unearth, se vrátí na bojistě a získá navíc schopnost Haste.
Na konci kola se přivolaná potvora Exiluje a tak ji neni už možné znovu pomocí schopnosti Unearth přivolat.
Pokud by se také přivolaná potvora ocitla během průběhu kola kdekoliv jinde mimo bojiště, tak se namísto toho opět Exiluje (například při použití kouzla Unsummon - Vrať cílovou potvoru na ruku vlastníka).