Monday, January 27, 2014
Pravidlové okénko - Born of the Gods
Autor: Flamberg @ 12:01 AM :: 4663 Přečtení :: 13 Komentáře :: :: Pravidla

Pravidlové okénko - Born of the Gods


Vážené čtenářky a čtenáři Magic-Guru, příští týden vyjde druhá sada aktuálního bloku - sada Born of the Gods. Již tento víkend se budou konat první turnaje s novou sadou - prerelease turnaje (na normálních turnajích s ní lze hrát od 7. února). Byl již odhalen celý obsah nové edice a tedy je čas na článek, který nás seznámí s těmi nejzásadnějšími novinkami, jež tato edice přináší. Jedná se především o několik nových schopností.

Herní mechaniky ze sady Theros

V sadě Born of the Gods jsou použity i některé schopnosti z první edice bloku. Konkrétně se jedná o Bestow, Heroic a Devotion. Pokud si chcete oživit, jak tyto mechaniky fungují, nebo pokud si třeba nejste jistí, jak fungují karty s více typy (Enchantment Creature), lze tyto informace najít například v Pravidlovém okénku k sadě Theros

Nový keyword TributeCo říkají pravidla:

702.103. Tribute
702.103a Tribute is a static ability that functions as the creature with tribute is entering the battlefield. "Tribute N" means "As this creature enters the battlefield, choose an opponent. That player may have this creature enter the battlefield with an additional N +1/+1 counters on it."
702.103b Objects with tribute have triggered abilities that check "if tribute wasn't paid." This condition is true if the opponent chosen as a result of the tribute ability didn't have the creature enter the battlefield with +1/+1 counters as specified by the creature's tribute ability.
                   
* Když tvá bytost se schopností Tribute vstupuje na bojiště, tak si zvolíš jednoho ze svých protivníků. Ten má následně na výběr - buďto tvou bytost "pocukruje" určitým množstvím +1/+1 counterů nebo, pokud nezaplatí tuto "daň", spustí se na toto navázaná schopnost.

* Na výběr protihráče ani na přidání těchto counterů nelze reagovat žádným kouzlem ani schopností. Bytost na bojiště rovnou vstupuje i s countery. Například soupeř nestihne bytost zastřelit nějakým bleskem.
 
* Na druhou stranu, na tu případnou následně spuštěnou schopnost reagovat lze. Tedy je například možné nezaplatit tribut za Snake of the Golden Grove a na následný trigger reagovat Skullcrackem, aby si hráč životy nepřidal.

 
 
* Pokud tribut není zaplacen (na bytost nejsou dány countery), nelze normálně zabránit spuštění a vyhodnocení následné schopnosti. Ta je i nezávislá na bytosti, z níž pochází.


Nový ability word InspiredInspired sdružuje schopnosti, které se spustí, pokud se bytost s Inspired odtapne. Výsledný efekt je pozitivní.

* Inspired se spustí pokaždé, když se bytost odtapne. Nejběžnější způsob je s bytostí zaútočit a na začátku svého dalšího kola si ji normálně odtapnout. Nicméně, je možné si bytost odtapnout i jiným způsobem (Triton Tactics, Savage Surge).


 
 
* Pokud se Inspired spustí na začátku tvého kola (v Untap Stepu), dá se schopnost na stack až na začátku Upkeep Stepu. Muže se tak sejít více spouštěných schopností najednou. Navíc se do tohoto mohou připlést i nějaké schopnosti, jež se spouští "at the beginning of upkeep". V takových situacích, kdy se má dát na stack více triggerů najednou, nejprve dává své triggery v libovolném pořadí na stack aktivní hráč (ten jehož kolo probíhá). Poté dají na stack své triggery i ostatní hráči. Při vyhodnocení těchto schopností je pak třeba mít na paměti, že se vyhodnocují v opačném pořadí než na stack přišly.
 
* Pokud Inspired schopnost vyrábí nějakou bytost, tato bytost bude mít normálně "summoning sickness". Tedy nebude moci ihned útočit či používat schopnosti, které mají Tap jako součást aktivační ceny.Devotion to multicolored* U menších bohů, kteří vyjdou v nové edici, se počítá devotion ke dvěma barvám. Při určování této devotion se každý symbol počítá maximálně jednou. Není to tedy tak, že by bohu Phenaxovi dávala Nightveil Specter dohromady 6 k devotion.Několik střípků na závěr

ArchetypyV sadě vyjde pět bytostí se schopností, jež všem tvým bytostem přidá určitý keyword a soupeřovým ho naopak sebere.

* Obě tyto schopnosti (přidávání i odebrání) fungují kontinuálně, dokud je daný Archetyp na bojišti.

* Pokud soupeř bude chtít zakázanou schopnost přidat některé své bytosti (Cavalry Pegasus), prostě se to nepovede.

* Pokud budeš mít jeden Archetyp pod kontrolou ty i soupeř, všechny bytosti ztratí příslušnou schopnost.
 

Fall of the Hammer* Pokud tvá bytost, jež má "nabančit" té druhé, ještě před vyhodnocením Kladiva odejde z bojiště, žádné zranění se udílet nebude (tedy žádná "last known information" se nekoná).

Silent Sentinel* Aura vrácená pomocí tohoto Archona přijde na bojiště a musíš pro ni najít permanent, který by mohla legálně očarovat. Jinak Aura zůstane ve hřbitově. Takové vracení na bojiště nicméně není to samé jako klasické seslání, při kterém se vybírá cíl. Takže, například schopnost hexproof takovému "očarování z hrobu" nijak nebrání.

* Pokud si vrátíš na bojiště Enchantment s Bestow, nelze ho použít jako Auru. Stane se z něj bytost.

 

Springleaf Drum* Do "bubínku" lze tapnout i bytost, jež má "summoning sickness".   

To by bylo pro dnešek vše. Pokud máte jakékoliv dotazy, a to nejen k nové edici, neváhejte napsat do našeho fóra
Otázky na pravidla.

Přeji dobrý "cardpool" a hodně štěstí na Prerelease!


Flamberg
Váš Rules Advisor


Použité zdroje:
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/faq/bng