Tuesday, January 03, 2017
Úvod do vyšších pravidel #4: State-based actions
Autor: karlosss @ 12:34 PM :: 3162 Přečtení :: 6 Komentáře :: :: Pravidla

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Magic Guru,


doufám, že už jsme od Silvestra tak nějak všichni vystřízlivěli a jsme připraveni na další lekci z pravidel. Tentokrát to bude poměrně jednoduché a stručné, protože díky minulému dílu o prioritě už vlastně všechno umíme. Řeč bude o state-based actions. Tak se do toho pusťme.State-based actions

Stručně řečeno, state-based actions je soubor událostí, které se stanou pokaždé v následujících případech:

  • Těsně před tím, než někdo dostane prioritu
  • Těsně před tím, než je nějaké trigger umístěn na stack
  • V rámci cleanup stepu (viz díl o fázích kola)


Tyto události jsou vypsány v pravidlech, nicméně si je pojďme říct i zde. Nenechte se zastrašit tím, že je jich docela hodně. Já si je taky nepamatuji a nikdy si je pamatovat nebudu – není to potřeba. Časem si vybudujete takové povědomí o tom, co všechno je state-based action, a bez problému vše poznáte. Teď si to prostě přečtěte a již v kvízu pod článkem nejspíš zjistíte, že to vůbec není složité. Pro snadnější odkazování v komentářích vám seznam očísluji.


Pro “klasickou hru” platí následující seznam:


1. Když má hráč 0 nebo méně životů, prohraje.

2. Když má hráč 10 nebo více poison counterů, prohraje.

3. Když se hráč pokusil líznout kartu z knihovny, ve které žádná karta nebyla, od té doby, co se naposledy kontrolovaly state-based actions, tento hráč prohraje.

4. Když se token nachází jinde než na bojišti, přestává existovat.

5. Když se kopie kouzla nachází jinde než na stacku, přestává existovat.

6. Když se kopie karty nachází jinde než na stacku nebo na bojišti, přestává existovat.

7. Když má bytost toughness 0 nebo méně, umírá. Regenerací se nedá zachránit.

8. Když má bytost toughness větší než 0 a poškození na ní vyznačené je větší nebo rovno její toughness, nebo do ní dal damage nějaký zdroj s deathtouchem, je tato bytost zničena. Dá se zachránit regenerací.

9. Když na sobě planeswalker nemá loyalty countery, umírá.

10. Když hráč kontroluje dva nebo více planeswalkerů stejného typu, musí si vybrat jednoho z nich a všechny ostatní přesunout do hrobu (říká se tomu Planeswalker uniqueness rule).

11. Když hráč kontroluje dva nebo více legendárních permanentů se stejným jménem, musí si jeden z nich vybrat a všechny ostatní obětovat. (říká se tomu Legend rule)

12. Pokud se na bojišti nacházejí dva nebo více world permanentů, všechny, až na ten, který přišel jako poslední, se přesunou do hrobů. Pokud nelze poslední příchozí jednoznačně určit, přesunou se do hrobu všechny. (říká se tomu World rule)

13. Když Aura enchantuje objekt, který není pro enchant legální, nebo neenchantuje vůbec nic, je přesunuta do hrobu.

14. Když je Equipment nebo Fortification připojen k permanentu, který není pro toto legální, je vazba automaticky zrušena.

15. Když je něco připojeno k permanentu a to něco není Aura, Equipment nebo Fortification, vazba se automaticky zruší.

16. +1/+1 a -1/-1 žetony na jednom permanentu se vzájemně požerou.

17. Když je na permanentu více než X counterů a nějaký efekt říká, že na něm může být maximálně X counterů, počet counterů se upraví tak, aby jich na něm zbylo X.
Pro 2HG se první dvě state-based actions v seznamu trochu upraví:

18. Když má nějaký tým 0 nebo méně životů, prohraje.

19. Když má nějaký tým 15 nebo více poison counterů, prohraje.
Pro Commander platí navíc:

20. Když nějaký hráč během hry dostane 21 nebo více damage od generála, prohrává.


Pro Archenemy a Planechase existuje ještě něco. Pokud by to někoho zajímalo, může nahlédnout do pravidel.Vlastnosti state-based actions

K teorii state-based actions ještě poznamenejme, že všechny state-based actions se provedou najednou. To znamená, že hra nejdříve zjistí, které state-based actions by se měly provést, a poté se provedou. Následně se opět zkontroluje, které state-based actions by se měly provést, provedou se, a tak pořád dokola, dokud se žádné state-based actions nemají provést.


Dále, když více state-based actions bude mít stejný výsledek, tento výsledek se stane pouze jednou. Příklad: Bytost má zrovna toughness -1 a je na ní vyznačeno poškození 2. Kvůli 7 a 8 by měla umřít, avšak ve skutečnosti umře pouze jednou. Toto může být důležité pro interakci s některými replacement efekty (ano, já vím, že ještě možná nevíte, co to je, ale zatím to neřešte, někdy se to dozvíte).


Všimněte si, že narozdíl od triggerů zde neexistuje nic jako “halda”. Pokud tedy uprostřed resolvu nějakého spellu klesne toughness nějaké bytosti na nulu, ale před dokončením resolvu je již zase kladná, tak tato bytost neumře, protože state-based actions se zkontrolují až poté. Například Aeon Chronicler a trigger Bedlam Revelera.


Pro úplnost ještě doplňme, že state-based actions nevyužívají stack, ale to je, předpokládám, jasné.


A to je všechno.

Příklady


Nyní si dáme dva příklady s řešením a poté jich pár nechám pro vás. Řešení opět pište do komentářů.

Příklad #1

Tohle zná snad každý, kdo někdy hrál Modern nebo Legacy. Tarmogoyf je 2/3 a v hrobě není instant. Je střelen bleskem. Přežije?

Odpověď je ano. Blesk resolvuje a na Tarmogoyfovi vyznačuje 3 poškození. Teď to vypadá, že Tarmogoyf umře, avšak ještě předtím, než někdo dostane prioritu, se blesk musí přesunout ze stacku do hrobu. Blesk je v hrobě a Goyf je 3/4 se 3 poškozeními. Nyní by někdo dostal prioritu, takže se zkontrolují state-based actions. Goyf přežívá.

Příklad #2
Zde je jeden příklad "řetězení" state-based actions. Zombie dostává bleskem a kvúli state-based action číslo 8 umírá. Následně se znovu zkontrolují state-based actions a zjistí se, že je ještě potřeba provést číslo 4. Token přestává existovat a state-based actions se kontrolují znovu. Již se nic nestane a hráč může dostat prioritu.


Na procvičení #1
a) Gideon je 6/6 bytost, na sobě má 3 loyalty countery a je zacílen Banefire, X=5. Co se stane?
b) Gideon je 6/6 bytost, na sobě má 8 loyalty counterů a je zacílen Banefire, X=7. Co se stane?


Na procvičení #2Thrun na sobě má Rancor. Rancor kontroluje jiný hráč než ten, který kontroluje Thruna. Může se to vůbec stát?
Tak či tak, berme to, že to tak je. Thrun dostává protekci na zelenou. Co se stane?

Na procvičení #3
Eldrazi Displacer cílí svou schopností zombie token. Co se z pohledu state-based actions bude dít? Nezajímá mě, co se stane, ale proč se to stane. Pozor, je v tom chyták :)


A to je pro dnešek už úplně všechno. Příště se uvidíme u layerů, toto téma jste si na facebooku sami odhlasovali. Takže mi pak nebrečte, že je to moc složitý, můžete si za to sami :)

Karlos

Zdroje:
Comprehensive Rules (EN)
Gatherer (EN)