neděle 25. února 2024
Podmínky používání

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A Magic-Guru | Karty Magic the Gathering

Web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering se setaává z webových stránek provozovaných Magic-Guru | Karty Magic the Gathering.

Web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering je vám nabízen pokud akceptujete podmínky obsažené v této smlouvě bez jakých koliv výhrad či modifikací. Pokud budete nadále využívat služeb Magic-Guru | Karty Magic the Gathering budeme to považovat za souhlas s touto smlouvou.

MODIFIKACE PODMÍNEK POUŽITÍ

Magic-Guru | Karty Magic the Gathering si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, včetně, ale ne jen, změn cen za něž je obsah webu Magic-Guru | Karty Magic the Gathering poskytován.

LINKY NA SITEY TŘETÍCH STRAN


Web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering může obsahovat linky na site třetích stran ("linkované sitey"). Linkované sitey nepodléhají kontrole webu Magic-Guru | Karty Magic the Gathering a web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering není zodpovědný za jijich obsah, včetně obsahu jakékoliv sitey linkované z linkované sitey nebo jakých koliv změn v obsahu linkovaných siteů. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering není zodpovědný za webcasty nebo jiné formy přenosů z linkovaných siteů. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering poskytuje tyto linky jenom jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoliv linku neznamená, že jsme v jakémkoliv spojení s likovanou siteou nebo jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÝ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ


Podmínkou použití služeb webu Magic-Guru | Karty Magic the Gathering je, že jej nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami.Nesmíte web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering používat žádným způsobem, který může poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhorčit web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering nebo který  iterferuje s použitím tohoto webu někým jiným. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získávat informace žádným ze způsobů, který pro vás neby výslovně určen..

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Web Magic-Guru | Karty Magic the Gathering může obsahovat diskusní fóra, bloky, osobní webové stránky, uživatelské komntáře, nahrané soubory, novinky, maillisty, chaty, kalendáře a jiné komunikační služby navržené pro kumunikaci se širokým okruhem uživatelů ("Communication Services"). Souhlasíte s tím, že komunikační složby akceprují a transferují jen materiál, který je pro danou komunikační službu určen. Jako přiklad uvaádíme některé (ale ne všechny) činnosti, kterým se musíte vyhnout při využívání komunikačních služeb:

 • Pomluvy, nadávky, harrashment, vyhrožování nebo jiné porušování zákonných norem (jako jsou právo na soukromí) a další.

 • Poblikotav, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, nauctivý, pomluvný, nezákonný, obscéní, neslušný materiál, téma, jména nebo informce.

 • Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu osobního duševního vlastnictví (nebo zákony na ochranu soukromí) pokud jste ovšem neobdrželi povolení k nakládání s tím to materiálem nebo nejste vlastníky příslušných práv.

 • Uploadovat soubory, které obsahují viry, pokozené soubory nebo jakýkoliv software, který může zhoršit činnost cizích počítačů.

 • Propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby za jakým koliv businness učelem, pokud komunikační služba takové správy specificky nepovoluje.

 • Provozovat pyramidové hry nebo nigerijské dopisy.

 • Stahovat soubory, o kterých víte, nabo byste měli vědět, že nejsou umístěny v souladu s autorskými právy.

 • Falzifikovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace nebo proprietální označení nebo štítky původu nebo zdoje softwaru nebo jiných materiálů obsažených v uploadovaných souborech.

 • Zakazovat nebo překážet ostatním uživatelům v používání komunikačních služeb.

 • Poručovat jakákoliv nařízení nebo podmínky použití spojené s některou s komunikačních služeb.

 • Získávat a shromažďovat informace o ostatních uživatelích jako @-mailové adresy, bej jeich souhlasu.

 • Porušovat jakákoliv nařízení nebo zákony.
Magic-Guru | Karty Magic the Gathering není schopen monitorovat veškeré komunikační služby. Ale vyhrazuje si právo tak činit a odstranit veškeré materiály, které se vymikají těmto pravidlům. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering si také vyhrazuje právo vám zabránit využívat komunikačních služeb bez udání důvodu.

Magic-Guru | Karty Magic the Gathering si vyhrazuje právo prozradit informace o vás ofociálním orgánům, které na to mají právo, editovat nebo odstranit jakékoliv příspěvky v jakékoliv části portálu Magic-Guru | Karty Magic the Gathering jak uzná za vhodné.

Vždy když vkládáte informace o sobě nebo o svých dětetch do komunikační služby, zvyšte pozornost. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering nekontroluje ani neschvaluje obsah komunikačních služeb a tudíž za něj není zodpovědný. Moderátoři a hostitelé nejsou utorizovanými mluvšími Magic-Guru | Karty Magic the Gathering a proto jeich názory nemusí reflektovat názory Magic-Guru | Karty Magic the Gathering.

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou být subjektem omezení použití, reprodukce a/nebo rozšiřování. Jste zodpovědni za dodržování takovýchto omezení.

MATERÁLY POSKYTOVANÉ WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering NEBO POSLANÉ NA JAKOUKOLIV STRÁNKU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering

Magic-Guru | Karty Magic the Gathering nevyžaduje vlastnictví materiálů, které poskytujete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv stránku Magic-Guru | Karty Magic the Gathering nebo asociovaných služeb (dohromady "zaslání"). Ovšem zasláním vašeho materiálu garantujete Magic-Guru | Karty Magic the Gathering  a jeho poskytovatelům služeb sublicence potřebné k provozování internetových služeb bez omezení kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazení, veřejného předvádění, reprodukce, editace, překladu, změny formátování vašeho zaslání; a publikování vašeho jména ve spojení s vaším zasláním.

Nikdo vám nebude platit za takovéto využití vašeho zasláí. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering není nijak vázán zveřejnit nebo odstranit vaše zaslání kdykoliv se mu zlíbí.

Zasláním zaslání se zaručujete, že reprezentujete sami sebe a že máte veškerá práva vyžadovaná ve spojení s publikováním a poskytováním zasílaného materiálu, jak zde bylo popsáno..

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V NEBO DOSTUPNÉ SKRZEVÁ WEB Magic-Guru | Karty Magic the Gathering MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. DO INFORMACÍ ZDE JSOU PERIODICKY PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering A/NEBO DOVAVATELÉ MOHOU PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering KDYKOLIV. RADY OBDRŽENÉ NA WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering BY NEMĚLY BÝT BRÁNY JAKO SPOLEHLIVÉ PRO OSOBNÍ, MEDICÍNSKÁ, ZÁKONNÁ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MĚLY BY BÝT KONSULTOVÁNY S VHODNÝMI PROFESIONÁLY VE SPECIFICKÉ OBLASTI, KTEŘÍ MOHOU POSKYTNOUT RADU ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠÍ SITUACI.

Magic-Guru | Karty Magic the Gathering A/NEBO JEHO DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK OHLEDNĚ PŘIMĚŘENOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI ČI PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWAREU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A  GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘISLUŠNÝMI ZÁKONY VŠECHNY TAKOVÉTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A GRAFIKA JSOU PODÁVANY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY NEBO PŘEDPOKLADU ŽÁDNÉHO DRUHU. Magic-Guru | Karty Magic the Gathering A/NEBO JEHO DODAVATELÉ TÍMTO ZPŮSOBEM VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PŘEDPOKLADY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWAREU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A GRAFIKY VČETNĚ VŠECH VYPLÍVAJÍCÍCH ZÁRUK NEBO PŘEDPOKLADŮ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NENESOULADU SE ZÁKONEM.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ Magic-Guru | Karty Magic the Gathering ANI JEHO DODAVATELÉ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÝ PŘÍMÝ, NEPŘÍMÝ, TRASTNÝ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, VÝSLEDNÝ EFEKT NEBO ŠKODU NEBO JAKOUKOLIV ŠKODU V NICH ZAHRNUTOU, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO UŠLÝM ZISKEM VYPLÍVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONNOSTI WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering SE SPOŽDĚNÍM NEBO ZPŮSOBENÉ NESCHPNOSTÍ WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering NEBO PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY POSKYTIOVAT SLUŽBY NEBO JAKOUKOLIV INFORMACÍ, SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBOU NEBO GRAFIKOU OBDRŽENOU POMOVÍ WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering NEBO JINAK VYPLÍVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU Magic-Guru | Karty Magic the Gathering AŤ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, BEZPRÁVÍ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉM ZÁVAZKU NEBO ČEMKOLIV JINÉM I KDYŽ PROVOZOVATEL Magic-Guru | Karty Magic the Gathering NEBO KTEŘÍKOLIV Z JEHO DODAVATELŮ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/SOUDNÍ ÚŘADY NEPOVOLUJÍ VYLOUČRNÍ NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PRO DŮLEŽITÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OMEZEJÍ ZMÍNĚNÉ VÝŠE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH WEBEM Magic-Guru | Karty Magic the Gathering NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU JEHO POUŽÍVÁNÍ MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

KONTAKT : MagicAdmin@magic-guru.cz

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Magic-Guru | Karty Magic the Gathering si vyhrazuje právo vám podle svého vlastního uvážení zabránit v přístupu na tento web a k využívání přidružených služeb nebo jakékoliv jejich části a to kdykoliv a bez upozornění.

POZNÁMKY KE COPYRYGHTU A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:

Veškerý obsah webu Magic-Guru | Karty Magic the Gathering je © 2017 Magic-Guru.cz a/nebo jeho dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Jména skutečných firem a produktů zde zmínených mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Příklady firem, organizací, produktů, lidí a událostí zde vylíčené jsou fiktivní. Žádná asociace s jakoukoiliv reálnou firmou, organizací, produktem, osobou nebo událostí není záměrná.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou garantována.

© 2017 Magic-Guru.czInformacni server pro zacinajici hrace karetni hry Magic the Gathering (Magic, MTG) Podmínky používáníProhlášení o soukromí